ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 368

IRAS

IRAS oli tähtitieteellinen satelliitti, joka kartoitti avaruuden kohteita infrapunasäteilyn aallonpituuksilla. Se laukaistiin avaruuteen 25. tammikuuta 1983 Yhdysvaltain Vandenbergin avaruuskeskuksesta. Satelliitin toteuttivat Alankomaat, Iso-Bri ...

IUE

IUE oli tähtitieteellinen tutkimussatelliitti, joka tutki maailmankaikkeuden kohteita ultraviolettisäteilyn aallonpituuksilla. Satelliitin toteuttivat NASA, Euroopan avaruusjärjestö sekä englantilainen SERC. IUE laukaistiin avaruuteen 26. tammiku ...

Jason-3

Jason-3 on kansainvälinen Maan meriä ja ilmastonmuutosta tutkiva tieteellinen satelliitti. Sen pääinstrumentti on tutka-altimetri, jolla mitataan merenpinnan korkeutta. Jason-3 on jatkumoa vuosina 2001 ja 2008 laukaistulle Jason-1- ja Jason-2-sat ...

Koronas-Foton

Koronas-Foton, tunnetaan myös nimellä Coronas-Photon on Venäjän avaruusjärjestön 30. tammikuuta 2009 Plesetskin kosmodromilta laukaistu Aurinkoa tutkiva tiedesatelliitti. Sen toiminta päättyi vuoden 2009 lopussa joko paristo- tai tietoliikennevau ...

LAGEOS

LAGEOS tai Laser Geodynamics Satellites on sarja tieteellisiä tutkimussatelliitteja, jotka on päällystetty takaisinheijastimilla sitä varten, että lasersäteen edestakaista matka-aikaa voidaan mitata. Satelliitteja on laukaistu kaksi kappaletta, v ...

Long Duration Exposure Facility

Long Duration Exposure Facility oli NASAn avaruusolosuhteita mittaava matalan kiertoradan satelliitti. Se vietiin avaruuteen 7. huhtikuuta 1984 avaruussukkula Challengerilla ja tuotiin avaruussukkula Columbialla takaisin maahan 20. tammikuuta 199 ...

Parker-aurinkoluotain

Parker-aurinkoluotain lähetettiin matkaan 12. elokuuta 2018 Floridasta paikallista aikaa kello 3.31 eli Suomen aikaa kello 10.31. Sen on määrä matkata Auringon luo ja kiertää se 24 kertaa. Se lähestyy Aurinkoa jokaisella kierroksella. Se on lähim ...

Picard

Picard on Ranskan avaruusjärjestön CNES:n toteuttama aurinkoa tutkiva satelliitti, joka laukaistiin kesäkuussa 2010. Se on nimetty ranskalaisen 1600-luvulla eläneen tähtitieteilijän Jean Picardin mukaan. Picard käyttää CNES:n kehittämää Myriade-m ...

Planck

Planck on Euroopan avaruusjärjestön avaruustutkimusasema, joka on toinen puoli Herschel/Planck -missiosta. 21. maaliskuuta 2013 julkaistiin koko taivaan käsittävä kosminen mikroaaltokartta kosmisen taustasäteilyn tutkimiseksi.

Proton (satelliitti)

Proton oli neuvostoliittolainen tiedesatelliittien sarja. Vuosien 1965 ja 1968 aikana laukaistiin neljä Proton-satelliittia, jotka nimettiin Proton-kantoraketin mukaan, jolla ne laukaistiin avaruuteen. Protonien tehtävänä oli tutkia suurenergisiä ...

Radioastron

RadioAstron on Venäjän avaruusjärjestön tiedesatelliitti, joka laukaistiin 18. heinäkuuta 2011 Zenit-2 kantoraketilla Baikonurista. Satelliitti tekee VLBI-radioastronomisia mittauksia. Sen läpimitaltaan kymmenmetrinen antenni avattiin heinäkuussa ...

RBSP

Radiation Belt Storm Probes on NASAn maapallon Van Allenin vyöhykettä tutkiva tiedeohjelma. RBSP-ohjelma koostuu kahdesta tiedesatelliittista, tutkimuslaitteiltaan identtisestä satelliittiparista RBSP-ja RBSP-B. Satelliitit laukaistiin 30. elokuu ...

ROSAT

ROSAT oli tutkimussatelliitti, joka tutki maailmankaikkeuden kohteita röntgensäteilyn aallonpituuksilla. Satelliitin toteuttivat yhteistyössä Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat. Satelliitti laukaistiin avaruuteen Delta II -kantoraketi ...

Seasat

Seasat on merentutkimussatelliitti. Se oli ensimmäinen satelliitti, joka tutki maapallon meriä SAR-tutkan avulla. Seasat-ohjelman päätavoitteita olivat merenpinnan tuulien tutkiminen, merenpinnan lämpötilan ja aallonkorkeuksien mittaaminen, merie ...

Solar Dynamics Observatory

Solar Dynamics Observatory on tähtitieteellinen satelliitti, joka tutkii Aurinkoa. Sen tavoitteena on tutkia, kuinka Auringon magneettikenttä on syntynyt ja millainen on sen rakenne. Lisäksi satelliitin avulla on tarkoitus selvittää, kuinka magne ...

Spectrum-X-Gamma

Spectrum-X-Gamma on venäläisten suunnittelema suurenergia-astrofysiikan avaruusteleskooppi. Hanke alkoi Neuvostoliitossa 1980-luvulla. Vuodesta 1988 lähtien Suomi toteutti siihen SIXA-nimistä röntgenspektrometriä. Suomalainen hanke keskeytettiin ...

Swift-teleskooppi

Swift on maata kiertävä teleskooppi, joka tutkii gammapurkauksia. Swiftin toiminnasta vastaa NASA, mutta sen rakentaminen ja suunnittelu oli monikansallinen projekti, johon Yhdysvaltojen lisäksi ottivat osaa Iso-Britannia ja Italia. NASA nimesi a ...

THEMIS

THEMIS on 17. helmikuuta 2007 Delta II -raketilla laukaistu NASAn viiden tiedesatelliitin parvi. Niiden päätehtävä, Maan magnetosfäärin mittaaminen, päättyi syksyllä 2010 ja kaksi satelliittia parvesta sai uuden tehtävän, joka on nimetty ARTEMISi ...

Vanguard 3

Vanguard 3 on satelliitti, joka laukaistiin Maan kiertoradalle Vanguard-raketilla syyskuussa 1959. Se oli kolmas onnistunut laukaisu yhdentoista yrityksen jälkeen.

Viking (satelliitti)

Viking oli Ruotsin ensimmäinen satelliitti, jonka päätehtävänä oli tutkia magnetosfäärin ja ionosfäärin plasmailmiöitä. Satelliitti laukaistiin avaruuteen 22. helmikuuta 1986 Ariane 1 -kantoraketilla Ranskan Guayanassa sijaitsevasta Kouroun avaru ...

Orsted (satelliitti)

Orsted on Tanskan avaruustutkimusinstituutin ensimmäinen satelliitti, joka laukaistiin 23. helmikuuta 1999. Satelliitin tehtävänä on kartoittaa maan magneettikentän muutoksia, ja satelliitti on nimetty tanskalaisen fyysikon Hans Christian Orstedi ...

Tähtitiede

Tähtitiede eli astronomia on luonnontiede, joka tutkii maailmankaikkeutta ja sen kohteita, ilmiöitä sekä kehitystä. Tähtitieteen tutkimusalueeseen kuuluu kaikki maapallon ja sen ilmakehän ulkopuolella oleva ja myös Maa yhtenä planeettana. Tähtiti ...

5 kulmaa kosmologiaan

5 kulmaa kosmologiaan oli viisiosainen Yle TV1:llä syyskesällä 2008 esitetty keskusteluohjelma, jota isännöi avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja. Sarjan ohjasi ja käsikirjoitti Atro Lahtela. Tuottajana toimi Teija Peltoniemi sekä Mika ja ...

Aikajärjestelmä

Aikajärjestelmä on ajan mittaamiseksi sovittu järjestelmä jota käytetään ajanlaskun perustana. Kaikki aikajärjestelmät muodostuvat sovitusta kiintopisteestä, jonka suhteen aikaa lasketaan, ja erilaisista sovituista aikaväleistä. Tavallisimmat aik ...

Antigravitaatio

Antigravitaatio merkitsee fysiikassa painovoiman tavoin kappaleeseen vaikuttavaa painovoiman vastaista voimaa. Käsitettä antigravitaatio käytetään myös tähtitieteessä vielä tuntemattomasta pimeän energian vaikutuksesta, joka aiheuttaa universumin ...

Aurinkomateria

Aurinkomateria on tähtitieteessä käytetty termi jolla on aurinkokunta luokiteltu karkeasti eri materiatyyppeihin niiden sulamispisteen perusteella. Aurinkomateria sisältää vedyn, heliumin, neonin ja argonin ja se kiinteytyy vasta lähellä absoluut ...

Avaruustähtitiede

Avaruustähtitiede on suora suomennos englanninkieliselle termille ”space astronomy”, joka tarkoittaa nimenomaan sellaista tähtitiedettä, jossa havainnot tehdään Maan ilmakehän ulkopuolelta satelliiteista käsin. Avaruustähtitiede on nopeasti etene ...

Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory

Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory on elokuussa 2016 Puolalaisen Institute of Nuclear Physics PANin Krakovassa sijaitsevassa observatoriossa aloittama tietellinen hanke. Sen tavoitteena on kosmisen säteilyn havaitsemiseen ja pimeän aine ...

Deep Space Network

Deep Space Network on Nasan useista suurista radioteleskoopeista koostuva verkosto, jolla seurataan ja operoidaan planeettojen välisiä luotaimia, ja vastaanotetaan niiltä mittausdataa. Verkoston teleskoopit sijaitsevat Kaliforniassa Mojaven autio ...

Efemeridi

Efemeridi on almanakan kaltainen taulukko taivaankappaleiden liikkeistä. Se ilmoittaa taivaankappaleen koordinaatit yleensä ekvatoriaalisessa koordinaatistossa tiettyinä päivinä ja kellonaikoina. Efemeridejä julkaistaan yleensä komeettojen, aster ...

Ekseligmos

Ekseligmos on tähtitieteellinen jakso, jonka kuluttua auringon- ja kuunpimennykset toistuvat suunnilleen samanlaisina suunnilleen samoissa paikoissa. Jakson pituus on 54 vuotta ja 34 päivää eli 19 756 päivää tai 669 synodista kuukautta. Ekseligmo ...

Ekstinktio

Ekstinktio tarkoittaa tähtitieteessä valon tai muun säteilyn vaimenemista sen kulkiessa väliaineen läpi. Kun esimerkiksi tähden säteily kulkee avaruudessa ainepilven läpi, osa fotoneista absorboituu tai siroaa pilven hiukkasista. Mitä tiheämpi ja ...

Eläinratavalo

Eläinratavalo on tähtitieteellinen ilmiö, jossa aurinkokunnan tasossa eli ekliptikalla olevat lukemattomat planeettainväliset pölyhiukkaset heijastavat auringonvaloa. Ilmiö on havaittavissa auringonlaskun jälkeen tai juuri ennen auringonnousua, j ...

Eteläinen napapiiri

Eteläinen napapiiri on maapallon napapiiri, jonka kulmaetäisyys maapallon etelänavasta on sama kuin maan akselin kaltevuus. Se on kauimpana etelänavasta sijaitseva leveyspiiri, jolta katsottuna auringon keskipiste on kerran vuodessa, kesäpäivänse ...

Etäisyysmoduli

Etäisyysmoduli on tähtitieteen keskeisimpiä yhtälöitä ja lähes kaikki tähtitieteelliset etäisyydenmittausmenetelmät perustuvat joiltakin osin siihen. Etäisyysmodulin idea voidaan tiivistää siihen tosiseikkaan, että kahdesta yhtä kirkkasta kohtees ...

Fotometria (tähtitiede)

Fotometria on tähtitieteessä käytetty tekniikka, jolla tarkoitetaan tähtitaivaan kohteen sähkömagneettisen säteilyn intensiteetin mittaamista. Jos mittauksia tehdään useilla eri aallonpituuskaistoilla, eli tutkitaan myös intensiteetin aallonpituu ...

Gaussin radanmääritysmenetelmä

Gaussin radanmääritysmenetelmä on Carl Friedrich Gaussin vuonna 1801 kehittämä menetelmä taivaankappaleen rataelementtien määrittämiseksi kolmesta tai useammasta havainnosta. Menetelmää käytetään tähtitieteessä edelleen. Gauss kehitti menetelmäns ...

Hammerin projektio

Hammerin projektio tai Hammerin–Aitoffin projektio on Ernst Hammerin vuonna 1892 kehittämä oikeapintainen karttaprojektio. Siinä maapallo kuvautuu ellipsin muotoiselle alueelle, jonka korkeuden ja pituuden suhde on 2:1 samoin kuin Mollweiden proj ...

Heliostaatti

Heliostaatti on kirkkaiden taivaankappaleiden havaitsemiseen kehitetty kaukoputkijärjestelmä, jonka pitkäpolttoväliseen kaukoputkeen johdetaan valo seurantakoneiston ohjaamien peilien avulla.

Interferometri

Interferometri on optiikassa laite, joka yhdistää kahdesta eri lähteestä tulevat valoaallot tai muut aallot yhdeksi kuvaksi eli interferenssikuvioksi. Tietoa kohteesta saadaan vasta tätä interferenssikuviota tutkimalla. Myös interferometriä sääde ...

Ionosfääri

Ionosfääri tarkoittaa planeetan kaasukehän yläosan kerrosta, jossa kaasukehän molekyylit ovat ionisoituneet tähden säteilyn vaikutuksesta, ja muodostaa magnetosfäärin sisimmän osan. Esimerkiksi Maalla ja Jupiterilla on ionosfäärit. Maan ionosfäär ...

IRAF

IRAF on laajalti käytetty massiivinen ohjelmistokokonaisuus tähtitieteellisen havaintodatan käsittelyyn. Alun perin vuonna 1986 julkaistu ohjelmisto oli tarkoitettu teleskooppien tuottaman kuvatiedostojen käsittelyyn, mutta nykyisin IRAF tarjoaa ...

Jaakobinsauva

Jaakobinsauva on kulmanmittauslaite, jota on käytetty tähtitieteessä, maanmittauksessa ja navigoinnissa, jossa sillä voidaan määrittää leveyspiiri joko auringon tai tähtien avulla.

Jens Olsenin maailmankello

Jens Olsenin maailmankello on Kööpenhaminan raatihuoneelle sijoitettu monitoiminen astronominen kello. Valmistuessaan se oli maailman tarkin ja moni­mutkaisin kello. Siinä on 15 448 osaa, ja sen käynti poikkeaa oikeasta ajasta vain 0.5 sekuntia 3 ...

Jäämateria

Jäämateria on tähtitieteessä käytetty termi, jolla on jaoteltu aurinkokunnan rakennetta aineiden sulamispisteiden perusteella. Jäämateria koostuu yhdisteistä, jotka haihtuvat helpohkosti, mutta kiinteytyvät vielä suhteellisen korkeissa lämpötiloi ...

Kaasukehä

Kaasukehä eli atmosfääri on kiinteää planeettaa ympäröivä kaasuista ja hiukkasista koostuva kerros, jota planeetan gravitaatio pitää lähellä pintaa. Maan kaasukehää kutsutaan ilmakehäksi. Kaikilla aurinkokunnan planeetoilla ja joillain kääpiöplan ...

Kallippoksen jakso

Kallippoksen jakso on tähtitieteessä ja ajanlaskussa käytetty 76 vuotta kestävä jakso, jonka kuluttua kuun vaiheet sattuvat samoille vuoden päiville. Siksi sitä käytetään kuukuukausien ja aurinkovuosien synkronointiin. Kallippoksen jakso on 19 vu ...

Kasautumisteoria

Kasautumisteoria on johtava aurinkokunnan syntyä selittävä teoria. Sen mukaan alkuauringon ympärille muodostui kaasusta ja pölystä kiekko, jossa pöly vajosi gravitaation ja kaasun viskositeetin vaikutuksesta päiväntasaajan tasoon. Pölystä syntyi ...

Kesäpäivänseisaus

Kesäpäivänseisaus on vuoden pisin päivä. Pohjoisella pallonpuoliskolla se sijoittuu joka vuosi välille 20.–22. kesäkuuta. Silloin Aurinko paistaa keskipäivällä kohtisuoraan taivaalta Kravun kääntöpiirillä. Aurinko on pohjoisimmillaan vuotuisessa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →