ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 93

Anonyymit Ylensyöjät

Anonyymit Ylensyöjät on kansainvälinen vertaistukiryhmä syömishäiriöistä kärsiville ihmisille, jonka toipumisohjelma perustuu Nimettömien Alkoholistien 12 askeleeseen. Kuten kaikissa 12 askeleen ryhmissä, myös OA:ssa noudatetaan nimettömyyden per ...

Cocaine Anonymous

Cocaine Anonymous on kahdentoista askeleen ohjelmaa hyödyntävä vertaistukiryhmä, jonka tarkoitus on tukea kokaiinin ja muiden psykoaktiivisten aineiden käytön lopettamista. Cocaine Anonymous aloitti toimintansa Los Angelesissa vuonna 1982, ja toi ...

Marijuana Anonymous

Marijuana Anonymous on AA-liikkeen lanseeraamaan Kahdentoista askeleen ohjelmaan toimintansa perustava ryhmä, joka on tarkoitettu kannabiksen käytön lopettamiseen pyrkiville henkilöille. Liike on perustettu vuonna 1989, jolloin sen perustajat oli ...

Nicotine Anonymous

Nicotine Anonymous on kahdentoista askeleen ohjelmaan perustuva ohjelma henkilöille, jotka pyrkivät tupakoinnin lopettamiseen ja haluavat pidättäytyä nikotiinista. Toukokuussa 2008 kokouksia järjestettiin 38:ssä maassa. Suurin osa niistä pidettii ...

Nimettömät Narkomaanit

Nimettömät Narkomaanit on kansainvälinen yhteisö, jonka toiminta perustuu AA-liikkeenkin käyttämään vertaistukitoimintaan ja 12 askeleen ohjelmaan. Idea AA:n ohjelman soveltamisesta huumeongelmaisten kohdalla syntyi Yhdysvalloissa 1940-luvulla, j ...

Nimettömät pelurit

Nimettömät pelurit on kahdentoista askeleen ohjelmaan toimintansa perustava ryhmä, jossa pakonomaiset uhkapelaajat antavat toisilleen vertaistukea. Ensimmäinen kokous pidettiin virallisesti 13. syyskuuta 1957 Los Angelesissa, Kaliforniassa; toimi ...

Kansainvälinen järjestö

Kansainvälinen järjestö tarkoittaa järjestöä, joka muodostuu monista erimaalaisista jäsenistä. Usein termillä viitataan valtioiden hallitusten välisiin organisaatioihin, mutta jäseninä voivat toimia myös erimaalaiset yksilöt, jolloin puhutaan kan ...

4H-järjestö

4H-järjestö on useissa maissa toimiva lasten- ja nuortenjärjestö, jonka toimintaan kuuluvat esimerkiksi kerhot. Järjestön tunnussanat tulevat alun perin sanoista "head, hands, heart and health", jotka on suomeksi sovitettu muotoon "harkinta, harj ...

A Rocha

A Rocha on kansainvälinen, kristillinen luonnonsuojelujärjestö, jonka ensisijainen tarkoitus on tukea ja rohkaista eri yhteisöjä ympäristönsuojelutyössä. Järjestö tekee myös tutkimus- ja käytännön ympäristönsuojelutyötä. A rocha on portugalin kie ...

Academia Latinitati Fovendae

Academia Latinitati Fovendae on kansainvälinen, vuonna 1967 perustettu järjestö, jonka jäsenet ovat latinan opettajia ja tukijoita. Järjestön päätavoite on lisätä kiinnostusta latinaa ja sen opiskelua, latinankielistä kirjallisuutta ja Rooman kul ...

Afrikan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

Afrikan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus on Afrikan unionin yhteydessä toimiva yleisafrikkalainen tutkimus-, koulutus- ja tukiorganisaatio sairauksien hallitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Järjestön hallinto sijaitsee Addis Abebassa Etiopiassa Afr ...

Afrikan unioni

Afrikan unioni on 55 Afrikan valtion muodostama kansainvälinen järjestö. Se perustettiin 9. heinäkuuta 2002 Etelä-Afrikassa, ja se on Afrikan yhtenäisyysjärjestön sekä Afrikan talousyhteisön seuraaja. Rakenteeltaan unioni muistuttaa Euroopan unio ...

Alianza Canina Latina

Alianza Canina Latina on Ranskan, Italian, Espanjan ja Portugalin kennelliittojen välinen koiria harrastava järjestö, joka perustettiin heinäkuussa 2018.

AmCham Finland

Amcham Finland on kansainvälinen bisnesverkosto, jonka tehtävänä on liiketoimintaympäristön kehittäminen. Amcham on Suomessa rekisteröity itsenäinen, poliittisesti riippumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminta rahoitetaan kokona ...

Amerikan terveysjärjestö

Amerikan terveysjärjestö on Maailman terveysjärjestön alueorganisaatio, joka toimii Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikassa. Se perustettiin jo 1902, kun 11 maan edustajat sopivat säännöistä joilla rajoitettiin kulkutautien kuten keltakuumeen, ruton ...

Andien yhteisö

Andien yhteisö on Bolivian, Ecuadorin, Kolumbian ja Perun vuonna 1969 muodostama tulliliitto, jonka päämaja sijaitsee Perun pääkaupungissa Limassa. Andien yhteisön maat muodostivat vuonna 2008 Etelä-Amerikan valtioiden unionin yhdessä Mercosurin ...

Arab Air Carriers Organization

Arab Air Carriers Organization, AACO on alueellinen arabilentoyhtiöiden yhteistyöjärjestö, jonka Arabiliitto perusti 1965. Sen tavoitteina on alueen lentoyhtiöiden yhteistyön, turvallisuuden ja laadun kehittäminen. Järjstöön kuuluu vuonna 2018 ka ...

Arktinen neuvosto

Arktinen neuvosto on kansainvälinen, hallitusten välinen korkean tason foorumi, jossa keskustellaan arktisten alueiden hallitusten ja alueen alkuperäisyhteisöjä koskevista asioista ja ongelmista.

Arktinen yliopisto

Arktinen yliopisto on vuonna 2001 perustettu arktisten maiden välinen yhteistyöverkosto, johon kuului vuoden 2011 kesällä 138 yliopistoa, ammattikorkeakoulua tai muuta koulutusta antavaa organisaatiota. Verkosto toimii kahdeksassa arktisessa maas ...

ASEAN+3

ASEAN+3 eli ASEAN Plus Three on kansainvälinen foorumi, joka toimii yhteistyöelimenä Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestö ASEANin ja kolmen suuren Itä-Aasian valtion, Kiinan, Japanin ja Korean tasavallan välillä. Ensimmäinen ASEAN+3:n kokous pidetti ...

ASEM

ASEM on joka toinen vuosi järjestettävä Aasian ja Euroopan päämiesten välinen huippukokous. ASEM:ssa on edustajat 27 EU:n, 17 Aasian maalla sekä kahdella Oseanian maalla. Myös Euroopan komissiolla ja ASEAN:lla on edustukset ASEM:ssa. ASEM:n pääko ...

ASTM International

ASTM International, tunnettu vuoteen 2001 asti nimellä American Society for Testing and Materials, on kansainvälinen standardisoimisjärjestö, joka kehittää ja julkaisee vapaaehtoisia, yksimielisiä ja teknisiä standardeja. Standardit koskevat mone ...

ATTAC

ATTAC ; vuodesta 2009 alkaen: Association pour la Taxation des Transactions financières et pour lAction Citoyenne on vaihtoehtoista globalisaatiota ajava kansalaisjärjestö, joka vaatii rahoitusmarkkinoiden demokraattista valvontaa ja demokraattis ...

Baptistien maailmanliitto

Baptistien maailmanliitto on kansainvälinen järjestö, joka perustettiin vuonna 1905 järjestetyssä ensimmäisessä baptistien maailmankongressissa kokoamaan yhteen maailman baptistikirkkoja. Maailmanliitto kokoontuu viiden vuoden välein. Siihen kuul ...

Barentsin euroarktinen neuvosto

Barentsin euroarktinen neuvosto on vuonna 1993 perustettu, Barentsin alueella sijaitsevien valtioiden hallitustenvälisen, ulkoministereille tarkoitettu yhteistyön foorumi. Neuvoston jäseniä ovat kaikki Pohjoismaat, Venäjä sekä Euroopan komissio. ...

Bellona (järjestö)

Bellona on vuonna 1986 toimintansa aloittanut riippumaton norjalainen ympäristöjärjestö. Sen perustajia olivat Frederic Hauge and Rune Haaland. Bellona on keskittynyt toimimaan EU:n, Norjan, Venäjän sekä Yhdysvaltojen alueilla. Järjestöllä on toi ...

BirdLife International

BirdLife International on kansainvälinen lintujen suojelemista edesauttava ympäristöjärjestö. BirdLife International on maailman suurin ympäristöjärjestöjen yhteenliittymä, joka toimii 120 maassa. Järjestöllä on maailmanlaajuisesti 13 miljoonaa j ...

Botanic Gardens Conservation International

Botanic Gardens Conservation International on kasviensuojeluun keskittynyt järjestö. Siihen kuuluu yli 700 kasvitieteellistä puutarhaa 118 maasta. BGCI perustettiin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton alaisuudessa vuonna 1987. Se on tämän jälkeen ...

Bureau International des Poids et Mesures

Bureau international des poids et mesures, lyh. BIPM, on vuonna 1875 metrisopimuksella perustettu kansainvälinen standardisointijärjestö, jonka päätehtävänä on ylläpitää kansainvälistä yksikköjärjestelmää. Järjestön päämaja sijaitsee Ranskan Sèvr ...

Chaîne des Rôtisseurs

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs eli Paistinkääntäjien Veljeskunta on kansainvälinen, alkuaan ranskalainen, gastronominen järjestö. Sen päämaja on Pariisissa. Järjestön historia ulottuu vuoteen 1248, jolloin Ludvig Pyhä antoi julistuksen eri ...

Charles Darwin Foundation

Charles Darwin Foundation for the Galapagos Islands on kansainvälinen yleishyödyllinen järjestö. Sen päämääränä on tuottaa tieteellistä tietoa ja teknistä apua Galápagossaarten suojelemiseksi. Charles Darwin Foundation perustettiin vuonna 1959. S ...

CICA

CICA on turvallisuuspainotteinen Aasian valtioiden välinen keskustelufoorumi. Järjestön puheenjohtajuus vaihtuu neljän vuoden välein, ja myös huippukokoukset pidetään joka neljäs vuosi. CICA:n sihteeristö toimii Nur-Sultanissa, Kazakstanissa, ja ...

Cidesco

CIDESCO on kansainvälinen kauneudenhoidon ammattijärjestö, joka on perustettu 27. joulukuuta 1946 Brysselissä. Sen perustivat belgialainen Georges Dumont ja ranskalainen Jacques Poirsons. Järjestön tavoitteena oli koota yhteen kauneudenhoidon amm ...

CIE

Kansainvälinen valaistuskomissio, paremmin tunnettu ranskankielisen alkuperäisnimen lyhenteestä CIE, on voittoa tavoittelematon, tieteellinen ja tekninen organisaatio, joka on vuosia työskennellyt valon, valaistuksen ja väritieteen parissa ja keh ...

CIOFF

CIOFF on kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka on perustettu vuonna 1970 perinteisen kulttuurin suojelemista ja tunnetuksi tekemistä varten. CIOFFissa on jäsenenä yli 70 maata kaikista maanosista. Se on Unescon virallinen partneri, ja se on akre ...

Cluster Munition Coalition

Cluster Munition Coalition eli CMC on kansainvälinen järjestöjen yhteenliittymä, joka vastustaa rypälepommeja ja niiden käyttöä, valmistusta, varastointia ja liikuttelua, ja pyrkii edistämään Rypälepommikieltoa. Järjestö perustettiin Haagissa mar ...

Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve

Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve, ennen vuotta 2013 Association Européenne des Sous-Officiers de Réserve, on kansainvälinen reservin aliupseerien kattojärjestö. CISORissa on tällä hetkellä 14 varsinaista jäsenmaata sekä 1 t ...

Confessional Evangelical Lutheran Conference

The Confessional Evangelical Lutheran Conference) on kattojärjestö joukolle tunnustuksellisia luterilaisia kirkkoja. Se on Evangelical Lutheran Synodical Conference of North America:n seuraaja, eroten kuitenkin edeltäjästään siinä, että se on kan ...

Csicop

CSICOP on kansainvälinen skeptikkojärjestö, joka perustettiin vuonna 1976. Järjestön tavoitteena on tutkia objektiivisesti paranormaaleja ilmiöitä koskevia väitteitä, julkaista niitä koskevien tutkimusten tuloksia sekä saada laajempi yleisö arvos ...

DAMA

DAMA on kansainvälinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää yrityksen strategisen informaation kehittämistä ja sen hallintaa organisaatioissa. Yhdistyksellä on alayhdistyksiä 17 maassa. Yritysten perustietojen hallinta englanniksi Master Data ...

Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto

Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön osa, jonka tehtävänä on edistää demokratiaa, laillisuutta, ihmisoikeuksia, suvaitsevaisuutta ja syrjimättömyyttä. Se järjestää vaalitarkka ...

Digital Living Network Alliance

Digital Living Network Alliance on voittoa tavoittelematon 250 jäsenen kauppajärjestö. Siihen kuuluu matkapuhelin-, viihde-elektroniikka- ja tietokonevalmistajia sekä sisältöpalveluiden tuottajia. Järjestön tavoitteena on yhteistyössä luoda kulut ...

Disabled Peoples International

Disabled Peoples International on vammaisten kansallisten järjestöjen muodostama verkosto. Se on perustettu edistämään vammaisten ihmisoikeuksia osallistumisen ja tasa-arvoisuuden avulla. DPI tukee yli 120 maassa järjestöjä, jotka auttavat vammai ...

EARTO

EARTO on Euroopan unionin alueen sekä Kanadan ja Taiwanin teknologisen tutkimuksen organisaatioiden etujärjestö. Se toimii neuvostonsa kokousten, työryhmien, seminaarien ja suositusraporttien toteutuksen kautta. Sen toimipaikka on Brysselissä. EA ...

Edustamattomien valtioiden ja kansojen yhteisö

Edustamattomien valtioiden ja kansojen yhteisö eli EVKY on kansainvälinen järjestö niille valtioille ja kansoille, joita ei ole otettu Yhdistyneiden kansakuntien jäseniksi. Osa EVKY:n jäsenistä on de facto -itsenäisiä valtioita, joita ei ole tunn ...

Efficient Consumer Response

ECR on maailmanlaajuinen kaupan ja teollisuuden yhteistyöjärjestö, joka keskittyy tilaus-toimitusprosessin kuluttajalähtöiseen tehostamiseen kaupan ja teollisuuden toimijoiden yhteistyön kautta. ECR-toiminnan tarkoituksena on edistää kaupan ja te ...

Etelä-Amerikan valtioiden unioni

Etelä-Amerikan valtioiden unioni eli UNASUR on kahdentoista Etelä-Amerikan valtion perustama taloudellinen ja poliittinen järjestö. Järjestön perustamissopimus allekirjoitettiin 23. toukokuuta 2008 Brasiliassa. Unioni perustuu kahdelle aikaisemmi ...

Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö

Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö, jota kutsutaan useimmiten lyhenteellä SADC, on eteläisen Afrikan maiden kansainvälinen yhteisö, joka täydentää Afrikan unionin toimintaa. Siihen kuuluu 15 maata eteläisestä Afrikasta. Järjestön päämaja on Botswan ...

Eumetnet

Eumetnet on eurooppalaisten ilmatieteenlaitosten yhteistoimintaelin. Se perustettiin vuonna 1995 vapaamuotoisena verkostona, ja siitä tuli oikeushenkilö vuonna 2009. Eumetnetin pääkonttori on Brysselissä. Sen tarkoituksena on edistää yhteistyötä, ...

EuroFIR

EuroFIR on kansainvälinen yhdistys, jonka tarkoituksena on elintarvikkeiden koostumustietojen saatavuuden, kattavuuden ja laadun parantaminen sekä tähän alaan liittyvien standardien ja yhtenäistettyjen menetelmien kehittäminen. EuroFIR muodostaa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →