ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8

Yhteistoiminnallinen hallinta

Yhteistoiminnallinen hallinta tarkoittaa yhteiskunnallisen päätöksenteon ja suunnittelun prosesseja ja muotoja, jotka perustuvat tavoitteelliseen yhteistyöhön ja vuoropuheluun julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin toimij ...

Yhteistoiminnallinen tiedontuotanto

Yhteistoiminnallinen tiedontuotanto tarkoittaa tietokäytäntöjä, joissa tiedon käyttäjät ja tuottajat rakentavat tietopohjaa yhdessä ja oppivat toisiltaan. Yhteinen piirre tällaisille käytännöille on, että osallistujat sitoutuvat jakamaan osaamist ...

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys voi yleiskäsitteenä tarkoittaa ihmisten välistä yhteistyötä ja monenlaisia yhteistyön muotoja, joista kuitenkin yleensä käytetään muita termejä, esim. talkoot. Tarkemmin yhteisöllisyys tarkoittaa sitä uutta, joka syntyy sujuvasta y ...

Yhtenäiskulttuuri

Yhtenäiskulttuuri tarkoittaa kulttuuria, jossa samat arvot ja ihanteet vallitsevat kaikilla osa-alueilla, niin tieteen, taiteen kuin arkielämänkin piirissä. Kaikilla on suunnilleen sama käsitys siitä, mikä on oikein ja mikä väärin.

Koulukunta

Koulukunta tarkoittaa jonkin näkemyksen kannattajien joukkoa tietyn tieteen, taiteen, ideologian tai urheilulajin alalla. Koulukuntia on ollut ja on edelleen muiden muassa kansantaloustieteessä esimerkiksi keynesiläinen, monetaristinen ja itävalt ...

Kuutiointi

Kuutiointi on ajattelun kokonaisuuksien jäsennystapa, jonka avulla jokin uusi, ongelmallinen tai jäsentymätön ilmiö tai asia asetetaan kontekstiinsa, kuvataan ja palastellaan. Kuutiointi sisältää alustavan toimintasuunnitelman, eli ensiaskeleet s ...

Käsite

Käsite on kielellisen ilmaisun sanan, lauseen tai termin kognitiivinen merkityssisältö. Lisäksi sanoilla tai termeillä voi olla elämyksellä koettu ei-käsitteellinen sisältö. Klassisesti käsite on ymmärretty sanan määritelmäksi, jolloin sana olisi ...

Käyttöteoria

Käyttöteoria on ihmisen toimintaa, päättelyä ja valintoja tosiasiallisesti ohjaava sisäinen malli, joka voi poiketa merkittävästi niistä periaatteista eli julkiteoriasta, jonka ihminen kysyttäessä esittää ohjaavan toimintaansa. Erottelun käyttöte ...

Teoreettinen viitekehys

Teoreettinen viitekehys tarkoittaa usein tutkimukseen, mutta myös esimerkiksi tuotekehitykseen, liittyvää käsitteellistä ja ajattelua ohjaavaa jäsennystä, tiettyä näkökulmaa. Viitekehyksen tarkoituksena on tavoittaa tutkittavassa ilmiössä keskeis ...

Ex nihilo

Ex nihilo on latinankielinen sanonta, joka tarkoittaa ”tyhjästä”. Usein sanonta esitetään muodossa creatio ex nihilo eli tyhjästä luotua. Sanontaa käytetään usein uskonnollisissa tai filosofisissa väitteissä. Monissa uskonnoissa, kuten kristinusk ...

Mu (käsite)

Mu tai Wú, on sana, joka on käännettävissä suunnilleen ”-ton”, ”ilman”, ”vailla”, ”ei mitään”. Sitä käytetään usein ilmaisemaan, että jotain ei ole. Tunnetuin kenen mukaan? esimerkki sanan käytöstä on ajatustehtävä eli kōan zenbuddhalaisessa teok ...

Pimeys

Tähtitieteellisen pimeyden katsotaan vallitsevan silloin, kun Aurinko on yli 18 astetta horisontin alapuolella. Silloin Auringon valoa ei siroa ilmakehän molekyyleistä juuri lainkaan ja yötaivaan kirkkaus on vain 1/400 000-osa siitä, mitä se on A ...

Tabula rasa

Tabula rasa, suom. tyhjä taulu on latinankielinen metafora, jota nykyisin käytetään yleisimmin kuvaamaan empiristi John Locken esittämää käsitystä, että ihminen tulee maailmaan ilman synnynnäisiä prosessointisääntöjä havaintomaailmasta. Ymmärrys ...

Tauko

Tauko on musiikkitermi, joka tarkoittaa ääneti olemista nuoteissa taukomerkin määrittämän ajan. Nuottikirjoituksessa käytetyt erinäköiset taukomerkit tarkoittavat eri pituisia taukoja, ja kestoltaan ne vastaavat eri nuotteja. Orkesterisävellyksis ...

Tyhjä (ohjelmointi)

Ohjelmoinnissa tyhjä on osoittimen arvo, joka kertoo, että viittausta ei ole mihinkään. Useasti, varsinkin C-sukuisissa ohjelmointikielissä, osoittimen arvona käytetään binäärinollaa, jonka suurin osa käyttöjärjestelmistä tulkitsee virheelliseksi ...

Tyhjä joukko

Tyhjä joukko on joukko-opillinen kokonaisuus, joka ei sisällä yhtään alkiota. Tyhjän joukon merkki on isohko poikkiviivallinen ympyrä ∅, mutta vaihtoehtoisesti tyhjää joukkoa voidaan merkitä myös tyhjillä aaltosulkeilla {} tai joskus pienellä eps ...

Tyhjä ääni

Tyhjä ääni tarkoittaa äänestyksessä tai vaalissa annettua ääntä, joka ei ilmaise kannatusta yhdellekään vaihtoehdolle tai ehdokkaalle ja jota ei voida laskea kenenkään hyväksi. Tyhjän äänen antaja ei katso voivansa kannattaa yhtäkään tarjolla ole ...

Välilyönti

Kirjoituksessa välilyönti eli sanaväli on mikä tahansa ei-näkyviä merkkejä tai tyhjää sisältävä jakso kirjoitettujen merkkien välillä konekirjoitetussa tai painetussa tekstissä sekä tekstinkäsittelyn avulla tehdyissä dokumenteissa. Termillä viita ...

Korttiluettelo

Korttiluettelo on korteista koostuva luettelo. Sen perimmäinen tavoite on auttaa löytämään teos kirjaston tietokannasta mahdollisimman nopeasti. Korttiluettelo korvasi kirjamuotoisen luettelon 1800-luvulla ja oli yleisessä käytössä mm. kirjastois ...

Avoin data

Avoimella datalla tarkoitetaan yksityishenkilöille, tutkijoille, julkishallinnolle, organisaatioille tai yrityksille kertynyttä dataa, joka on avattu kaikille vapaasti hyödynnettäväksi maksutta mihin tahansa käyttötarkoitukseen, jopa kaupallisest ...

Informaatiologistiikka

Informaatiologistiikka on logistiikan osa-alue, joka keskittyy informaatiodatan suodattamiseen ja toimittamiseen resursseja säästäen. Sen pyrkimyksenä on toimittaa tieto kulloinkin oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja oikeiden henkilöiden, organis ...

Julkaisu

Julkaisu on julkaistu kirjallinen tuote, alkujaan joko lehden artikkelissa tai kirjan muodossa niin että artikkeli jää pysyvästi saataville. 1980-luvun lopulta alkaen julkaisuja on voinut tehdä myös Internetissä. Julkaisemisella voidaan tarkoitta ...

Luettelo

Luettelo on eräs keino järjestää informaatiota sisältäviä symboleita, abstrakteja kohteita, peräkkäin, yleensä jonkin ilmaistun kriteerin mukaan. Sen sijaan konkreettisia kohteita, kuten ihmisiä tai esineitä ei voida järjestää luetteloksi, vaan n ...

Sisältö

Sisältö tarkoittaa ainesta tai kokonaisuutta, jonka rajaa ympäristöstä jonkinlainen muoto. Ilman rajaavaa muotoa sisältö ei välttämättä ole miellettävissä tai havaittavissa. Sisällöllä voidaan tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi astian sisältö ...

Tiedon taloustiede

Machlup, F.: The production and distribution of knowledge in the United States. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1962. ISBN 978-691003566. Teoksen verkkoversio. Shapiro, C. & Varian, H. 1999. Information Rules: A Strategic Guide ...

555 (suuntanumero)

555 on kuvitteellisten puhelinnumeroiden alkuosa, jota on käytetty hyvin laajasti useissa yhdysvaltalaisissa elokuvissa ja televisiosarjoissa. Puhelinyhtiöt ryhtyivät suosittelemaan 1960-luvulla televisio- ja elokuvaväelle, että ne käyttäisivät k ...

Fiktio kaunokirjallisuudessa

Fiktio kaunokirjallisuudessa tarkoittaa proosatekstiä, joka on ei-referentiaalista, eli se ei viittaa todellisuuteen. Käsite yleistyi 1800-luvulla, mutta sen merkityksestä on kiistelty vuosisatoja.

Homunculus

Homunculus tarkoittaa psykologiassa tuntematonta ja tarkemmin määrittelemätöntä toimijaa, jolle annetaan keskeinen asema kulloinkin käsiteltävän järjestelmän toiminnan kuvaamisessa tai selittämisessä. Homunculus-käsitteellä ei kuitenkaan voida va ...

Kryoniikka

Kryoniikka eli syväjäädytys tarkoittaa organismien, esimerkiksi ihmisten tai muiden eläinten, säilyttämistä alhaisissa lämpötiloissa, jolloin aineenvaihdunta ja rappeutuminen pysähtyy lähes täysin. Yleensä tämä tehdään siinä toivossa, että tuleva ...

Kuolemattomuus

Kuolemattomuus tarkoittaa olemassaoloa, jonka oletetaan kestävän ikuisesti. Yleisimmin kuolemattomuudella käsitetään sielun tai persoonallisuuden ikuista olemassaoloa biologisen kuoleman jälkeen. Kuolemattomuuden voi käsittää myös siten, että yks ...

Symbologia

Symbologia on kuvitteellinen tieteenala, jonka kirjailija Dan Brown kuvaa romaanissaan Da Vinci -koodi. Kirjassa symbologialla tarkoitetaan symbolien tutkimista, erityisesti uskontoon ja vapaamuurauriuteen liittyvien. Symbologialla voidaan joskus ...

Ketjukirje

Ketjukirje koostuu tavallisesti viestistä, jossa houkutellaan vastaanottaja tekemään kirjeestä kopioita ja lähettämään ne yhdelle tai useammalle vastaanottajalle. Tässä mielessä ketjukirje toimii kuin viruksen aiheuttama epidemia: kirje ottaa vir ...

Kilroy was here

Kilroy was here on yleinen graffiteissa käytetty englanninkielinen ilmaus, joka on lähtöisin Yhdysvalloista. Sen yhteydessä esiintyy usein tyylitelty piirros aidan takaa kurkistavasta ihmishahmosta. Lauseen kirjoittaminen yllättäviin paikkoihin m ...

O1G

O1G on meemi, joka on muodostunut Unkarin Viktor Orbánin johtaman hallituksen vastaisen liikehdinnän symboliksi. O1G on lyhenne unkarinkielisestä ilmaisusta "Orbán egy geci", joka vertaa alatyylisesti pääministeri Orbánia siemennesteeseen. Lyhenn ...

Whamageddon

Whamageddon on internet-meemi tai peli, jossa joulua edeltävänä aikana pyritään välttämään Wham!:n kappaleen ”Last Christmas” kuulemista. Jos meemiin osallistuva kuulee joulukuussa ennen joulua laulun, hän on ulkona pelistä ja yleensä kirjoittaa ...

Armeliaisuusperiaate

Armeliaisuusperiaate on argumentointiin liittyvä periaate, jonka mukaan väittämä on tulkittava sen vahvimmassa mahdollisimmassa muodossa. Vastapuolen ei tule katsoa syyllistyneen valehteluun, epäjohdonmukaisuuteen tai argumentointivirheeseen, jos ...

Betteridgen laki

Betteridgen laki on brittiläisen journalistin Ian Betteridgen mukaan nimetty periaate, jonka mukaan ”kysymysmerkkiin päättyvään otsikkoon vastaus on poikkeuksetta ei”. Betteridgen laki on luonteeltaan lähinnä leikillinen, eikä sitä ole tarkoitett ...

Finaglen laki

Finaglen laki voidaan summata: Kaikki mikä voi mennä vikaan, yleensä menee ja huonoimmalla mahdollisella hetkellä Nimitystä "Finaglen laki" käytti ensi kerran John W. Campbell, Jr., Astounding Science Fiction myöh. Analog -lehden päätoimittaja. H ...

Hanlonin partaveitsi

Hanlonin partaveitsi on sääntö, jonka mukaan ei ikinä pitäisi selittää pahantahtoisuudella sitä, minkä voi selittää yhtä lailla tyhmyydellä. Sanonnasta on eri muunnelmia. Robert J. Hanlonin versio, josta sääntö on saanut nimensä, kuuluu: Never at ...

Kahden käsittelijän periaate

Kahden käsittelijän periaate tai kahden henkilön sääntö on valvontajärjestelmä, jonka tarkoituksena on turvata korkea turvallisuuden taso erityisesti välttämättömille kriittisille materiaaleille tai operaatioille. Tämän säännön pohjalta kaikki si ...

Kapteeni uppoaa laivansa mukana

Kapteeni uppoaa laivansa mukana on merenkulun periaate, jonka mukaan laivan upotessa aluksen päällikkö jää alukselle ja pelastautuu vasta kaikkein viimeisenä tai ei lainkaan. Periaate on tullut kuuluisaksi varsinkin vuoden 1912 RMS Titanicin uppo ...

Murphyn laki

Murphyn laki on Yhdysvaltain armeijan kapteeni Edward A. Murphyn mukaan nimetty periaate, jonka mukaan ”jos jonkin asian voi tehdä monella tavalla ja näistä tavoista yksi johtaa onnettomuuteen, ennen pitkää joku tekee asian sillä tavalla”. Lyhyem ...

Naiset ja lapset ensin

Naiset ja lapset ensin on periaate, jonka mukaan onnettomuustilanteessa, kuten laivan upotessa, pyritään pelastamaan ensimmäisinä naiset ja lapset ja vasta viimeisinä aikuiset miehet, jos kaikkien pelastuminen ei vaikuta todennäköiseltä. Sitä on ...

Occamin partaveitsi

Occamin partaveitsi on periaate, jonka mukaan ilmiöitä selittävien tekijöiden määrän tulee olla mahdollisimman vähäinen. Selityksistä tulee siis karsia kaikki ylimääräiset tekijät eli teorioiden tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia. Occamin p ...

Sturgeonin laki

Sturgeonin laki on lentävä lause, jonka mukaan 90 prosenttia mistä tahansa on roskaa. Periaatteen mukaan ei ole yllättävää, että jonkin lajityypin, tuoteryhmän, ammattikunnan tai tieteenalan edustajista suurin osa on heikkolaatuisia, eikä keskimä ...

Tahattomien seurausten laki

Yhteiskuntatieteissä tahattomilla seurauksilla tarkoitetaan tuloksia, jotka eivät tapahtuneet tahallisesti tai määrätietoisen toiminnan vaikutuksena. Termi tuli suosituksi yhdysvaltalaisen sosiologin Robert K. Mertonin myötävaikutuksella 1900-luv ...

Anarkismisymboliikka

Tunnetuimmat anarkistien käyttämät symbolit ovat niin sanottu "anarkistimerkki" eli ympyrän sisässä oleva A-kirjain sekä musta lippu. Lisäksi yleinen on vinottain kaksiväriseksi jaettu lippu, jonka toinen puoli on musta ja toisen väri puolestaan ...

Anarkistimerkki

Anarkistimerkki on anarkismista usein käytetty symboli. Merkki koostuu O-kirjaimen sisällä olevasta A-kirjaimesta. Kirjaimet tulevat sanoista Lanarchie cest lordre. Sitaatti on peräisin filosofi Pierre-Joseph Proudhonlta, joka oli ensimmäinen its ...

Asklepioksen sauva

Asklepioksen sauva on antiikin Kreikasta periytyvä lääkärien ja lääketieteen symboli sekä apteekkien tunnus, joka edustaa sairauksien parantamista lääkkeiden avulla. Asklepios, Apollonin poika, oli kreikkalaisessa mytologiassa lääketieteen jumala ...

Borromeon renkaat

Borromeon renkaat on symmetrisesti järjestynyt kuvio, jossa on kolme toisiinsa linkittyvää ympyrää. Kun yhden renkaan poistaa, koko kuvio purkautuu. Borromeon renkaita käytetään esimerkiksi kuvaamaan yhtenäisyyden voimaa, mistä syystä kuvio esiin ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →