ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 359

Transsendentaalinen teologia

Transsendentaalinen teologia on Immanuel Kantin käyttämä käsite, jonka avulla hän jaotteli teologian aloja. Kantin ajattelussa ontologinen todistus ja kosmologinen todistus kuuluvat transsendentaaliseen teologiaan ontoteologiana ja kosmoteologian ...

Uskontodialogi

Uskontodialogi on uskontojen välistä kohtaamista sekä vuoropuhelua. Siihen kuuluu läheisesti uskontoteologia. Uskontodialogilla yritetään luoda ymmärrystä eri uskontojen erilaisten käsitysten välille sekä luoda erilaisia yhteistoiminnan muotoja. ...

Uskontoteologia

Uskontoteologia on systemaattisen teologian tutkimushaara, joka pyrkii selvittämään uskontojen välisiä keskusteluja, niissä saavutettuja tuloksia, metodeja sekä ongelmia. Uskontoteologiaan kuuluvat läheisesti uskontodialogi ja globaalietiikka. Us ...

Aikakauskirja

Aikakauskirja on säännöllisin väliajoin julkaistava tieteellinen teos tietyltä alalta. Aikakauskirja sisältää ao. alan opettajien, tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita, mielipiteitä, kirjallisuusarvosteluita tai tutkim ...

Annales. Histoire, Sciences Sociales

Annales. Histoire, Sciences Sociales on ranskalainen sosiaalihistoriaa laajasti ymmärrettynä käsitteleva tieteellinen julkaisu, jonka perustivat Marc Bloch ja Lucien Febvre vuonna 1928.

Finsk Tidskrift

Finsk Tidskrift on Carl Gustaf Estlanderin vuonna 1876 perustama kulttuuria, taloutta ja politiikkaa käsittelevä aikakauskirja. Vuosittain lehteä ilmestyy kymmenen numeroa ja sen nykyinen päätoimittaja on Peter Nynäs. Finsk Tidskrift on pohjoisma ...

Historiallinen Aikakauskirja

Historiallinen Aikakauskirja on Suomen Historiallisen Seuran ja Historian Ystäväin Liiton julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehden aineisto on vertaisarvioitu. Aikakauskirja on perustettu vuonna 1903, ja se ilmestyy nykyisin neljästi vuodess ...

Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen vuosikirja

Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen vuosikirja on Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen julkaisu. Se on ilmestynyt vuodesta 1924 ja vuoteen 2016 mennessä sitä oli ilmestynyt 85 osaa.

Metsätieteellinen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja on Suomen Metsätieteellisen Seuran suomeksi ja ruotsiksi internetissä neljä kertaa vuodessa julkaisema, metsäalan alkuperäisiä ja vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja julkaiseva tieteelline ...

Nykykulttuuri

Nykykulttuuri on Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarja, joka perustettiin vuonna 1986. Sarja on monitieteinen ja tieteidenvälinen. Siinä ilmestyy tutkimuksia nykykulttuurista ja kulttuuriteoriasta. Myös modernin kul ...

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja – Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift on vuodesta 1911 lähtien ilmestynyt kirkkohistorian alan tieteellinen aikakauskirja, jota julkaisee Suomen kirkkohistoriallinen seura. Vuosikirjassa julka ...

Harvard Theological Review

Harvard Theological Review on tiedejulkaisu, joka julkaisee vertaisarvioituja artikkeleita teologian ja uskontotieteen alalta. Sitä julkaisevat Harvardin yliopiston teologinen tiedekunta ja Cambridge University Press. Julkaisu on perustettu vuonn ...

Teologinen Aikakauskirja

Teologinen Aikakauskirja on suomalainen tiedejulkaisu, joka julkaisee vertaisarvioituja artikkeleita teologian alalta. Lisäksi lehti julkaisee muun muassa kirjallisuusarvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja. Lehti ilmoittaa päätarkoituksekseen Suo ...

Archaeological Institute of America

Archaeological Institute of America on pohjoisamerikkalainen yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on arkeologian tukeminen ja arkeologisten kohteiden suojelu. Charles Eliot Norton perusti AIA:n 1879, kun hän kutsui kokoon kollegoitaan ja ...

Suomen Rooman-instituutti

Suomen Rooman-instituutti on Suomen valtion tiedeinstituutti, joka toimii Roomassa, Italiassa. Se järjestää opetusta ja tutkimusta erityisesti antiikintutkimuksen eri aloilla. Instituutti toimii Villa Lantessa, arvokkaassa renessanssihuvilassa, j ...

Luettelo avaruusjärjestöistä

Avaruusjärjestö tai avaruushallinto on joko yhden maan tai useiden valtioiden yhteinen organisaatio, joka johtaa ja rahoittaa avaruustoimintaa. Avaruusjärjestöihin ei lasketa asevoimien avaruustoimintaa ja sotilaallisen avaruustoiminnan hallintoa ...

Algerian avaruusjärjestö

Algerissa oli avaruustoimintaa Ranskan siirtomaahallinnon lopulla, kun Ranskan asevoimat ja CNES tekivät rakettikokeita Hammaguirissa. 1980-luvulta lähtien Algerialla on ollut pyrkimyksiä ottaa osaa avaruustoimintaan, mm. rakentamalla oma mikrosa ...

Bolivian avaruusjärjestö

Bolivian avaruusjärjestö on helmikuussa 2010 perustettu Bolivian valtion organisaatio, joka ohjaa, valvoo ja rahoittaa Bolivian avaruustoimintaa. Organisaation alkubudjetti on yksi miljoona dollaria. Se valvoo bolivialaisen Tupac Katari -tietolii ...

Brasilian avaruusjärjestö

Agência Espacial Brasileira on vuonna 1994 perustettu Brasilian avaruusjärjestö, joka on Brasilian tiede- ja teknologiaministeriön alainen. Sitä johtaa Sergio Gaudenzi. Vuonna 2009 järjestön pääjohtaja president on Carlos Ganem. Vuonna 2009 sen b ...

Britannian kansallinen avaruuskeskus

Britannian kansallinen avaruuskeskus oli Yhdistyneen kuningaskunnan verkottunut kansallinen avaruushallinto, joka perustettiin vuonna 1985. Se korvautui 1. huhtikuuta 2010 keskitetyllä avaruusjärjestöllä. Käytännössä UK Space Agency rakentui BNSC ...

Bulgarian avaruusjärjestö

Bulgarian avaruustoiminta käynnistyi vuonna 1969, jolloin Tiedeakatemiaan luotiin avaruusalan elin. Sitä seurasi useiden vuosien innostuneen toiminnan jakso. Ensimmäinen bulgarialainen avaruuslaite P-1 laukaistiin vuonna 1972, ja Bulgariasta tuli ...

COPUOS

Ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä valvova komitea COPUOS on YK:n yleiskokouksen alainen komitea, joka perustettiin 1959. Sen tehtävänä on arvioida ulkoavaruuden rauhanomaisen käytön yhteistyötä, edistää tutkimusta ja tiedonsaantia sekä tarkaste ...

DLR

DLR eli Saksan ilmailu- ja avaruuskeskus on sekä Saksan avaruusjärjestö että ilmailun ja avaruus­tekniikan tutkimuslaitos. DLR:in pääkonttori on Kölnissä. Organisaatiossa työskentelee 5 100 ihmistä 31 eri instituutissa. DLR:llä on toimistot Bryss ...

ECSS

ECSS, European Cooperation for Space Standardization on organisaatio, joka pyrkii standartoimaan avaruustekniikan Euroopan haluamaan muotoon. Ala on pitkälle noudattanut Yhdysvaltain ilmavoimien kirjoittamia MIL-standardeja, mutta Euroopan pyrkim ...

Ecuadorin avaruusjärjestö

Ecuadorin avaruusjärjestö on Ecuadorin avaruustoiminnasta vastaava organisaatio. Se on yhdistys, joka aloitti toimintansa 1. marraskuuta 2007. Sen toimintaa tukee Ecuadorin ilmavoimat. Sitä vetää astrinautiksi koulutettu ecuadorilainen Ronnie Nad ...

Eesti Kosmosebüroo

Eesti Kosmosebüroo on Viron valtion avaruustoimisto, joka perustettiin Enterprise Estonia -organisaatioon hallinnoimaan Viron avaruustoimintaa, etenkin Viron toimintaa Euroopan avaruusjärjestössä, International Astronautical Federationissa, EURIS ...

EISC

European Interparliamentary Space Conference on vuonna 1999 perustettu Euroopan eduskuntien yhteistyöelin avaruustoiminnan edistämiseksi. Sen pysyvät jäsenet vuonna 2010 ovat Italia Espanja Tšekki Puola Romania Belgia Saksa Englanti Ranska Venäjä ...

Emirates Institute for Advanced Science and Technology

Emirates Institute for Advanced Science and Technology on Arabiemiinirkuntien liiton teknologiankehittämiskeskus, joka toimii vuonna 2009 maansa avaruusjärjestönä. Sen pääjohtaja oli vuonna 2009 tohtori Ahmed Al Mansoori. Se johti DubaiSat-mikros ...

Enterprise Estonia

Enterprise Estonia on Viron taloutta kehittävä valtion organisaatio, jonka kohteena ovat mm. teknologia, matkailun edistys ja vienti. Sen toimintatapa on rahoitus ja neuvonta. Sen rahoituksesta suuri osa on tullut Euroopan komission rakennerahast ...

ESRO

European Space Research Organisation oli eurooppalainen tieteelliseen avaruustoimintaan keskittynyt avaruusjärjestö. Se perustettiin vuonna 1964 fysiikan alan CERNin organisatorisen mallin mukaan. Jäseninä siinä oli kymmenen eurooppalaista valtio ...

Etelä-Afrikan avaruusjärjestö

Etelä-Afrikan avaruusjärjestö on maansa avaruustoimintaa kehittävä ja hallinoima elin. Sen päämaja on Pretoriassa, ja sen toiminta on jaettu avaruusoperaatioihin, avaruustieteeseen, Maan tarkkailuun ja avaruustekniikkaan. Etelä-Afrikan avaruustoi ...

EUMETSAT

EUMETSAT on Euroopan sääsatelliittijärjestö, joka on perustettu 19. kesäkuuta 1986. Siihen kuuluu 26 jäsenmaata ja viisi liitännäisjäsentä. Eumetsatin pääkonttori on Darmstadtissa Saksassa. Siellä otetaan vastaan satelliittien mittausdata, ohjata ...

Euroopan avaruusneuvosto

Euroopan avaruusneuvosto on Euroopan yhteisön korkein avaruustoimintaa ohjaava elin, jossa Euroopan avaruusjärjestön rooli on merkittävä. Ensimmäinen avaruusneuvoston kokous pidettiin vuonna 2003. Sen jälkeen kokouksia on ollut likimain vuosittai ...

European Launcher Development Organisation

European Launcher Development Organisation oli eurooppalainen valtioiden välinen organisaatio, joka perustettiin 1960-luvun alkupuolella kehittämään Länsi-Euroopalle oma kantoraketti, Europa. Sen toiminta itsenäisenä päättyi vuonna 1975, kun se y ...

GISTDA

Paikkatiedon ja avaruuteknologian kehityskeskus eli GISTDA on Thaimaan tiede- ja teknologiaministeriön alainen avaruusjärjestö. Se kehittää Thaimaan avaruusteknologiaa ja avaruustoimintaa. Sen rahoitus tulee Thaimaan Tiede- ja teknologiaministeri ...

IKI Avaruustutkimusinstituutti

Avaruustutkimusinstituutti on Venäjän tiedeakatemian alainen avaruustutkimuksen johtava keskus Venäjällä. Se sijaitsee Moskovassa ja siinä työskentelee 290 tutkijaa. Se perustettiin 15. toukokuuta 1965 Neuvostoliiton ministerineuvoston asetuksell ...

INPE (Brasilia)

INPE on Brasilian kansallinen avaruustutkimusinstituutti, joka toimi ennen vuotta 1994 osin maansa avaruusjärjestönä.

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial eli INTA on Espanjan kansallinen ilmailu- ja avaruustekniikan instituutti. INTA on julkisen sektorin tutkimuskeskus, joka on Espanjan puolustusministeriön alaisuudessa. Sen pääkonttori sijaitsee Torrejón ...

Iranin avaruusjärjestö

Iranin avaruusjärjestö on Iranin islamilaisen tasavallan avaruustoimintaa johtava valtion organisaatio. Avaruusjärjestön pääjohtaja on Tietoliikenne- ja informaatioteknologiaministeriön apulaisministeri tai valtiosihteeri. Organisaatio perustetti ...

Israelin avaruusjärjestö

Israelin avaruusjärjestö ISA on vuonna 1983 perustettu virasto, joka koordinoi Israelin valtion avaruusohjelmaa kaupallisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin. ISA:n johtaja on Jitzhak Ben Israel. Järjestön budjetti on vain 1 000 USD, koska kaupalli ...

Intian avaruustutkimusjärjestö

Intian avaruushallinnon luoja 1960-luvulla oli tohtori Vikram Sarabhai. Kesäkuussa 1972 perustettiin Intian hallitukseen Avaruusosasto - DoS Department of Space, josta ISRO kehittyi itsenäiseksi organisaatioksi.

Italian avaruusjärjestö

Italian avaruusjärjestö on Italialainen avaruustutkimusjärjestö. Se perustettiin vuonna 1988 ja sen päätoimipaikka on Rooma. Se toimii Italian koulutuksen, tutkimuksen ja teknologian ministeriön alaisuudessa.

Itävallan avaruusjärjestö

Itävallan avaruusjärjestö perustettiin vuonna 1972. Se huolehtii sekä avaruustekniikan että ilmailutekniikan kehittämisohjelmista Itävallassa. Vuonna 2004 se sulautui laajempaan teknologiarahoitusorganisaatioon saks. Österreichische Forschungsför ...

Japanin avaruusjärjestö

Japanin avaruusjärjestö, muodostettiin 1. lokakuuta 2003, kun Japanin kolme avaruusjärjestöä, ISAS, NASDA ja NAL, yhdistettiin. ISAS, The Institute of Space and Astronautical Science, rakensi avaruustutkimusluotaimia. SE on kehittänyt Mu-kantorak ...

Kanadan avaruusjärjestö

Kanadan avaruusjärjestö on Kanadan avaruustoiminnan suurin rahoittaja. Kanadan avaruustoiminta alkoi 1960-luvun alussa. Kanada on ollut edistyksellinen muun muassa tietoliikennesatelliittien käytössä ks. Anik ja edelläkävijöitä tutkasatelliittien ...

KARI (avaruusjärjestö)

KARI on Etelä-Korean avaruusjärjestö, jonka toiminta kattaa myös siviili-ilmailun tutkimusohjelmat. Vastaava järjestely on käytössä esimerkiksi Romaniassa ja Yhdysvalloissa. Organisaation johtaja on Joojin Lee 이주진. Sen budjetti oli vuonna 2007 ...

Kiinan avaruushallinto

Kiinan avaruushallinto on Kiinan kansantasavallan avaruustoiminnasta vastaava taho. Kiinan avaruushallinto perustettiin vuonna 1993. Se on Kiinan Ilmailuministeriön Ministry of Aerospace Industry alainen. Rakenne on hieman samankaltainen kuin Ruo ...

Korean avaruusteknologian komitea

Korean avaruusteknologian komitea on Korean demokraattisen kansantasavallan avaruusjärjestö, joka on perustettu 1980-luvulla. Sen toiminta perustuu – kuten kaikkien omia kantoraketteja kehittäneiden maiden kohdalla on – yhteistoimintaan puolustus ...

Kroatian avaruusjärjestö

Kroatian avaruusjärjestö on Kroatian avaruustoimintoja koordinoiva valtionhallinnon osa. Se perustettiin vuonna 2002. Sitä johtaa milloin? tohtori Igor Šebo. Se toimii Zagrebissa. Kroatia aloitti kansallisen avaruusohjelmansa vuonna 2010. Ohjelma ...

LAPAN

Indonesia aloitti ilmailututkimuksensa 31. toukokuuta 1962, kun pääministeri Juanda nimitti Ilmailukomitean. 22. syyskuuta 1962 aloitettiin rakettiprojekti Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal PRIMA Indonesian ilmavoimien puitteissa. Kehitystyötä ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →