ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 313

Käänteinen ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos tarkoittaa maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä, joka johtuu ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen määrän kasvusta ilmakehässä. Kasvihuonekaasut toimivat ilmakehässä kasvihuoneen lasiseinien tavoin: ne päästävät auringosta tulev ...

Lämmityspotentiaali

Lämmityspotentiaali on sen mitta, kuinka paljon lämpöenergiaa kasvihuonekaasu vangitsee ilmakehään tietyksi ajanjaksoksi suhteessa hiilidioksidiin. Se kertoo, kuinka paljon massayksikkö kyseistä kaasua sitoo lämpöä suhteessa massayksikköön hiilid ...

Maahengitys

Maahengityksellä tarkoitetaan maaperän hajottajien tuottamaa hiilidioksidia. Maahengitys havaitaan maaperästä huokuvana hiilidioksidina. Maahengitys on huomattava ilmakehän hiilidioksidin lähde.

Maapallon kasvihuonetila ja jääkausitila

Maapallon kasvihuonetila ja jääkausitila ovat ilmastohistorian käsitteitä, jotka liittyvät ajatukseen ja havaintoihin, että erittäin pikällä, satojen miljoonien vuosien aikaskaalalla Maapallon ilmasto on vuorotellut kahden luonteeltaan hyvin eril ...

Merenpinnan nousu

Merenpinnan nousu on merenpinnan tasossa tapahtuvaa kasvua. Valtamerien pinta on noussut ilmaston lämpenemisen seurauksena keskimäärin noin 19 senttimetriä 1900-luvun alusta ja nousee tällä hetkellä noin kolme millimetriä vuodessa. Pääasialliset ...

Merien happamoituminen

Merien happamoituminen tarkoittaa merien pH-arvon pienenemistä, joka johtuu pääasiassa hiilidioksidin sitoutumisesta meriin ja osittain meriin satavista happosateista. Meret ovat luontaisesti lievästi emäksisiä, sillä meriveden pH on hieman yli 8 ...

Merijää

Merijää on meriveden pinnalle muodostuvaa jäätä. Merijää muodostuu yleensä noin −1.8 °C:n lämpötilassa johtuen merien suolaisuudesta, joka madaltaa jäätymispistettä. Merijää eroaa jäävuorista, jotka ovat mannerjäästä tai jäätiköistä mereen irronn ...

Metaaniklatraatti

Metaaniklatraatti tai metaanihydraatti on valkoista huokoista jäätä, jossa vesijään kiderakenne sulkee metaanikaasun sisäänsä. Sitä on muun muassa merten pohjan kerrostumissa mannerjalustojen rinteillä. Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos on a ...

Metsäkato

Metsäkato tarkoittaa metsän muuttumista puuttomaksi alueeksi. Yleensä se tarkoittaa, ettei metsien häviämistä korvata metsän uudelleenistutuksella tai että metsän häviämisellä on muutoin pysyviä tai merkittäviä vaikutuksia ekologiaan. Tunnetuista ...

Metsäkato Brasiliassa

Suomen ulkoasiainministeriön kuvaaman brittitoimittajan raportoinnin mukaan Brasilian metsäkato uhkaa koko maailman ilmastoa. WWF mukaan 2007 maatalous ja karjankasvatus, tulipalot, kuivuus ja hakkuut voivat hävittää tai vakavasti vaurioittaa 55 ...

Metsäkato Indonesiassa

Metsäkato Indonesiassa on puuston ja metsien hävitystä, jota tapahtuu lähes koko Indonesiassa. Hävityksen tahti on kiihtynyt 2000-luvulla: virallisten tilastojen mukaan vuosina 2000–2005 metsää tuhottiin 310 000 hehtaaria vuodessa, vuosina 2006–2 ...

Milankovićin jaksot

Milankovićin jaksot tai Milankovićin syklit ovat Maapallon kiertoradassa ja akselin suunnassa tapahtuvia muutoksia, jotka vaikuttavat Maan ilmastoon. Maan radan soikeus ja suunta muuttuvat. Maan akselin kallistuma ja suunta muuttuvat. Niiden taus ...

National Climatic Data Center

National Climatic Data Center eli NCDC on Yhdysvalloissa toimiva tutkimuskeskus, joka ylläpitää maailman suurinta ilmastotietojen arkistoa ja tarjoaa ilmastopalveluita. Se toimii NOAAn alaisuudessa. Keskus kerää ja ylläpitää sekä kansallisia että ...

Play to Stop – Europe for Climate

Play to Stop – Europe for Climate oli Euroopan komission ja kansainvälisten MTV-kanavien kampanja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Kampanja kesti kuusi kuukautta ja sen tarkoitus oli herättää nuorisossa mielenkiintoa ilmastonmuutoksen vaaroja ko ...

Suomen ilmastopaneeli

Suomen ilmastopaneeli on tieteellinen, riippumaton asiantuntijaelin, jonka perustamisesta on säädetty Suomen ilmastolain 16 §:ssä, ja jonka tehtävänä on ilmastopolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan päätöksenteon tukeminen. Nämä tehtävät ovat S ...

Suuret kuolonvuodet

Suuret kuolonvuodet olivat Pohjois-Eurooppaa koetelleiden harvinaisen kylmien vuosien jakso 1695–1697. Silloin varsinkin Suomessa, mutta myös laajalti Pohjois-Ruotsissa, Virossa ja Liivinmaalla viljasadot jäivät huonon sään vuoksi epätavallisen n ...

Ilmaston takaisinkytkentä

Ilmastollinen takaisinkytkentä on tapahtuma, jossa ilmasto muuttaa ilmastoon vaikuttavaa tekijää, joka taas muuttaa ilmastoa. Ilmastollinen takaisinkytkentä on joko positiivinen tai negatiivinen. Positiivinen takaisinkytkentä pyrkii voimistamaan ...

Termohaliinikierto

Termohaliinikierto on meriveden tiheyseroista johtuva veden kierto merissä syvävesien ja pintavesien välillä. Nimitys tulee sanoista thermo: lämpötila ja haline: suola. Veden tiheyserot johtuvat tavallisimmin sen lämpötilaeroista ja suolapitoisuu ...

Tuulivoima

Tuulivoima on tuulen liike-energian muuntamista sähköksi, yleensä tuuliturbiinien pyörivien lapojen välityksellä. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, joka on peräisin Auringon säteilystä. Maailman tuulienergiajärjestön WWEA mukaan tuulivoiman maai ...

Tuulivoimakapasiteetti eri maissa

Tässä taulukossa on esitetty vuoden loppuun mennessä asennettu tuulivoimakapasiteetti megawatteina eri maissa vuosille 2002–2008. Tietojen lähde on World Wind Energy Association. Myös Global Wind Energy Councilin ja Euroopan osalta European Wind ...

University of East Anglia Climatic Research Unit

Climatic Research Unit eli on osa englantilaista Itä-Anglian yliopistoa ja brittilehdistö mainitsee sen yhtenä johtavista ilmastomuutosta tutkivista tutkimuslaitoksista. Yksikkö perustettiin 1972 yliopiston ympäristötieteiden laitoksen alaisuutee ...

Äärimmäiset sääilmiöt

Äärimmäiset sääilmiöt ovat poikkeuksellisia tai kausittaisia, voimakkaita sääilmiöitä, joilla on mittavia vaikutuksia ihmiselämälle, ympäristölle ja eliöstölle. Äärimmäisiä sääilmiöitä ovat muun muassa trooppiset hirmumyrskyt, syklonit, tornadot, ...

Järvi

Järvi on merestä erillään oleva maaston muotojen rajaama yhtenäinen vesialue. Järven vesi ei virtaa tiettyyn suuntaan, ainakaan jatkuvasti. Järveä pienempi seisova vesi on lampi ja virtaavia vesimuodostumia ovat joet ja purot. Useimmat järvet ova ...

Aavikkojärvi

Aavikkojärvi tai playa on kuiva tai väliaikaisesti vedellä täyttyvä järviallas tai jäänne muinaisesta sisäisestä valuma-alueesta. Järven pohja koostuu usein hienojakoisesta sedimentistä, jonka seassa on emäksisiä suoloja. Jos pinta muodostuu pääa ...

Chott

Chott, ääntämys ranskan kielen mukaan, tarkoittaa Saharassa olevaa järveä, joka on kuiva kesällä, mutta vetinen talvella. Suurin näistä on 5000-7000 km 2 laajuinen Chott el Djerid Tunisiassa.

Luonnollinen järvi

Luonnollinen järvi on termi jolla tarkoitetaan sellaista järveä joka ei ole tekojärvi. Yhdysvaltain viranomainen EPA on määritellyt sille kolme edellytystä. Luonnollinen järvi on painauma, johon laskee ainakin yksi vesiuoma ja josta voi laskea ve ...

Järvihirviö

Järvihirviöt ovat myyteissä ja kansantaruissa esiintyviä järvissä asuvia hirviöitä. Yhteistä hirviöille on se, että niitä havaitaan vain harvoin. Olentojen väitetään useimmiten muistuttavan jättiläismäistä ankeriasta, käärmettä tai sukupuuttoon k ...

Karstijärvi

Karstimaan kallioperä sisältää runsaasti joko kalkkia, kipsiä tai dolomiittia. Karstimaa rapautuu sadevedestä niin, että kallioon syöpyy uurteita, syviä koloja ja maanalaisia luolia. Niissä virtaa sadevettä ja riittävän syvällä myös pohjavettä. P ...

Kryptodepressio

Kryptodepressio on järvialtaan osa, joka sijaitsee merenpinnan tason alapuolella. Jos järven pinta on merenpintaa alempana, järvi on kokonaan kryptodepressiota. Merenpinnan tason alapuolella sijaitsevaa maa-aluetta kutsutaan puolestaan syvängöksi ...

Läpivirtausjärvi

Läpivirtausjärvi on järvi, johon virtaa muualta paljon pinta- ja pohjavettä ja josta poistuu paljon pinta- ja pohjavettä. Näitä virtaamia kutsutaan maanpäällisiksi tulo- ja menovirtaamiksi ja vastaavasti maanalaisiksi virtaamiksi. Muut hydrologis ...

Meromiktia

Meromiktia on tilanne, jossa järven alusvesikerros on pysyvästi sekoittumaton eikä osallistu järven joka keväiseen ja syksyiseen täyskiertoon. Syynä tähän on maailmanlaajuisesti tyypillisimpänä tapauksena kemiallinen meromiktia, joka aiheutuu ras ...

Rotkojärvi

Rotkojärvi on syntynyt, kun hautavajoama on täyttynyt maa-aineksella, minkä jälkeen jäätikkö on jääkaudella ”siivonnut” vajoaman. Kun jää on sulanut, rotkoon muodostuu järvi. Suomen rotkojärviin kuuluu esimerkiksi Virroilla sijaitseva Toriseva ja ...

Järvenselkä

Selkä on järvellä tai meressä avonainen ja pääosin saareton vesialue, jota reunustaa saaret tai saaristot taikka kiinteän maa-alueen tai mantereen rannikko. Sanotaan, että järvissä on järvenselkä ja merellä merenselkä.

Suolaliejukko

Suolaliejukko eli suolasuo on maapallon kuivilla alueilla esiintyvä laskujoeton suolajärvi, joka sateettomana aikana muuttuu liejukoksi tai kuivuu kovaksi suolasavitasangoksi. Vähävetisenä aikana suolat rikastuvat ja niiden sekoittuessa saveen ta ...

Ulappa

Ulappa on vesistönäkymä, jossa katsottaessa johonkin suuntaan vesi ja taivas näyttävät lopulta liittyvän yhteen. Ulapan synty edellyttää pitkää, rannatonta suoraa välimatkaa ja tähän välimatkaan nähden tarpeeksi matalaa vastassa olevaa maastoa. U ...

Umpijärvi

Umpijärvi eli laskujoeton järvi tarkoittaa hydrologiassa järveä, jolla ei ole laskujokia tai -ojia. Humidissa ilmastossa umpijärven valuma-alue ja sitä ympäröivä vedenjakaja sisältyvät kokonaan laajemman valuma-alueen sisälle siten kuin edempänä ...

Kasvillisuusvyöhyke

Kasvillisuusvyöhykkeet eli kasvillisuusalueet ovat kasvillisuudeltaan toisistaan eroavia alueita. Pääasiassa alueen kasvillisuus määrittyy ilmaston ja maannoksen perusteella. On olemassa useita eri tapoja jakaa maapallon kasvillisuus vyöhykkeisii ...

Arotundra

Arotundra oli jääkauden aikainen kitukasvuinen kasvillisuusvyöhyke, jossa kasvoi lähinnä ruohoja, heiniä ja saroja sekä joskus pensaita ja puita. Kitukasvuisuus johtui kuivuudesta, kylmyydestä, ilman hiilidioksidin alhaisuudesta ja eläinten laidu ...

Boreaalinen vyöhyke

Boreaalinen vyöhyke eli pohjoinen havumetsävyöhyke eli taiga on kasvillisuusvyöhyke, jonka perustana on halki pohjoisen pallonpuoliskon ulottuva yhtenäinen havumetsäalue. Euraasiassa se kulkee Fennoskandiasta itäiseen Siperiaan ja Pohjois-Amerika ...

Eteläboreaalinen vyöhyke

Eteläboreaalinen vyöhyke on pohjoisen havumetsävyöhykkeen eteläisin alue. Se rajautuu pohjoisessa karumpaan keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen ja etelässä myös sekametsävyöhykkeeksi kutsuttuun lehtimetsäalueeseen lukeutuvaan hemiboreaaliseen vyöhykk ...

Fynbos

Fynbos on Etelä-Afrikassa Länsi-Kapin provinssin alueella sijaitseva kasvillisuusvyöhyke, joka on kasvillisuudeltaan ainutlaatuinen maailmassa. Alueella kasvavista 8 000 kasvilajista kahta kolmasosaa ei esiinny missään muualla. Fynbosin kasvillis ...

Hemiboreaalinen vyöhyke

Hemiboreaalinen vyöhyke tai yleisemmin lauhkean vyöhykkeen sekametsä on lehtimetsävyöhykkeeseen kuuluva kasvillisuusvyöhyke. Hemiboreaalinen vyöhyke on yleisnimike sekä Pohjois-Amerikan, Aasian ja Euroopan boreaalisen vyöhykkeen eteläpuolella sij ...

Hemioroarktinen vyöhyke

Hemioroarktinen vyöhyke on tunturien kasvillisuusvyöhyke, joka sijaitsee tunturipaljakan alapuolella ja boreaalisen vyöhykkeen yläpuolella. Vyöhykkeelle on tyypillistä pienet metsäsaarekkeet, puuryhmät ja erilliset harvassa kasvavat vaivaiskoivut ...

Keskiboreaalinen vyöhyke

Keskiboreaalinen vyöhyke on yksi boreaalisen vyöhykkeen alavyöhykkeistä. Vyöhyke kulkee koko maapallon ympäri pohjoisella pallonpuoliskolla. Suomessa mänty on jo keskiboreaalisella kuusta yleisempi. Lehtipuita on noin viidennes puustosta. Kuiva k ...

Kuivametsä

Kuivametsä on kasvillisuustyyppi. Kun trooppinen sademetsä vaihtuu savanniksi se muuttuu ensiksi kuivametsäksi eli kuivametsä on siis välivaihe trooppisen sademetsän savannoitumisessa. Siellä puut pudottavat lehtensä talveksi ja puun kuoret ovat ...

Lehtimetsä

Lehtimetsä on kasvillisuusvyöhyke, joka esiintyy pääasiassa lauhkealla vyöhykkeellä. Lauhkean vyöhykkeen metsät eivät ole yhtä monimuotoisia kuin subtrooppiset metsät ja sademetsät, mutta silti kyseessä on yksi maapallon monimuotoisimpia biomeja. ...

Mangrove

Mangrove tai mangrovesuo on puiden ja pensaiden muodostamaa tiheää kasvillisuutta, jota kasvaa trooppisilla tai subtrooppisilla runsassateisilla alueilla merenrannikoilla ja jokisuistoissa. Tavallisesti sitä esiintyy rannoilla matalassa vedessä j ...

Monsuunimetsä

Monsuunimetsä on monsuunien vaikutusalueella tropiikissa ja subtropiikissa sijaitseva kasvillisuusvyöhyke, joka saa kesäisin runsaita sateita ja joutuu talvisin selviytymään pitkän kuivankauden yli. Tämän vuoksi puusto koostuu suureksi osaksi kes ...

Nahkealehtinen kasvillisuus

Nahkealehtinen kasvillisuus eli välimerenkasvillisuus on kesällä kuivalle ja talvisateiselle välimerenilmastolle tyypillinen kasvillisuusvyöhyke, jonka kasvit ovat sopeutuneet kesien kuumuuteen ja kuivuuteen monin eri tavoin. Kasvien lehdet ovat ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →