ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 325

Kiinan pistekirjoitus

Mandariinikiinan pistekirjoitus on sokeille ja heikkonäköisille tarkoitettu kirjoitusjärjestelmä, jota käytetään Manner-Kiinassa. Se perustuu sekä brailleen, että pinyiniin, joka on Manner-Kiinan virallinen latinisointijärjestelmä.

Lishu

Lishu eli kirjurikirjoitus on Qin-dynastian aikana kehitelty kiinalainen myös arkipäivän käyttöön soveltuva kirjoitustyyli. Lishu muistuttaa läheisesti nykyisinkin yleisessä käytössä olevaa ns. normaalikirjoitusta. Lishu kehittyi pitkän ajan kulu ...

Nüshu

Nüshu, on kiinan kielen kirjoittamiseen käytetty tavukirjoitusjärjestelmä. Sitä käyttivät Hunanin maakunnan Jianyongin alueen yao-kansan naiset luultavasti 1000-luvun alusta 2000-luvulle asti. Koulutuksesta ulos rajatut ja kotipiiriin sidotut nai ...

Oraakkeliluukirjoitukset

Oraakkeliluukirjoitukset eli kilpikonnanluukirjoitukset ovat vanhimmat löytyneet kiinankieliset kirjoitukset. milloin? Ne esiintyvät kilpikonnan vatsaluissa ja uhrieläinten lapaluissa, joita käytettiin ennustamiseen, mistä nimi oraakkeliluu tulee ...

Perinteiset merkit

Perinteisillä merkeillä eli monimutkaisilla merkeillä eli klassisilla merkeillä tarkoitetaan kiinan merkkejä, jotka ovat olleet käytössä Han-dynastiasta lähtien, ja joita edelleen käytetään Taiwanissa, Hongkongissa, tavallisesti ulkokiinalaisten ...

Pinyin

Pinyin on mandariinikiinan latinisaatiojärjestelmä. Sillä tarkoitetaan tavallisesti järjestelmää nimeltä Hanyu pinyin. Se hyväksyttiin Kiinan kansantasavallassa vuonna 1958 ja otettiin siellä käyttöön vuonna 1979. Se korvasi aiemmat latinisointij ...

Yksinkertaistetut merkit

Yksinkertaistetuilla merkeillä tarkoitetaan nykyään Kiinan hallituksen nimittämän uudistuskomitean vuonna 1954 laatimaa merkkien yksinkertaistamissuunnitelmaa. Tämä suunnitelma yksinkertaisti useita merkkejä, mutta joidenkin merkkien piirtovetoje ...

Pikakirjoitus

Pikakirjoitus eli stenografia on puhutun kielen reaaliaikaiseen tallentamiseen tarkoitettu kirjoitusjärjestelmä, jonka harjaantunut käyttäjä kykenee kirjoittamaan puhetta muistiin jopa puhetta nopeammassa tahdissa. Nopeus perustuu yksinkertaistet ...

Byromin järjestelmä

Byromin järjestelmä on englantilaisen John Byromin 1700-luvun alussa kehittämä pikakirjoitusjärjestelmä, jota pidetään yhtenä 1700-luvun merkittävimmistä pikakirjoitusjärjestelmistä. Sen muunnelmia julkaistiin vielä 1800-luvun puolellakin. Järjes ...

Gabelsbergerin järjestelmä

Gabelsbergerin järjestelmä on saksalaisen Franz Xaver Gabelsbergerin 1800-luvun alkupuolella kehittämä pikakirjoitusjärjestelmä, joka oli suosittu saksankielisissä maissa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Gabelsbergerin järjestelmästä tehtiin mu ...

Greggin järjestelmä

Greggin järjestelmä on irlantilaissyntyisen John Robert Greggin vuonna 1888 julkaisema englanninkielinen pikakirjoitusjärjestelmä, josta tuli suosittu erityisesti Yhdysvalloissa. Gregg toimi pikakirjoituksen opettajana Liverpoolissa, mutta muutti ...

Kansallispikakirjoitus

Kansallispikakirjoitus oli Albrecht ja Felix von Kunowskin 1800-luvun lopulla laatima saksankielinen pikakirjoitusjärjestelmä. Järjestelmän pääperiaatteena oli, että vokaalit merkitään alaspäin menevillä piirroilla ja konsonantit ylöspäin menevil ...

Luettelo suomenkielisistä pikakirjoituskirjoista

Tämä on luettelo Suomessa julkaistuista suomenkielisistä pikakirjoituskirjoista ja -vihkosista. Kirjat on lueteltu aihepiireittäin, ja kunkin otsikon alla kirjat ovat julkaisuvuoden mukaisessa aikajärjestyksessä.

Melinin järjestelmä

Melinin järjestelmä on ruotsalaisen Olof Werling Melinin kehittämä pikakirjoitusjärjestelmä ruotsin kielelle. Melin julkaisi järjestelmänsä vuonna 1892, ja 1900-luvun alkupuoliskolla se syrjäytti muut Ruotsissa käytetyt järjestelmät.

Pikakirjoituksen oppikirja

Pikakirjoituksen oppikirja on Lars Neoviuksen laatima suomenkielisen pikakirjoituksen oppikirja. Kirjan aikaisempia versioita julkaistiin nimillä Opastus suomalaiseen pikakirjoitukseen ja Oppikirja suomalaisessa pikakirjoituksessa. Kirja oli usei ...

Pikakirjoituskone

Pikakirjoituskone on kirjoituskoneen tapainen laite, jolla voidaan kirjoittaa tekstiä puhenopeudella. Siinä on näppäimiä vähemmän kuin kirjoituskoneessa, mutta useita näppäimiä voidaan painaa samanaikaisesti, ja siten kirjoittaa kokonaisia tavuja ...

Pikakirjoituslehti

Pikakirjoituslehti on suomalainen pikakirjoitusta käsittelevä aikakauslehti. Lehteä julkaisee Suomen Pikakirjoittajayhdistys, ja se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti sisältää muun muassa pikakirjoitusuutisia Suomesta ja ulkomailta sekä pikaki ...

Pitmanin järjestelmä

Pitmanin järjestelmä on englantilaisen Isaac Pitmanin 1800-luvulla kehittämä pikakirjoitusjärjestelmä, josta tuli suosituin englannin kielen pikakirjoitusjärjestelmä. Myöhemmin Greggin järjestelmä tuli suositummaksi Yhdysvalloissa, mutta Britanni ...

Saksan yhtenäisjärjestelmä

Saksan yhtenäisjärjestelmä on saksan kielen pikakirjoitusjärjestelmä, joka laadittiin 1900-luvun alussa yhdistämään saksalaisia pikakirjoituskoulukuntia. Siitä tuli käytännössä ainoa pikakirjoitusjärjestelmä Saksassa ja Itävallassa.

Sheltonin järjestelmä

Sheltonin järjestelmä on englantilaisen Thomas Sheltonin 1600-luvulla julkaisema pikakirjoitusjärjestelmä. Järjestelmä on tullut tunnetuksi siitä, että Samuel Pepys kirjoitti sillä kuuluisat päiväkirjansa. Shelton julkaisi kehittämänsä pikakirjoi ...

Stenomaski

Stenomaski on suun edessä pidettävä suojus, jossa on mikrofoni. Sen käyttäjä voi puhua mikrofoniin ilman että muut kuulevat puhetta, ja se estää samalla taustamelun pääsyn mikrofoniin. Yhdysvalloissa stenomaskeja on ollut käytössä oikeusistuimiss ...

Stolze–Schrey

Stolze–Schrey on saksankielinen pikakirjoitusjärjestelmä, joka kehitettiin 1890-luvulla yhdistämään Wilhelm Stolzen ja Ferdinand Schreyn järjestelmien koulukunnat. Se oli yksi Saksan suosituimmista pikakirjoitusjärjestelmistä, kunnes Saksassa ale ...

Stolzen järjestelmä

Stolzen järjestelmä on saksalaisen Wilhelm Stolzen kehittämä pikakirjoitusjärjestelmä saksan kielelle. Siitä tuli Saksassa 1800-luvun loppupuolella toiseksi suosituin järjestelmä Gabelsbergerin järjestelmän jälkeen.

Suomen Pikakirjoittajayhdistys

Suomen Pikakirjoittajayhdistys on vuonna 1872 perustettu suomalainen yhdistys, jonka tarkoituksena on pikakirjoituksen kehittäminen, pikakirjoitustaidon levittäminen ja pikakirjoittajien etujen valvominen. Yhdistys julkaisee Pikakirjoituslehteä, ...

Suomenkielinen pikakirjoitus

Suomenkielisellä pikakirjoituksella tarkoitetaan erityisesti suomen kieltä varten kehitettyjä pikakirjoitusjärjestelmiä ja niiden käyttöä. Pikakirjoituksella voi kirjoittaa käsin huomattavasti nopeammin kuin tavallista kirjoitusta käyttäen. Ensim ...

Teeline

Teeline on englantilaisen James Hillin kehittämä pikakirjoitusjärjestelmä, jota käytetään erityisesti Britanniassa. James Hill toimi Pitmanin pikakirjoitusjärjestelmän opettajana ja kehitti samalla helpommin opittavaa järjestelmää. Järjestelmän o ...

Tidning för stenografi

Tidning för stenografi oli Suomessa vuosina 1871–1903 ilmestynyt ruotsinkielinen pikakirjoituslehti, joka oli yksi ensimmäistä suomalaisista ammattilehdistä. Sen teksti oli kirjoitettu kokonaan pikakirjoituksella. Lehden perustivat vuonna 1871 J. ...

Tiron merkit

Tiron merkit ovat kirjoitusmerkkejä, jotka muodostavat latinankielisen pikakirjoitusjärjestelmän. Järjestelmää alettiin käyttää Rooman valtakunnassa hiukan ennen ajanlaskun alkua, ja se säilyi käytössä 1000-luvun alkuun.

Arkalochórin kirves

Arkalochórin kirves on minolaisaikainen kaksoiskirves eli labrys, joka löydettiin Arkalochórin luolasta keskiseltä Kreetalta vuonna 1934. Kirves on valmistettu minolaisen kulttuurin kukoistuskaudella MM III - ja LM I -kausien taitteessa noin vuon ...

Bealen salakirjoitukset

Bealen salakirjoitukset eli Bealen paperit on koodattuja tekstejä sisältävä kokonaisuus, jonka tietyissä osissa sen väitetään sisältävän tiedon kulta-, hopea- ja jalokiviaarteen kätköpaikasta. Aarretta on yritetty etsiä ratkaisemalla koodeja, ja ...

Dispilión puutaulu

Dispilión puutaulu on neoliittiselta kaudelta peräisin oleva puutaulu, joka on ajoitettu radiohiiliajoituksella noin vuoteen 5260 ± 40 eaa. Se löydettiin Dispilión saman aikakauden asutuksen arkeologisissa kaivauksissa pohjoisessa Kreikassa heinä ...

Dorabellan salakirjoitus

Dorabellan salakirjoitus on yksi tunnetuimpia avaamattomia salakirjoituksia, jonka on kirjoittanut englantilainen säveltäjä Edward Elgar. Viesti oli kirjoitettu hänen vaimolleen Dora Pennylle. Viestin päivämäärä on 14. heinäkuuta 1897. Säveltäjän ...

Faistoksen kiekko

Faistoksen kiekko on Faistoksen palatsikeskuksesta Kreetalta löydetty pyöreä savilevy, jossa on molemmin puolin spiraalin muodossa kohti levyn keskustaa kulkevia kirjoitusmerkkejä. Kiekko on peräisin minolaiselta kaudelta, ajanjaksolta 1800–1625 ...

Kreetalaiset hieroglyfit

Kreetalaiset hieroglyfit on nimitys, jota käytetään Kreetalta löydetystä varhaisesta minolaisen kulttuurin käyttämästä kirjoitusjärjestelmästä. Kirjoitusjärjestelmä ei kuitenkaan ole varsinaisesti hieroglyfejä vaan todennäköisesti tavukirjoitusta ...

Kyproslais-minolainen kirjoitus

Kyproslais-minolainen kirjoitus on Kyproksella esihistoriallisella ajalla noin 1550–1050 eaa. käytössä ollut lineaarikirjoitusjärjestelmä. Se oli tavukirjoitusta, joka koostui arviolta 74 kirjoitusmerkistä. Kirjoitusjärjestelmää ei ole onnistuttu ...

Lineaari-A-kirjoitus

Lineaari-A-kirjoitus on Kreetan saarella kukoistaneen minolaisen kulttuurin noin 1800-luvulta 1400-luvulle eaa. käyttämä lineaarikirjoitusjärjestelmä. Se on toinen minolaisista kirjoitusjärjestelmistä niin kutsuttujen kreetalaisten hieroglyfien o ...

Nokiankivi

Nokiankivi on Nokian kartanon puistossa sijaitsevan kartanokappelin raunioiden yhteydessä oleva keskiaikainen hautakivi. Ei tiedetä, koska ja kenelle hautakivi on alun perin tehty, mutta kappeli itse ajoittuu 1500-luvun alkupuolelle. Pystyssä ole ...

Voynichin käsikirjoitus

Voynichin käsikirjoitus on salaperäinen kuvitettu kirja, jonka sisältöä ei ymmärretä. Tuntematon kirjoittaja on käyttänyt sen tekemiseen tunnistamatonta kirjoitusta ja käsittämätöntä kieltä. Koko muistiin merkityn historiansa ajan Voynichin käsik ...

Vöyrin riimukirjoitukset

Vöyrin riimukirjoitukset ovat Pohjanmaalla Vöyrin kunnassa sijaitsevia vuosina 1978 ja 1982 löydettyjä kalliokaiverruksia. Tunnetuimmat niistä ovat Båtholmenin, Pethskiftesin ja Höysälän kaiverrukset, mutta niiden lisäksi on myös neljäs kaiverrus ...

Tavukirjoitus

Tavukirjoitus eli syllabinen kirjoitus on kirjoitusjärjestelmä, jossa kirjoitusmerkit kuvaavat tavuja. Tavumerkkejä käyttäviä kirjoitusjärjestelmiä ovat esimerkiksi japanin kirjoitusjärjestelmä, cherokeelainen kirjaimisto, lineaari-B-kirjoitus ja ...

Bamum-kirjoitus

Bamum-kirjoitus on Kamerunissa puhuttua bamumin kieltä varten laadittu omaperäinen kirjoitusjärjestelmä. Sen loi vuoden 1896 tienoilla Bamumin hallitsija Ibrahim Njoya. Kahdenkymmenen vuoden aikana Njoya kehitti kirjoitusjärjestelmästä seitsemän ...

Cherokeelainen kirjaimisto

Cherokeelainen kirjaimisto on tavukirjoitusjärjestelmä, jolla kirjoitetaan cherokeen kieltä. Sen kehitti lukutaidoton cherokee-intiaani Sequoyah, englanninkieliseltä nimeltään George Guess tai George Gist. Hän alkoi kehittää järjestelmäänsä vuonn ...

Inuktitutin tavumerkit

Inuktitutin tavumerkit ovat kirjoitusjärjestelmä, jota käytetään Kanadassa puhuttavan inuktitutin kielen kirjoittamiseen.

Kpelle-kirjoitus

Kpelle-kirjoitus on Liberiassa ja Guineassa puhuttua mandelaista kpellen kieltä varten laadittu tavukirjoitus. Liberialaisen Sanoyien kylän päällikkö Gbili loi kirjoitusjärjestelmän 1930-luvulla. Sitä käytettiin useiden vuosikymmenten ajan melko ...

Kyproslainen kirjoitus

Kyproslainen kirjoitus on antiikin aikainen Kyproksella noin 1000-luvulta 200-luvulle eaa. käytetty kirjoitusjärjestelmä. Se on tavukirjoitusjärjestelmä, joka koostuu 56 kirjoitusmerkistä. Kirjoituksella kirjoitettiin pääasiassa kreikan kieltä, m ...

Lineaari-B-kirjoitus

Lineaari-B-kirjoitus on Kreikan mantereella ja Kreetan saarella kukoistaneen mykeneläisen kulttuurin noin 1400-luvulta 1100-luvulle eaa. käyttämä lineaarikirjoitusjärjestelmä. Se oli mitä todennäköisimmin kehitetty minolaisen kulttuurin käyttämäs ...

Loma-kirjoitus

Loma-kirjoitus on Guineassa ja Liberiassa puhuttua mandelaista loman kieltä varten laadittu omaperäinen tavukirjoitus. Kirjoitusjärjestelmän loi 1930-luvulla liberialainen Wido Zobo ystävänsä Moriban avulla. Liberian ja Guinean lomat käyttivät si ...

Masaba

Masaba on mandelaista bambaran kieltä varten Malin Kaartan alueella kehitetty omaperäinen tavukirjoitus. Kielitieteilijät löysivät sen vuonna 1978. Kirjoitusjärjestelmää koskevat tiedot perustuvat kokonaan Gérard Galtierin julkaisemaan artikkelii ...

Mende-kirjoitus

Mende-kirjoitus eli kikakui on Sierra Leonessa ja Liberiassa puhuttua mandelaista menden kieltä varten laadittu omaperäinen tavukirjoitusjärjestelmä. Mende-kirjoituksen loi vuonna 1921 räätäli Kisimi Kamara. Hän tunsi vai-kirjoituksen, joka on il ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →