ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 330

Sentrofenoksiini

Sentrofenoksiini eli meklofenoksaatti on lääkeaine, joka tuli markkinoille vuonna 1959 tuotenimellä Lucidril. Sitä on käytetty dementian ja Alzheimerin taudin hoidossa. Meklofenoksaatin ATC-luokitus on N06BX01. Nykyään ainetta käytetään myös älyl ...

Generic Mapping Tools

Generic Mapping Tools GMT on komentorivipohjainen kartanpiirto- ja visualisointiohjelma. Se on toteutettu avoimella lähdekoodilla. Ohjelma toimii parhaiten Unix-ympäristössä tai sitä emuloivassa systeemissä. GMT:llä voi tehdä rasterointeja, suoda ...

GeoServer

GeoServer on avoimen lähdekoodin palvelinohjelmisto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa geospatiaalisen tiedon jakaminen, käsittely, muokkaus ja hallinnointi. GeoServer tukee huomattavaa määrää avoimista standardeista. Näihin lukeutuvat esimerki ...

GRASS GIS

GRASS GIS on vapaa paikkatieto-ohjelmisto, jolla voi käsitellä monia rasteri- ja vektoritiedostomuotoja. GRASSilla on pitkä kehityshistoria ja se sen kehitys on alun perin tapahtunut United States Army Corps of Engineersin alaisuudessa. GRASS GIS ...

MapServer

MapServer on avoin paikkatietoaineistopalvelin, joka toteuttaa useita avoimia OGC:n rajapintoja. Sovellukselle voi antaa esimerkiksi pääsyn OpenStreetMap-aineistoon, josta se piirtää tietyn alueen kartan. Asiakasohjelmina voivat toimia esimerkiks ...

QGIS

QGIS tunnettiin aikaisemmin nimellä Quantum GIS. Tästä nimestä käytettiin yleisesti lyhennettä QGIS, joka lopulta korvasi vanhan nimen kaikissa ohjelmiston osissa, kuten koodi ja dokumentaatio, sekä ulkoisessa tiedotuksessa. QGIS on kirjoitettu C ...

SpatiaLite

SpatiaLite on vapaa, kevyt paikkatiedon tallennukseen soveltuva tiedonhallintajärjestelmä, joka on rakennettu SQLite:n päälle. Se on tiedostopohjainen yhden käyttäjän relaatiotietokanta. Paikkatietokohteiden tuen osalta se on suurimmaksi osaksi O ...

Geography Markup Language

Geography Markup Language on XML-kielioppi paikkatietokohteiden mallintamiseksi ja tiedonsiirtoon tietoverkon yli. GML on standardoitu OGC:n ja ISO:n toimesta.

Open Geospatial Consortium

Open Geospatial Consortium on voittoa tavoittelematon järjestö, joka luo ja ylläpitää avoimia ja ilmaisia paikkatietoa koskevia standardeja.

Web Coverage Service

Web Coverage Service määrittelee rajapinnan moniulotteisen hilamuotoisen paikkatiedon kyselyyn. Rajapinta on OGC:on standardoima. Sen viimeisin versio on 2.0.1.

Web Feature Service

Web Feature Service määrittelee rajapinnan paikkatietokohteiden etsintään, kyselyyn ja muokkaamiseen tietoverkon yli. Rajapinta on OGC:n ja ISO:n standardoima. Rajapinta tarjoaa pääsyn paikkatietokohteisiin alustariippumattomasti ilman, että kyse ...

Web Map Service

Web Map Service on rajapinta paikkatiedon muodostaman kartan lataamiseen kuvina tietoverkon yli. Kuva voi olla esimerkiksi muodossa kuin PNG, JPEG, GIF tai vektorigrafiikkana esimerkiksi SVG- tai WebCGM-formaateissa. WMS:on standardina julkaissee ...

Web Processing Service

Web Processing Service määrittelee rajapinnan paikkatietoprosessien, kuten analyysien ja yleistyksen, ajamiseksi tietoverkon yli. Rajapinnan kautta myös määritetään syötteenä vaaditut tai sallitut parametrit muotoineen sekä vaihtoehdot vasteelle. ...

Alibre Design

Alibre Design on yhdysvaltalaisen Alibre LLC:n 3D-suunnitteluohjelmisto mekaniikka- ja tuotesuunnitteluun. Alibre on parametrinen suunnitteluohjelmisto kuten SolidWorks, Autodesk Inventor ja VertexG4. Ohjelmisto on jaoteltu kahteen eri versioon, ...

ArchiCAD

ArchiCAD on nykyisin saksalaiseen Nemetschek Groupiin kuuluvan Graphisoftin arkkitehtisuunnitteluun kehittämä kolmiulotteinen rakennussuunnitteluohjelmisto.

ArchiLogs

ArchiLogs on työväline hirsitalojen suunnittelijoille, markkinoijille ja valmistajille. Suunnittelutyö jatkuu ArchiCADin omilla mallinnustyökaluille tehdyn talomallin pohjalta. Kun suunnittelutyö on saatu valmiiksi, tekee ArchiLogs mallista määrä ...

AutoCAD

AutoCAD on yleiskäyttöinen tietokoneavusteisen suunnittelun ohjelmisto, jota kehittää ja julkaisee yhdysvaltalainen Autodesk Inc. Ohjelmiston ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1982.

CADS

CADS on suomalainen CAD-suunnittelun ohjelmistotuoteperhe, jolla on Suomessa markkinajohtajan asema LVI- ja sähkösuunnittelutoimistoissa sekä sähköurakointiyrityksissä. Vuonna 1979 perustettu ohjelmistotalo Kymdata Oy on kehittänyt toimialakohtai ...

Catia

CATIA on suunnittelussa käytettävä tietokonevusteisen suunnittelun ohjelmisto, joka tukee kolmiulotteista mallinnusta. Ohjelmisto on laajalti käytössä erityisesti lentokone-, auto- ja matkapuhelinteollisuudessa.

COMSOL Multiphysics

COMSOL Multiphysics on simulointiohjelmisto, joka soveltuu erityisesti fysiikan ja insinööritieteiden ongelmien simulointiin sekä analysointiin. Multiphysics osaa mm. simuloida sähkömagneettisien partikkelien virtausta, nestevirtauksia, lämpövirt ...

Eplan

Eplan on erityisesti sähkösuunnittelussa käytettävä tietokantapohjainen suunnittelujärjestelmä. Ohjelmistoa valmistaa saksalainen EPLAN Software & Service GmbH & Co. joka on osa Friedhelm Loh Grouppia. Yritys on perustettu vuonna 1984 ja työllist ...

FreeCAD

FreeCAD on avoimen lähdekoodin ohjelmisto tietokoneavusteiseen suunnitteluun. Ohjelmisto on yleiskäyttöinen ja tukee kolmiulotteista mallinnusta, se on suunnattu mekaaniseen ja tuotesuunitteluun. Ohjelma sallii kaksiulotteisten hahmotelmien tekem ...

I-DEAS

I-DEAS on teollisuuden 3D-CAD -suunnitteluohjelmisto. Ohjelman kehittäjä on SDRC, jonka EDS osti vuonna 2001. EDS yhdisti SDRC:n ja UGS:n ja myi sen pois vuonna 2004. Yhdistetty yritys, UGS, alkoi yhdistää SDRC:n I-DEAS-ohjelmistoa UGS:n Unigraph ...

JCAD

JCAD on oululaisen vuonna 1985 perustetun itsenäisen ohjelmistotalo Jidea Oy:n rekisteröimä tavaramerkki. Jidean pääasiassa CAD-ohjelmistoista koostuvaan suomenkieliseen JCAD-tuoteperheeseen kuuluu valikoima suunnittelutoimistojen ja urakoitsijoi ...

Lego Digital Designer

Lego Digital Designer on Lego Groupin julkaisema CAD-ohjelma, jonka voi ladata internetistä. Sen avulla voi suunnitella omia Lego-rakennelmia, jotka voi lähettää Legon internet-sivulle.

MagiCAD

MagiCADiä kehittää raumalainen yritys nimeltä MAgiCAD Group Oy, jonka palveluksessa on tällä hetkellä noin 100 työntekijää tilanne 2016. Yritys on pohjoismaiden suurin talotekniikka-alan ohjelmistotalo. Yrityksen on osa kansainvälistä Glodon Grou ...

Metasequoia (ohjelma)

Metasequoia on 3D-mallinnusohjelma, jonka on kehittänyt japanilainen Osamu Mizuno. Ohjelmasta käytetään usein myös lyhennettä "Metaseq" tai "Meta". Viimeisin versio ohjelmasta on Metasequoia 4, joka on yhteensopiva 32bit ja 64bit Windowsin sekä O ...

Microsoft Visio

Microsoft Visio on Microsoftin kehittämä 2D-objekti piirustusohjelma, joka on osa Microsoft Officea. Visio 2010 julkaistiin 15. kesäkuuta 2010, seuraava versio, Microsoft Visio 2013 valmistui lokakuussa 2012, ja julkaistiin TechNetin ja MSDN kaut ...

MicroStation

MicroStation on CAD-piirtämiseen käytettävä tietokoneohjelmisto. Sillä voi piirtää vektorigrafiikkaa sekä kaksi- että kolmiulotteisesti. Ohjelmistoa kehittää ja myy Bentley Systems. Ensimmäiset versiot kehitettiin 1980-luvulla ja uusin versio jul ...

NX

NX on 3D-suunnitteluohjelmisto tuotekehityksen, suunnittelun ja valmistuksen tarpeisiin. Se on kehitetty yhdistämällä I-DEAS ja Unigraphics-ohjelmistojen toiminnallisuuksia.

Pro/Engineer

Pro/ENGINEER on Parametric Technology Corporationin kehittämä kolmiulotteinen CAD-mekaniikkasuunnitteluohjelma. Ohjelman ominaisuuksia ovat parametrisuus, assiosiatiivisuus ja piirrepohjaisuus. Pro/ENGINEER on PTC:n PDS Product Development System ...

Solid Edge

Solid Edge on parametrinen tietokoneavusteisen suunnittelun ohjelmisto. Ohjelma on suunnattu tuotekehityksen, suunnittelun ja valmistuksen tarpeisiin. Ohjelma sisältää osamalli-, ohutlevy-, kokoonpano- ja työpiirustussovellusten lisäksi useita su ...

SolidWorks

SolidWorks on parametrinen tietokoneavusteisen suunnittelun ohjelmisto, jossa on kolmiulotteinen mallinnus. Ohjelmisto on mekaniikkasuunnitteluohjelmisto, joka sisältää tilavuus- ja pintamallinnustyökalut. Ohjelmistoa käytetään hyvin erilaisten k ...

SurfCAM

Surfcam on tietokoneavusteisen suunnittelun ja tietokoneavusteisen valmistuksen ohjelmisto. Ohjelmasta on saatavilla kahta eri vaihtoehtoa: Surfcam Traditional tai Surfcam. Surfcamillä voi tehdä työstöratoja rautalanka- ja solidimalleihin. Ohjelm ...

Trimble SketchUp

Trimble SketchUp on Trimblen tietokoneohjelma, jolla tehdään 3D-mallinnusta. Mallit ovat kolmioituja pintamalleja, SketchUp ei ole tilavuusmallintaja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mallit rakennuksista ja ajoneuvoista. Ohjelma on saatavana sekä ...

Vertex (ohjelmisto)

Vertex on tietokoneavusteisen suunnittelun ohjelmisto. Ohjelmisto tukee kolmiulotteista suunnittelua. Ohjelmisto on Suomessa varsin laajalti käytössä mekaniikkateollisuudessa, sekä rakennusteollisuuden puolella valmistalotoimittajilla. Ohjelmisto ...

Demokratia

Demokratia eli kansanvalta on kansan valtaan perustuva valtiojärjestys. Demokratian perusajatuksena on, että hallintovallan edustajat nousevat kansan joukosta ja että hallintovalta toteuttaa kansan tahtoa. Demokratia tulee sanoista demos ja krato ...

Antiikin demokratia

Demokratia eli kansanvalta oli antiikin Kreikassa yksi kolmesta tärkeimmästä polisten eli kaupunkivaltioiden valtiomuodoista oligarkian ja tyrannian ohella. Parhaiten tunnettu on Ateenassa 300-luvulla eaa. käytössä ollut järjestelmä. Yhteensä ain ...

Ateenan demokratia

Ateenan demokratia viittaa antiikin Ateenan valtiomuotoon noin vuosina 508–338 eaa. Ateena oli näin demokratia arkaaisen kauden lopulta sekä suuren osan klassista kautta, mitkä olivat Ateenan kaupunkivaltion suurinta kukoistuskautta. Ateenan demo ...

Deliberatiivinen demokratia

Deliberatiivinen demokratia eli keskusteleva demokratia on demokratian muoto, jossa julkinen keskustelu muodostaa keskeisen osan legitiimissä lainsäädännön valmistelussa. Keskustelussa edellytetään yhdenvertaista mielipiteiden huomioon ottamista ...

Demokratian historia

Demokratia eli kansanvalta on poliittinen järjestelmä, jossa kansalaisten itsemääräämisoikeus toteutuu äänestysten ja vaalien kautta. Päätöksenteko yrityksissä, instituutioissa ja valtioissa perustuu yhtäläiseen äänioikeuteen. Ensimmäisiä demokra ...

Demokratisoituminen

Demokratisoituminen tarkoittaa siirtymistä toisesta vallitsevasta päätöksentekomuodosta demokratiaan. Yleisesti historiassa tapahtunut demokratisoituminen voidaan jakaa kolmeen eri aaltoon. Syitä päätöksentekomuodon vaihtamiseen ovat olleet muun ...

Edustuksellinen demokratia

Edustuksellisessa demokratiassa äänestäjät valitsevat joukostaan edustajia, joilla on valtuudet tehdä päätöksiä heidän puolestaan. Yleensä edustuksellisessa demokratiassa edustaja ei ole velvollinen noudattamaan äänestäjiensä tahtoa vaan voi vapa ...

Kouluneuvosto

Kouluneuvosto tarkoittaa oppilaiden ja joissain tapauksissa myös opettajien demokraattisesti valitsemaa elintä, joka osallistuu koulun hallintoon. Kouluneuvostojen perustamisella on pyritty edistämään kouludemokratiaa, jolla on katsottu olevan po ...

Ohjattu demokratia

Ohjattu demokratia tarkoittaa demokraattista maata, jonka hallinnossa on itsevaltaisia piirteitä. Vaikka maata hallitaan pääosin demokraattisesti, vallankäytössä esiintyy joskus totalitaarisia piirteitä. Tyypillisenä ohjattuna demokratiana voidaa ...

Osallistuva demokratia

Osallistuva demokratia on demokratian muoto, jossa kansalaisilla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon myös äänestysten välisenä aikana. Vaikuttamismuoto on muiden muassa kansalaisjärjestöön osallistuminen. Mahdollisuudet osallistumiseen vai ...

Puolidemokratia

Puolidemokratia tarkoittaa yhteiskuntamuotoa, joka on demokratian ja diktatuurin välimuoto. Monesti vahva johtaja ohjaa suoraan ja peitetysti demokraattiselta näyttävää hallintosysteemiä. Yleensä puolidemokraattisessa maassa järjestetään vaalit, ...

Suora demokratia

Suora demokratia on demokratian muoto, jossa pääasiallisia vallankäyttäjiä ovat kansalaiset. Suoran demokratian ihanne on kaikkien kansalaisten yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Suorassa demokratiassa päätöksenteon me ...

Tampere Klubi

Tampere Klubi oli tieteentekijöiden kansainvälinen keskustelufoorumi, jossa pohdittiin demokratian tilaa ja tulevaisuutta. Klubi toimi vuosina 2002–2017. Tampere Klubi perustettiin professori Aulis Aarnion ajatuksesta vuonna 2000. Ajatuksena oli ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →