ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 88

Luottamusmies

Luottamusmies on ammattiliiton ja siihen kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla. Luottamusmiehen tehtäviä on muun muassa tiedottaa jäsenille ammattiliiton toiminnasta ja hoitaa ammattiliiton jäsenhankintaa. edustaa työntekijöitä yhteistoim ...

Puhemies

Puhemies on työtehtävä parlamentissa. Puhemiehen tehtävät voivat olla muun muassa puheenvuorojen jakaminen, äänestysesitysten laatiminen, istunnon käsittelyjärjestyksen päättäminen, pöytäkirjojen tarkastaminen ja toimia virallisena allekirjoittaj ...

Suomen tasavallan presidentti

Suomen tasavallan presidentti on Suomen kansan valitsema valtionpäämies. Hän johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja on puolustusvoimien ylipäällikkö. Hän nimittää myös eräät korkeimmat virkamiehet ja korkeimman ...

Dekaani

Suomessa dekaani on yliopiston tiedekunnan johtaja. Dekaanin tehtävää ei mainita yliopistolaissa, joten nimikkeen käyttö riippuu yliopistosta. Dekaaniksi valittavan on oltava ennestään tiedekunnan professori. Dekaanin tehtävä on määräaikainen, ja ...

Osaamisen ennakointifoorumi

Osaamisen ennakointifoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen organisoima ja koordinoima ennakoinnin asiantuntijaelin. Se edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä O ...

Associação Fonográfica Portuguesa

Associação Fonográfica Portuguesa on Portugalin ainoa äänilevyteollisuuden etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1989. AFP:n organisaatio vastaa International Federation of the Phonographic Industryn IFPI tavoitteista Portugalin alueella. AFP:n ...

Byrokratia

Byrokratia tarkoittaa organisaatioita, toimenpiteitä, protokollia ja sääntelyä, joilla jotakin toimintaa määrätään ja suoritetaan. Sitä esiintyy tyypillisimmin hallinnossa sekä suurissa organisaatioissa. Byrokratiaa esitetään usein samaksi asiaks ...

Demokraattinen sentralismi

Demokraattinen sentralismi on marxilais-leniniläisten kommunististen puolueiden järjestömuoto, jossa demokratia viittaa keskustelunvapauteen ja sentralismi yhteisiin päätöksiin sitoutumiseen. Demokraattisen sentralismin tarkoituksena on luoda jou ...

Fasilitointi (organisaatio)

Fasilitointi tarkoittaa yhteistoiminnan ja ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Fasilitointi-sanan alkuperä on latinan kielen sanassa facilis, joka tarkoittaa helppoa. Fasilitointi tarkoittaa suppeassa merkityksessä kokousten suunnittel ...

Hybridiorganisaatio

Hybridi viittaa monenlaisiin kahden erilaisen asian yhdistelmiin. Organisaatioiden maailmassa hybridisyys voi viitata esimerkiksi hallinnon ja politiikan sekoittumiseen tai asiantuntijatehtävän ja johtamistehtävien sekoittumiseen. Vimeaikaisessa ...

Kansallispukuraati

Kansallispukuraati on Suomen kansallispukukeskuksen asiantuntijaelin, jonka jäseniä ovat kansallispukukulttuuriin perehtyneet asiantuntijat. Kansallispukuraatii päättää pukutarkistusten ja uusien pukujen kokoamisen aloittamisesta, nimeää pukuhank ...

Konsortio

Konsortio on organisaatioiden usein väliaikainen yhteenliittymä jonka tarkoituksena on näiden edun ajaminen. Perinteisesti konsortio-käsite on kuvannut pankki- ja liikemaailman yhteistoimintaa, mutta siitä on tullut korkeakoulumaailmassa yksi opp ...

Miehistö

Miehistö on kollektiivinimitys suorittavia tehtäviä tekevälle osalle henkilökuntaa sotilaallisissa tai niihin verrattavissa hierarkkisissa organisaatioissa. Sotilasorganisaatiossa miehistöllä tarkoitetaan niitä sotilaita, jotka toteuttavat aliups ...

Monimuotoisuus (organisaatio)

Organisaation monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka erottavat ihmiset toisistaan. Erottavia tekijöitä ovat muun muassa ikä, sukupuoli, etninen tausta, uskonto, koulutus, siviilisääty, seksuaalinen suuntau ...

Muistiorganisaatio

Muistiorganisaatio on julkinen tai yksityinen laitos, jonka tehtävänä on kulttuuriperinnön ja dokumentoidun informaation säilyttäminen tuleville sukupolville ja saattaminen tutkijoiden sekä muiden tarvitsijoiden käyttöön. Muistiorganisaatiot siis ...

Nisi Masa

Nisi Masa on eurooppalainen organisaatio, joka koostuu 24 järjestöstä 23 eri maassa. Näiden järjestöjen jäseninä on nuoria ammattilaisia, opiskelijoita ja harrastajia, joilla kaikilla sama mielenkiinnon kohde: eurooppalainen elokuva. Nisi Masan t ...

Organisaation muisti

Organisaation muisti -käsitettä käytetään kuvaamaan organisaation tietoresurssien hallintaa, käyttöä ja säilyttämistä. Tietoresursseiksi lasketaan tietokannoissa oleva tieto ja organisaation työntekijöiden osaaminen.

Organisaatiorakenne

Organisaatiorakenne kuvaa kuinka yritys, hallinto, järjestö tai muu organisaatio toimii. Rakenne voidaan kuvata seitsemän eri perustyypin kautta: Pienyritysrakenne: Yksinkertaisin rakenne, jossa johtaja-yrittäjä osallistuu tiiviisti toteutettavaa ...

PCI-SIG

PCI-SIG on tietotekniikkayhtiöiden konsortio, joka määrittelee Peripheral Component Interconnect, PCI-X ja PCI Express -liitäntöjen standardit. Se perustettiin aluksi auttamaan jäsenyrityksiä uuden PCI-liitännän toteutuksessa ja siihen liittyvien ...

Peiteorganisaatio

Peiteorganisaatio on poliittinen tai muu organisaatio, jonka kautta taustalla oleva organisaatio järjestää toimintaansa varsinaisen tehtävän salaamiseksi. Peiteorganisaatioita on poliittisilla ja uskonnollisilla ryhmillä, tiedusteluorganisaatioil ...

Productores de Música de España

Productores de Música de España on ammattijärjestö, joka vastaa Espanjan musiikkiteollisuudessa yli 90 prosentin osuudesta. Se on International Federation of the Phonographic Industryn espanjalainen organisaatio. Promusicae perustettiin IFPIn edu ...

Pääsihteeri

Pääsihteeri on johtohenkilö tietyissä organisaatioissa kuten puolueissa. Pääsihteeri on järjestön toimeenpaneva elimen, sihteeristön johtaja. Esimerkiksi YK:n ja Naton johtohenkilöt ovat pääsihteereitä. Myös monilla muilla monenkeskisillä, monist ...

Recorded Music NZ

Recorded Music NZ) on voittoa tavoittelematon musiikkituottajien, jakelijoiden sekä muusikkojen organisaatio, joka markkinoi musiikkia Uudessa-Seelannissa. Recorded Music NZ:n jäsenyys on vapaa ihan mille tahansa Uudessa-Seelannissa toimivalle le ...

Strategia

Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla tavoiteltu päämäärä pyritään saavuttamaan. Strategian päämääränä kilpailumarkkinoilla on saavuttaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. Strategia liittyy erityisesti organisaatioiden johtamiseen: hyvä st ...

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on rahasto, joka tekee töitä Ruotsin ja Suomen välisen yhteistyön edistämiseksi. Ruotsin hallituksen vuonna 1960 perustama rahasto on suurin kahdenvälinen rahasto Pohjoismaissa. Sillä on sihteeristöt Ruotsi ...

Taidemaailma

Taidemaailma koostuu ihmisistä, jotka toimivat taiteen tuottamisen, esittämisen, toimeksiantojen, taiteen säilytyksen, sen edistämisen, taidekritiikin ja taiteen myynnin piirissä. Howard S. Becker kuvailee sitä seuraavasti: se on "niiden ihmisten ...

Yritysarkkitehtuuri

Yritysarkkitehtuuri on keino ymmärtää ja hallita laajoja kokonaisuuksia maalaisjärjellä. Se on väline jonka käyttö ei takaa onnistumista, eikä käyttämättä jättäminen epäonnistumista. Se auttaa johtoa keskittymään suunnitelmien käytännön toteuttam ...

Związek Producentów Audio Video

Związek Producentów Audio Video on organisaatio, joka edustaa Puolan musiikkiteollisuutta ja Puolan osuutta International Federation of the Phonographic Industryn tavoitteista. Vuonna 1991 perustetulle organisaatiolle on Puolan kulttuuriministeri ...

Parlamentti

Parlamentti tai kansanedustuslaitos on valtion hallintoelin, johon vaaleilla valitut edustajat kokoontuvat säätämään lakeja. Sana parlamentti on yleisnimitys kansanedustuslaitoksille ja käytössä muun muassa englanninkielisillä alueilla. Useissa m ...

Alankomaiden parlamentti

Alankomaiden parlamentti on Alankomaiden kaksikamarinen lainsäädäntöelin, joka koostuu senaatista ja edustajainhuoneesta. Molemmat kamarit kokoustavat Haagin Binnenhofissa.

Albanian parlamentti

Albanian parlamentti on Albanian parlamentti. Se koostuu 140:stä nelivuotiskaudelle valitusta jäsenestä. Albanian parlamentin suurin puolue on tällä hetkellä v. 2007 Demokraattinen puolue, jolla on 56 paikkaa. Parlamentti valitsee Albanian presid ...

Allting

Allting on Islannin parlamentti. Sitä sanotaan maailman vanhimmaksi yhä toimivaksi kansanedustuslaitokseksi, ja se on perustettu joko 930 tai saagojen mukaan jo 902 Þingvellirin käräjäkivillä. Nimi merkitsee ”yleiskäräjiä”. Allting alkoi kansalai ...

Andorran parlamentti

Andorran parlamentti eli yleiskokous on Andorran yksikamarinen parlamentti. Andorran yleiskokouksella on lainsäädännöllinen valta, ja se myös nimittää pääministerin, hyväksyy valtion budjetin sekä tukee ja valvoo hallituksen poliittisia toimia.

Armenian kansalliskokous

Kansalliskokous on Armenian lainsäädännöllinen elin. Nimen täydellinen muoto on armeniaksi Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով eli Armenian tasavallan kansalliskokous. Armenian perustuslain mukaan kansalliskokouksen tehtävä on valvoa hallituks ...

Australian parlamentti

Australian parlamentin rakenne muistuttaa ennen kaikkea Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttia, mutta vaikutteita on saatu myös Yhdysvalloista. Perustuslain mukaisesti Australian parlamentti koostuu kolmesta osasta: kuningatar tai kuningas, sena ...

Belgian parlamentti

Belgian parlamentti tai Liittovaltion parlamentti on Belgian lainsäädäntövaltaa käyttävä elin. Parlamentti koostuu edustajainhuoneesta ja senaatista. Kuningas nimittää liittohallituksen. Nykyisenä edustajainhuoneen puhemiehenä toimii André Flahaut.

Eduskunta

Eduskunta on Suomen parlamentti eli valtion lainsäädäntövaltaa ja budjettivaltaa käyttävä elin. Lisäksi eduskunta valvoo hallituksen toimintaa ja osallistuu Euroopan unionin päätöksentekoon. Kansanedustuslaitosta tarkoittava sana ”eduskunta” otet ...

Luxemburgin edustajainhuone

Luxemburgin edustajainhuone on Luxemburgin suurherttuakunnan yksikamarinen parlamentti. Edustajainhuone koostuu 60 jäsenestä, jotka valitaan viiden vuoden välein pidettävissä vaaleissa neljästä eri vaalipiiristä. Edustajainhuoneen päätehtävänä on ...

Ekklesia (Ateena)

Ekklesia oli antiikin Ateenan kansankokous. Se on parhaiten tunnettu esimerkki kreikkalaisten polisten eli kaupunkivaltioiden kansankokouksista eli ekklesioista. Ateenalaiset itse viittasivat kansankokoukseen usein vain nimellä dēmos. Ateenan ekk ...

Espanjan parlamentti

Espanjan parlamentti eli Cortes Generales on Espanjan kaksikamarinen lainsäädäntöelin. Parlamentti jakautuu senaattiin ja edustajainhuoneeseen. Espanjan parlamentti valvoo hallituksen toimintaa ja hyväksyy valtion budjetin. Alahuoneen eli edustaj ...

Etelä-Afrikan parlamentti

Etelä-Afrikan parlamentti on Etelä-Afrikan kaksikamarinen kansanedustuslaitos. Se koostuu kansalliskokouksesta ja provinssien neuvostosta. Apartheidin aikana vain valkoihoinen vähemmistö äänesti parlamentin. Pieter Willem Botha salli värillisille ...

Etelä-Korean kansalliskokous

Etelä-Korean kansalliskokous on Korean tasavallan lakiasäätävä elin. Parlamentti koostuu 300 edustajasta, ja vaalit järjestetään neljän vuoden välein. Lainsäädäntötyötä tehdään 17 valiokunnassa. Ehdokkaiden vähimmäisikäraja on 25 vuotta.

Fidžin parlamentti

Fidžin parlamentti on Fidžin lainsäädännöllinen elin. Se koostuu 51 edustajasta, jotka valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Parlamentaarista työtä tehdään kuudessa pysyvässä valiokunnassa. Parlamentin istuntoja voi seurata suorina lähetyksinä ...

Färsaarten parlamentti

Färsaarten parlamentti on Färsaarten lainsäädäntöelin. Parlamentissa on 33 paikkaa, ja edustajat valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Parlamenttin puhetta johtaa puhemies. Vuonna 2015 valitun parlamentin suurimmat puolueet ovat sosiaalidemokr ...

Gibraltarin parlamentti

Gibraltarin parlamentti on Gibraltarin yksikamarinen parlamentti. Siihen kuuluu 17 jäsentä ja puhemies. Gibraltarin ensimmäinen oma lainsäädäntöelimensä perustettiin 1950. Lakia säätävään neuvostoon kuului kuvernööri, kolme ex officio -jäsentä, v ...

Hondurasin kansalliskongressi

Hondurasin kansalliskongressi on Hondurasin valtion lainsäädäntöelin. Se on yksikamarinen, ja siellä istuu 128 edustajaa, jotka valitaan suhteellisella vaalitavalla nelivuotiskaudelle. Parlamentin pääpuolueet ovat Hondurasin kansallispuolue ja Ho ...

Hongkongin lainsäädäntöneuvosto

Hongkongin lainsäädäntöneuvosto on Hongkongin korkein lainsäädäntöelin. Lainsäädäntöneuvostossa on 70 edustajaa, jotka valitaan neljän vuoden välein järjestettävin vaalein. Opposition toiminta käytännössä estettiin Kiinan kommunistisen puolueen s ...

Irakin parlamentti

Irakin parlamentti on Irakin yksikamarinen parlamentti eli valtion johtava päätöksiä tekevä elin. Parlamentissä on 329 kansanedustajaa. Heistä 320 valitaan suoralla vaalitavalla ja 9 paikkaa on varattava vähemmistöille: 5 paikkaa kristityille, 1 ...

Irlannin parlamentti (lakkautettu 1801)

Irlannin parlamentti oli Irlannissa keskiajalta vuoteen 1800 toiminut kaksikamarinen kansanedustuslaitos. Kuten Englannin parlamentissa, myös Irlannin parlamentissa oli lordeista koostunut ylähuone ja vaaleilla valittu alahuone. Suuren osan histo ...

Italian parlamentti

Italian parlamentti on Italian tasavallan lainsäädäntövaltaa käyttävä elin. Parlamentti koostuu edustajainhuoneesta ja senaatista, jotka yhdessä valitsevat myös presidentin. Edustajainhuoneeseen kuuluu 630 jäsentä ja senaattiin 315 senaattoria. L ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →