ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 344

Kvintiini

Kvintiini on vanha pohjoismainen massan mittayksikkö. 1 kvintiini = ¼ luotia = 3.3 grammaa. Yksi vanha eli ruotsalainen luoti = 4 kvintiiniä = 276.5 assia = 13.28 grammaa.

Kölnin paino

Kölnin paino oli Saksassa ja Pohjoismaissa keskiajalta lähtien käytössä ollut rahapaino, jonka yksikkönä oli Kölnin markka eli 233.856 grammaa. Kölnin markka oli Saksassa kulta- ja hopeapainon sekä rahapainon yksikkönä vuoteen 1857 asti. Norjassa ...

Leiviskä (mittayksikkö)

Leiviskä on Skandinaviassa ja Itämeren alueella käytetty vanha massan yksikkö. 1 leiviskä = 20 naulaa = 8.5 kilogrammaa. 16 leiviskää on tynnyri. Kun metrijärjestelmä otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1887, päätettiin muutamia vanhoja mittayksikö ...

Livre (massan yksikkö)

Livre on vanha ranskalainen massan mittayksikkö, joka vastasi brittiläistä paunaa. Yksi livre poids de marc oli 489.5 grammaa. Metrijärjestelmän tultua käyttöön 1700-luvun lopussa livre jäi muiden vanhojen yksiköiden tavoin pois käytöstä. lähde? ...

Luoti (mittayksikkö)

Luoti on vanha vaihtelevan suuruinen Pohjois-Euroopassa käytössä ollut painomitta. Esimerkiksi yksi luoti apteekkipainona on 1/2 unssia eli 14.84 g ja kultapainona 13.9 g. Elintarvikepainona luoti on 13.283 6 grammaa. Vanhana venäläisenä mittana ...

Lästi

Lästi on vanha Keski- ja Pohjois-Euroopassa käytössä ollut tilavuus- ja painomitta. Sen suuruus on vaihdellut ajan, tavaralajin ja paikkakunnan mukaan.

Markka

Markka on vanha eurooppalainen jalometallinen painomitta, joka vastasi 8 troy-unssia. Alkuperältään ei-germaaninen sana markka esiintyy kaikissa germaanisissa ja romaanisissa kielissä, ja latinalaisessa muodossa se on marca tai marcus. Se oli vai ...

Moolimassa

Moolimassa on se massa, joka on yhdellä moolilla atomeita tai molekyylejä. Yhdessä moolissa on Avogadron vakion osoittama määrä rakenneyksiköitä. Alkuaineiden suhteellinen atomimassa, joka on lukuarvoltaan sama kuin niiden moolimassa, on ilmoitet ...

Naula (mittayksikkö)

Naula, amerikansuomessa myös pauna, on muun muassa brittiläisessä yksikköjärjestelmässä käytetty massan ja painon mittayksikkö. Se ei kuulu kansainväliseen yksikköjärjestelmään eli SI-järjestelmään. Naula on eri aikoina, eri paikoissa ja eri tark ...

Pitkä tonni

Pitkä tonni on brittiläisen yksikköjärjestelmän mittayksikkö, joka on käytössä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja joissakin brittiläisen kansainyhteisön maissa. Yhdysvalloissa se on korvattu lyhyellä tonnilla ja muualla metrisen järjestelmän tonni ...

Rahapaino

Rahapaino on rahojen ja jalometallien punnitsemisessa käytetty omanlaisensa painojärjestelmä, joka eroaa tavallisemmin käytetyistä painomitoista. Rahapaino on myös tällaisen painojärjestelmän painoyksikkö. Painojärjestelmä on jostakin perusyksikö ...

Sekeli

Sekeli on vanha itämainen painomitta ja rahayksikkö. Sekeli on tällä hetkellä käytössä Israelissa, jossa vuosina 1980–1985 oli käytössä vanha Israelin sekeli ja vuodesta 1985 lähtien uusi Israelin sekeli. Vanhassa testamentissa sekeli vastaa noin ...

Sentaali

Sentaali on ennen käytetty massan yksikkö, joka vastaa sataa kilogrammaa Sentaali määriteltiin viralliseksi massan yksiköksi Suomen suuriruhtinaskunnassa 1886 samalla, kun siirryttiin metrijärjestelmään. Sentaalista seuraava pienempi perinteinen ...

Sentneri

Sentneri on vanha painomitta. Brittiläinen sentneri on 112 paunaa eli 50.802 3 kg. Brittiläinen tonni on 20 cwt. Amerikkalainen sentneri short hundredweight, on 100 paunaa, ja amerikkalainen tonni on 20 amerikkalaista sentneriä eli 2 000 paunaa. ...

Talentti

Talentti on muinainen massan yksikkö. Se on lähtöisin mahdollisesti Babyloniasta tai Sumerista ja se vastasi vedellä täytetyn amforan painoa lähde?. Talenttia käytettiin usein rahayksikkönä, jolloin se viittasi yleensä kultaan. Myös hopeaa käytet ...

Tonni

Tonni on massan lisäyksikkö SI-järjestelmässä. Tonni vastaa tuhatta kilogrammaa, ja se on sopivan kokoinen yksikkö kuvaamaan esimerkiksi rahtiliikenteessä esiintyviä massoja. 1 t = 1 000 kg = 1 Mg koska tonni on miljoona grammaa, se on periaattee ...

Unssi

Unssi, on vanha painomitta, joka on edelleen käytössä brittiläisiä yksiköitä käyttävissä maissa. Kansainvälisesti käytetty Avoirdupois-unssi on noin 28.35 grammaa. 16 unssia = 1 pauna eli avoirdupois-naula. Useimmissa Euroopan maissa on ollut Roo ...

Kilometri tunnissa

Kilometri tunnissa on nopeuden SI-järjestelmän lisäyksiköistä johdettu yksikkö. Nopeus on tietyssä ajassa kuljettu matka – siten nopeuden yksikkö on matkan yksikkö jaettuna ajan yksiköllä. Esimerkiksi ajoneuvojen nopeudet ja tieliikenteen nopeusr ...

Maili tunnissa

Maili tunnissa on Britanniassa ja Yhdysvalloissa käytetty nopeuden yksikkö esim. autojen nopeuden ilmoittamiseen. Maililla tarkoitetaan tässä maamailia, joten 1 mph = 1.609 344 km/h.

Metri sekunnissa

Metri sekunnissa on SI-järjestelmän mukainen nopeuden yksikkö. Nopeus on tietyssä ajassa kuljettu matka - siten nopeuden yksikkö on matkan yksikkö metri jaettuna ajan yksiköllä sekunnilla. Ajoneuvojen kohdalla käytetään metriä sekunnissa yksikön ...

Solmu (nopeusyksikkö)

Solmu nopeuden yksikkönä on meripeninkulma tunnissa. 1 solmu = 1 mpk/h = 1.852 km/h ≈ 0.5144 m/s. Solmua käytetään edelleen merenkulussa sekä ilmailussa. Käytännöllinen likiarvoinen muunnos SI-järjestelmän mukaisiksi yksiköiksi on: 1 kn ≈ 0.5 m/s ...

Valonnopeus

Valonnopeus on fysikaalinen vakio, jota merkitään kirjaimella c. Sen arvo on 299 792 458 m/s eli 1 079 252 848.8 km/h. Erityisen suhteellisuusteorian mukaan yksikään kappale, jolla on massa, ei voi saavuttaa valonnopeutta. Valonnopeus on myös kai ...

Äänen nopeus

Äänen nopeus ilmassa on noin 343 metriä sekunnissa eli 1 235 km/h taajuudesta riippumatta. Äänen nopeus vaihtelee kaikissa olomuodoissa materiaalista riippuen. Levymäisillä rakenteilla äänen nopeus riippuu taajuudesta. Seuraavassa äänen nopeuksia ...

Baari

Baari on paineen yksikkö, jota usein käytetään ilmoitettaessa nesteen ja kaasun painetta. Yksi baari on suuruudeltaan 100 000 pascalia eli 100 kilopascalia. Yhden baarin paineessa neliösenttimetrille kohdistuu 10 newtonin suuruinen voima. 1 bar = ...

Elohopeamillimetri

Elohopeamillimetri eli millimetri elohopeapatsasta on vanha paineen yksikkö. Se vastaa yhden millimetrin korkuisen elohopeapatsaan painetta maan pinnalla. SI-yksikköinä yksi elohopeamillimetri vastaa noin 133.322 pascalia. Elohopeamillimetriä käy ...

Normaali-ilmakehä

Normaali-ilmakehä eli normaali ilmanpaine on kansainvälisesti vahvistettu ilmanpaineen normaaliarvo, 101 325 pascalia, jota ennen on käytetty myös paineen mittayksikkönä. Se on suuruudeltaan lähellä yhtä baaria, jolla se käytännössä voidaan usein ...

Pascal (yksikkö)

Pascal on paine, jonka yhden newtonin voima aiheuttaa kohdistuessaan neliömetrin pinta-alalle. Pascal on SI-järjestelmän paineen yksikkö. Pascal-yksikkö on nimetty Blaise Pascalin mukaan. Koska pascal on varsin pieni yksikkö, käytetään sen ohella ...

Psi (mittayksikkö)

psi neliötuumaa kohti’, tunnuksena myös lbf/in²) on vanha angloamerikkalaisissa maissa käytetty paineen yksikkö. Yksikkö psi on yhä käytössä muun muassa Yhdysvalloissa. 1 psi on 6.894 76 kPa eli 0.068 947 6 bar

Torri

Torri on Evangelista Torricellin mukaan nimetty paineen yksikkö, joka ei kuulu SI-järjestelmään. Eräs tapa määritellä paine on kertoa, kuinka korkean nestepatsaan kyseinen paine pystyy kohottamaan, tai toisin sanoen määrätyn korkuisen nestepatsaa ...

Aari

Aari on pinta-alan yksikkö ja kooltaan sata neliömetriä. Neliön muotoinen aari on siis 10 metriä × 10 metriä. Sata aaria on hehtaari. Aaria on käytetty pienistä pellon tai metsän aloista puhuttaessa. 1 a = 100 m² 1 a = 0.01 ha 1 a = 0.0001 km²

Auranala

Auranala oli Rooman valtakunnassa käytetty pinta-alamitta, jonka koko on 71 metriä × 35.5 metriä eli noin 2 500 neliömetriä. Mitan ajateltiin juontuvan siitä, paljonko yhdellä härkäparilla voitiin kyntää peltoalaa päivässä. Plinius vanhempi kirjo ...

Barni

Barni on hyvin pieni pinta-alan yksikkö, jota käytetään tehollisen poikkipinta-alan ja vaikutusalan yksikkönä ydinfysiikassa. Yksi barni on 10 –28 neliömetriä. Yksi barni vastaa suunnilleen uraaniatomin ytimen poikkipinta-alaa. Sitä käytettiin al ...

Desjatiina

Desjatiina on vanha venäläinen pinta-alamitta, joka vastaa runsasta hehtaaria. Virallisen desjatiinan määritelmä oli 2 400 neliösyltä, kun venäläinen syli oli 7 jalkaa eli 2.134 m. Desjatiina on SI-järjestelmässä 10 925.4 neliömetriä.

Dunam

Dunam on Osmanien valtakunnassa käytetty pinta-alamitta, joka alun perin vastasi päivässä kynnettävää peltoalaa. Mittaa käytetään yhä Etu-Aasiassa. Dunamin suuruus on vaihdellut: niin kutsuttu perinteinen dunam on ollut Turkissa, Syyriassa ja Lib ...

Eekkeri

Eekkeri on anglosaksinen pinta-alan yksikkö. Eekkeri vastaa 1/640 neliömailia. 4 840 neliöjaardia, 4 046.856 422 4 m² eli 0.404 685 642 24 hehtaaria. Yksi hehtaari on 2.471 053 815 eekkeriä. 43 560 neliöjalkaa, Eekkeri on sellaisen suorakulmion p ...

Hehtaari

Hehtaari on pinta-alan yksikkö ja kooltaan 10 000 neliömetriä. Neliön muotoisen hehtaarin koko on 100 metriä × 100 metriä. Hehtaaria käytetään pinta-alan yksikkönä maa- ja metsätaloudessa. Hehtaari on sata aaria. Tästä juontuu yksikön nimikin. Et ...

Ladonala

Ladonala on vanha Ruotsissa ja Suomessa käytetty pinta-alan mittayksikkö. Yksi ladonala oli sellaisen luonnonniityn pinta-ala, josta kerätyt heinät täyttivät yhden ladon. Niityn arvo siis ilmoitettiin sen tuoton eikä varsinaisten pinta-alamittoje ...

Muunnettu ala

Muunnettu ala on aiemmin käytössä ollut nimitys, joka tarkoitti maan mitattua pinta-alaa kerrottuna muuntotekijällä tai jyväluvulla. Nimitys liittyy maanmittauksessa käytettyyn jyvitykseen eli tilusten hyvyyden arvioimiseen tiluksia jaettaessa ta ...

Neliökilometri

Neliökilometri on pinta-alan kansainvälisen yksikköjärjestelmän johdannaisyksikkö. Yksi neliökilometri on yhtä suuri kuin sellaisen neliön pinta-ala, jonka sivu on yksi kilometri eli 1000 metriä miljoona neliömetriä 100 hehtaaria. 10 000 aaria Ne ...

Neliömetri

Neliömetri on SI-järjestelmän mukainen pinta-alan johdannaisyksikkö. Neliömetri on sellaisen neliön pinta-ala, jonka sivu on pituuden SI-perusyksikkö metri. Pinta-alan perusmittayksikkönä on metri × metri eli m². Neliömetrin usein käytettyjä kerr ...

Neliösenttimetri

Neliösenttimetri on SI-järjestelmän pinta-alan johdannaisyksikkö. Yksi neliösenttimetri on 1 senttimetri x 1 senttimetri. Yhden euron kolikon pinta-ala on noin 4.15 neliösenttimetriä. Neliösenttimetri on esimerkiksi: 1 cm² = 100 mm² 1 cm² = 0.0001 m²

Ngaan

Ngaan on Thaimaassa käytössä oleva perinteinen pinta-alan yksikkö, se vastaa 400 neliömetriä. Yksi ngaan on 1/4 raita eli 100 tarangwata. Ngaaneja, kuten raita ja waata käytetään yleisesti Thaimaassa SI-järjestelmän ohella.

Rai (yksikkö)

Rai on Thaimaassa käytössä oleva perinteinen pinta-alan yksikkö. Yksi rai vastaa 1 600 neliömetriä. Sitä alempi yksikkö on nimeltään ngaan. 1 rai on 4 ngaania tai vaihtoehtoisesti 400 tarangwata. Rai on Thaimaassa yleisesti käytetty peltojen ja r ...

Tarangwa

Tarangwa, myös neliöwaa, on Thaimaassa käytetty perinteinen pinta-alan mittayksikkö, se vastaa neljää neliömetriä. Nykyään sen arvo johdetaan suoraan metreistä, mutta sitä ei ole otettu virallisesti mukaan SI-järjestelmään. Sitä käytetään, kuten ...

Tynnyrinala

Tynnyrinala on vanha pinta-alamitta, joka on ollut käytössä Pohjoismaissa. Alkujaan tynnyrinala oli peltoala, jolle kylvettiin tynnyrillinen viljaa. Vuonna 1633 tynnyrinala määriteltiin maanmittaustarpeiden vuoksi 13 263 neliökyynäräksi, mutta vu ...

Astronominen yksikkö

Astronominen yksikkö eli tähtitieteellinen yksikkö on alkuperäisen määritelmän mukaan Maan keskietäisyys Auringosta, joka on noin 149.6 miljoonaa kilometriä. Maapallo kiertää siis Aurinkoa keskimäärin yhden astronomisen yksikön etäisyydellä. Astr ...

Bohrin säde

Bohrin atomimallissa Bohrin säde on elektronin alimman energiatilan säde: a 0 = 4 π ε 0 ℏ 2 m e 2 {\displaystyle a_{0}= on elektronin lepomassa ja e {\displaystyle e} on alkeisvaraus Bohrin säteen arvo on 5.29189379×10 -11 m, noin 53 pikometriä t ...

Chain

Chain on vanha, pituusmitta, joka jakaantui sataan renkaaseen. Yksi chain oli 66 jalkaa tai 4 rodia. Kymmenen chainia muodosti yhden furlongin. Chainia käytettiin maanmittauksessa vaihtoehtona rodille.

Furlong

Furlong on pituuden mittayksikkö, joka määritellään mailin kahdeksasosaksi. Yksi furlong on siten pituudeltaan 660 jalkaa tai 220 jaardia. kymmenen chainia muodosti yhden furlongin. Sana furlong viittaa auranvaon, furrow pituuteen eekkerin kokois ...

Jaardi

Jaardi on perinteinen brittiläinen pituusmitta. 1 jaardi = 3 jalkaa = 36 tuumaa = 0.9144 metriä Jaardi on alun perin vanhana mittana tarkoittanut yhden askeleen pituutta, mutta myöhemmin sille on annettu tarkka arvo, kolme jalkaa. Ennen mittayksi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →