ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 83

Rizana Nafeek

Rizana Nafeek oli srilankalainen, joka tuomittiin Saudi-Arabiassa kuolemaan alaikäisenä tehdystä mahdollisesti tahattomasta henkirikoksesta. Sri Lanka pyrki saamaan Nafeekille tuloksetta armahdusta. Aasian ihmisoikeuskomissio on todennut, että Na ...

Naisten oikeudet Saudi-Arabiassa

Naisten oikeudet Saudi-Arabiassa ovat olleet rajalliset verrattuna naisten oikeuksiin monissa sen naapurimaissa 1900- ja 2000-luvun alussa, sillä Saudi-Arabiassa sovellettiin tiukasti sharia-lakia. Maailman talousfoorumin vuoden 2016 raportin muk ...

Saudi Vision 2030

Saudi Vision 2030 on saudiarabialainen suunnitelma, jonka tarkoitus on vähentää maan riippuvuutta öljyyn, sekä monipuolistaa sen taloutta. Suunnitelmaan kuuluu myös julkisten palvelujen, kuten terveydenhuollon, koulutuksen, infrastruktuurin ja tu ...

Saudi-Arabian politiikka ja yhteiskunta

Saudi-Arabian politiikka ja yhteiskunta perustuvat siihen, että Saudi-Arabia on kuningaskunta, ja Saudien hallitsijasuku tunnustaa islamin wahhabiittilaista suuntausta. Kuningas Salman ja hänen hallituksensa johtavat ilman kansan valitseman parla ...

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä oli vuonna 2006 järjestetty suomalaista köyhyyttä käsittelevä kirjoituskilpailu. Kirjoituskilpailuun osallistui 850 kirjoittajaa, jotka edustivat monipuolisesti eri väestöryhmiä. Kirjoittajien joukossa oli muun m ...

Elokuvien ikärajat Suomessa

Elokuvan ikäraja on järjestelmä, jolla luokitellaan elokuvat niiden lapsille haitallisen sisällön perusteella. Ikärajat eivät kerro siitä, minkä ikäisille elokuva on tarkoitettu. Elokuvia esittävien teattereiden henkilökunta on velvoitettu huoleh ...

Ihmiskauppa Suomessa

Suomi on ihmiskaupan uhrien läpikulku-, kohde- ja pieniltä osin lähdemaa miehille ja naisille, jotka joutuvat pakkoavioliiton, pakkotyön, prostituution tai muunlaisen ihmiskaupan kohteiksi. Kansalaisjärjestöt ja valtio tekevät yhteistyötä auttaak ...

Ihmisoikeudet Suomessa

Ihmisoikeudet Suomessa määritellään Suomen laeissa ja asetuksissa lähde? sekä kansainvälisissä sopimuksissa. Ihmisoikeuksiin kuuluvat esimerkiksi oikeus elämään, henkilökohtaisen koskemattomuuden suoja, omaisuuden suoja, sananvapaus, mielipiteenv ...

Järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvoja on Suomen lainsäädännön mukaan henkilö, jonka tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia toimialueellaan. Järjestyksenvalvojan tehtävää voi hoitaa vain tehtävään suostuva ja poliisi ...

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on Suomessa kunnan tarjoama palvelu, jossa lapsiperheellä on oikeus saada sosiaalihuoltolain nojalla kotipalvelua perheen huolenpidon turvaamiseksi, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista esimerkiksi vam ...

Monikulttuurisuus Suomessa

Monikulttuurisuus Suomessa viittaa sekä ilmiöön itseensä että siitä käytyyn keskusteluun Suomessa. Monikulttuurisuus on käsite, joka yleistyi englanninkielisessä maailmassa 1990-luvulla.

Oikeudenkäynti rikosasiassa Suomessa

Oikeudenkäynnillä rikosasiassa tarkoitetaan laajassa mielessä tuomioistuinkäsittelyn lisäksi myös sitä edeltävää rikoksen tutkintavaihetta. Suomessa rikoksen esitutkinnan suorittavat poliisiviranomaiset ja syyteharkinnan syyttäjäviranomainen. Myö ...

Perustulokeskustelu Suomessa

Ammattiliitot ovat perinteisesti vastustaneet perustuloa, koska se heikentäisi ammattiliittojen neuvotteluvoimaa ja voisi myöhemmin johtaa vähimmäispalkoista luopumiseen. SAK:n Ilkka Kaukoranta on kutsunut Suomen perustulokokeilua hyödyttömäksi. ...

Prostituutio Suomessa

Suomessa prostituutio eli seksin myynti sekä seksin ostaminen on laillista. Seksin ostaminen on kuitenkin kiellettyä parittajan avulla toimivalta seksinmyyjältä tai ihmiskaupan uhrilta. Suomessa työskentelee arviolta 8 000 seksinmyyjää, joista en ...

Samaa sukupuolta olevien avioliitto Suomessa

Samaa sukupuolta olevien avioliitto on ollut mahdollinen Suomessa maaliskuusta 2017 lähtien. Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muuttamisen niin, että samaa sukupuolta olevat parit voivat jatkossa solmia avioliiton. Lakialoitteen ...

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet Suomessa

Suomen homoseksuaaleja, biseksuaaleja ja transsukupuolisia koskeva lainsäädäntö kuuluu maailman edistyneimpien joukkoon. Vuosittain julkaistavan ILGA-raportin mukaan Suomen HLBT-lainsäädäntö on yksi Euroopan progressiivisimmista. Pohjoismaisella ...

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimisto on suomalainen kunnan palvelu, jonka kautta autaan vähäosaisia. Sosiaalitoimiston kautta jaetaan täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Maaliskuussa 2014 Suomen hallitus teki päätöksen jolla sosiaalitoimiston etuuskäsittely ...

Työlaitos

Työlaitos oli julkisoikeudellinen huoltolaitos, johon voitiin määrätä huoltoapulain, lapsen elatusavun turvaamisesta annetun lain tai irtolaislain nojalla. Työlaitoksissa asukit tekivät erilaisia töitä korvauksena esimerkiksi lapsen elatusavun la ...

Työttömyysvakuutusrahasto

Työttömyysvakuutusrahasto oli vuonna 1999 perustettu suomalainen ansiosidonnaisia työttömyysturvaetuuksia rahoittava rahasto, jota hallinnoivat työmarkkinaosapuolet. TVR oli julkisoikeudellinen laitos, jota valvoi Finanssivalvonta. Työttömyysvaku ...

Islam Tanskassa

22.2% Tanskan muslimeista ovat turkkilaisia, 10.2% irakilaisia, 9.5% libanonilaisia, 8.7% pakistanilaisia, 7.3% somaleita ja 6.3% afghanistanilaisia. 10% Kööpenhaminan väestöstä on muslimeja.

Tanskan ghetot

Tanskan ghetot ovat kaupunkien alueita Tanskassa, joissa asukkaiden tausta on erityisen etninen tai heillä on tietty sosiaalinen luokka-asema. Tanskan liikenne-, rakentamis- ja asuntoministeriö julkaisee vuosittain luettelon Tanskan ghetoista. Vu ...

Tanskan väestö

Tanskassa oli keskimäärin 10.4 syntymää/nainen vuonna 2012. 1950-luvulla Tanskan hedelmälisyys luku oli 2.6. Vuonna 1983 se oli 1.4. Se nousi sen jälkeen ja on nykyisin noin 1.7-1.8.

Valko-Venäjän korkein oikeus

Valko-Venäjän korkein oikeus on Valko-Venäjän yleisten tuomioistuimien kolmas oikeusaste eli ylin taso. Lisäksi korkein oikeus valvoo maan oikeudenkäyntejä ja yleisten oikeuksien juridista toimintaa. Valko-Venäjän korkeimman oikeuden toimitilat s ...

Valko-Venäjän sankari

Valko-Venäjän sankari on korkein Valko-Venäjän valtion myöntämä arvonimi ja kunnianosoitus. Sen on perustettanut Valko-Venäjän korkein neuvosto 13. huhtikuuta 1995 jatkamaan Neuvostoliiton sankari -palkinnon perintöä. Arvonimi myönnetään henkilöl ...

Valko-Venäjän tasavaltalainen nuorisoliitto

Valko-Venäjän tasavaltalainen nuorisoliitto, on nuorisojärjestö Valko-Venäjällä. Järjestön tavoitteena on lujittaa nuorison isänmaallisuutta ja iskostaa heidän mieliinsä oikeita eettisiä arvoja. Liiton jäsenet ovat 14-31 -vuotiaita. Vuonna 2002 p ...

Yleiset vapaapäivät Valko-Venäjällä

Oheisessa taulukossa on lueteltu yleiset vapaapäivät Valko-Venäjällä. Maassa on myös muutamia muita virallisia kansallisia juhlapäiviä, mutta käytännössä nämä ovat useimmille valkovenäläisille työpäiviä. Sekä ortodoksisen että katolisen kirkon vi ...

Venäläinen yhteiskunta

Venäläinen yhteiskunta on nykyisen Venäjän federaation alueella vallitseva ihmisten välinen normijärjestelmä. Venäjällä on yhteisökeskeinen arvopohja, jonka juuret ovat syvällä idässä, mutta jossa on mukana myös länsimaisia vaikutteita. Venäläist ...

Blat

Blat on erityisesti sosialistiseen ja venäläiseen kulttuuriin liitetty vastavuoroista vaihtoa kuvaava käsite. Rahaa ei vaihdossa tyypillisesti käytetty.

International Foundation for Civil Liberties

International Foundation for Civil Liberties on Boris Berezovskin joulukuussa 2000 25 miljoonan dollarin lahjoituksella perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on ilmoituksensa mukaan tukea kansalaisoikeus- ja ihmisoikeusjärjestöjä Venäjällä, toim ...

Koronaviruspandemia Venäjällä

Vuoden 2020 koronaviruspandemian ensimmäiset varmistetut COVID-19-tapaukset Venäjällä todettiin 31. tammikuuta 2020 kahdella kiinalaisturistilla. 25. joulukuuta 2020 mennessä Venäjällä oli virallisesti todettu 2 934 695 koronavirustartuntaa. 52 4 ...

Levada-keskus

Levada-keskus on riippumaton, jopa Venäjän luotettavimpana pidetty tutkimuslaitos, joka tekee mielipidetiedusteluja ja muita sosiologisia tutkimuksia Venäjällä. Tutkimuskeskus on saanut nimensä perustajansa ja ensimmäisen johtajansa, sosiologian ...

Venäjän federaation kuluttajansuoja- ja hyvinvointivirasto

Venäjän federaation kuluttajansuoja- ja hyvinvointivirasto, lyhennettynä Rospotrebnadzor on Venäjän valtiollinen kansalaisten kuluttajansuoja-asioista, elintarviketurvallisuudesta sekä terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluista vastaava virasto ...

VTsIOM

VTsIOM on valtiollinen, Venäjän federaation täysin omistama, juridisesti osakeyhtiönä toimiva tutkimuslaitos, joka tekee mielipidetiedustelujen lisäksi myös muita sosiologisia tutkimuksia ja markkinatutkimuksia Venäjällä. VTsIOM:n päätoimipiste o ...

Section 8

Section 8 housing tarkoittaa Yhdysvalloissa valtion tukemaa vuokra-asumista. Vuokralainen vuokraa asunnon yksityiseltä vuokranantajalta ja käyttää hankkimistaan tuloista noin 30 prosenttia asumiseen, ja vuokran loppuosan maksaa valtio. Taustalla ...

Luettelo ammatillisista perustutkinnoista

Musiikkialan perustutkinto: muusikko, musiikkiteknologi, pianonvirittäjä Tanssialan perustutkinto: tanssija Taideteollisuusalan perustutkinto: artesaani, kelloseppä, mikromekaanikko Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto: kuvallisen ilma ...

Luettelo ammattitutkinnoista

Tämä artikkeli on luettelo ammattitutkinnoista. Enemmän aiheesta on artikkelissa ammatilliset tutkinnot. Luettelossa niistä ammattitutkinnoista, jotka ovat samalla ammattinimikkeitä, on jätetty pois liite "ammattitutkinto". Se on kuitenkin jätett ...

Luettelo erikoisammattitutkinnoista

Tämä artikkeli on luettelo erikoisammattitutkinnoista. Lisää aiheesta on artikkelissa Ammatilliset tutkinnot. Luettelossa lyhenne eat on jätetty pois tutkintonimikkeistä, joissa erikoisammattitutkinnon nimike ei ole sama kuin ammattitutkinnossa t ...

Luettelo ammattikorkeakoulututkinnoista

Tässä artikkelissa on luettelo ammattikorkeakoulututkinnoista, joita Suomen ammattikorkeakouluissa on mahdollista suorittaa. Tutkintonimikkeet on määritelty ammattikorkeakouluista annetussa asetuksessa sekä Poliisiammattikorkeakoulusta annetussa ...

Luettelo Yhdysvaltojen yliopistoista ja korkeakouluista

Yhdysvaltain korkeakoulujärjestelmä on hyvin hajautettu ja vaihtelee muun muassa osavaltioittain. Korkeakoulut voivat käyttää nimeä university, college, institute, school jne. ilman että nimi kertoisi välttämättä mitään oppilaitoksen koosta, laaj ...

Luettelo Ohion yliopistoista ja korkeakouluista

Ohion korkeakoulutusta säätelee Ohio Board of Regents. Ohion osavaltionyliopisto on ollut Yhdysvaltain suurin yliopisto vuodesta 2006. Daytonin yliopisto on osavaltion opiskelijamäärältään suurin yliopisto.

Luettelo suomalaisten opiskelijahaalarien väreistä

Luettelo suomalaisten opiskelijahaalarien väreistä sisältää suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ainejärjestöjen ja kiltojen opiskelijahaalareiden värit. Opiskelijahaalari on yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden erilaisiss ...

Luettelo yliopistoista

Dravidianin yliopisto Bangaloren yliopisto Kannadan yliopisto Gulbargan yliopisto Intian tiedeinstituutti Invertisin yliopisto Krishnan yliopisto Karnatakin yliopisto Kalkutan yliopisto Satavahanan yliopisto Mangaloren yliopisto Telanganan yliopi ...

Luettelo yliopistotutkintojen lyhenteistä

dipl.ekon. = DE = diplomiekonomi terveydenh. toht. = THT = terveydenhuollon tohtori terveydenh. maist. = THM = terveydenhuollon maisteri hovioik. ausk. = HA = hovioikeuden auskultantti AH = alempi hallintotutkinto terveydenh. kand. = THK = tervey ...

Luettelo automerkeistä

General Motors: Buick, Cadillac, Chevrolet, Daewoo, GMC, Holden Toyota-konserni: Toyota, Daihatsu, Hino, Lexus SAIC Motor tytäryhtiöineen ja yhteisyrityksineen: Bao Jun, Buick, Cadillac, Chervolet, Hong Yan, Iveco, Lu ling, Maxus, MG, Roewe, Skod ...

Luettelo BMW: n moottoripyörämalleista

BMW K 1200 LT BMW K 1200 S BMW R 1150 R Rockster BMW R 1200 S BMW K75 BMW K 1200 R Sport BMW HP2 Enduro BMW K 1200 R BMW C1 BMW K100

Luettelo eurooppateistä

E 1 Larne – Belfast – Dublin – Wexford – Rosslare – A Coruña – Pontevedra – Velnca – Porto – Aveiro Albergaria – Ciombra – Lissabon – Setúbal – Faro – Vila Real de Santo Antonio – Huelva – Sevilla E 3 Cherbourg – Rennes – Nantes – La Rochelle E 7 ...

Luettelo helikoptereista

EH-101 Merlin Westland Sea King Westland Whirlwind Westland Wessex Westland Wasp Westland Scout Westland Lynx AH-64 Apache eli WAH-64 Apache Westland HR5 Dragonfly

Luettelo Itävallan rautatieyhtiöistä

ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG Rail Cargo Austria Österreichische Bundesbahnen ÖBB Südburgenländische Regionalbahn GmbH SRB TX Logistik GmbH Zillertaler Verkehrsbetriebe AG Salzburg AG Salzburger Lokalbahn Lokalbahn Lambach-Vorchdorf-Eggenberg AG L ...

Luettelo Kiinan valtakunnallisista moottoriteistä

Vuosien 2013-2030 moottoritiesuunnitelmasta jätettiin pois useita moottoriteitä, jotka tullaan numeroimaan myöhemmin valtakunnallisiksi. Näiden lista on suuntaa antava; joitain moottoriteitä saatetaan lisätä valtakunnalliseen verkkoon ennen seura ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →