ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312

Kepler-69

Kepler-69 on Joutsenen tähdistössä 2700 valovuoden päässä oleva tähti. Tämän keltainen pääsarjan tähti muistuttaa Aurinkoa, sillä sen spektrityyppi on G4V. Tähti on hieman Aurinkoa metalliköyhempi.

Kepler-90

Kepler-90 on pääsarjan tähti, joka sijaitsee noin 2 500 valovuoden päässä Maasta, Lohikäärmeen tähdistön suunnalla. Tähden massa ja säde vastaavat noin 120 % Auringon vastaavista. Tähden pintalämpötilaksi on arvioitu 6 080 K ja metallipitoisuudek ...

Lich (tähti)

Lich eli PSR B1257+12 on millisekuntipulsari Neitsyen tähdistön suunnalla, noin 2 300 valovuoden päässä Maasta. Sitä tiedetään kiertävän kolme eksoplaneettaa. Pulsarin löysi puolalainen tähtitieteilijä Aleksander Wolszczan vuonna 1990 Arecibon ra ...

LkCa 15

LKCa 15 on nuori tähti, jolta on kuvattu pölykiekko ja sen sisällä kiertävä planeetta. Planeetan nimitys on LkCa 15 b. Valoläikkänä näkyvä planeetta kiertää tähteä pölykiekon sisällä.

MOA-2009-BLG-387L

MOA-2009-BLG-387L on punainen kääpiötähti Jousimiehen tähdistössä, jota kiertää varmistettu eksoplaneetta. Planeetta havaittiin gravitaatiolinssiä käyttämällä.

Myy Arae

Myy Arae on eteläisellä tähtitaivaalla Alttarin tähdistössä 49.8 valovuoden päässä oleva Aurinkoa muistuttava tähti. Tähdellä on neljä planeettaa, jotka on löydetty tähden spektristä, suoraan niitä ei havaita. Sisin planeetta on ensimmäinen havai ...

Roo Coronae Borealis

Roo Coronae Borealis on tähti Pohjan kruunun tähtikuviossa 56.81 valovuoden päässä. Tähti muistuttaa Aurinkoa, ja se on keltainen pääsarjan tähti, jonka spektriluokka on G0-G2Va. Tähti on noin 10 miljardia vuotta vanha eli Aurinkoa vanhempi. Tähd ...

Ross 128

Ross 128 on punainen kääpiötähti, jonka etäisyys on 11.007 valovuotta. Siten se on yksi Aurinkoa lähimmistä tähdistä. Ross 128 on muuttuva flare-tähti, mutta ei niin aktiivinen kuin nuoremmat flare-tähdet Ross 128:lta on löydetty eksoplaneetta.

Tau Boötis

Tau Boötis on kaksoistähti, jossa on kellanvalkea F7-spektriluokan tähti ja punainen kääpiö 240 AU:n päässä keskustähdestä. Tämä tähti on 51 valovuoden päässä Maasta. Aurinkoa massiivisemmalta, kirkkaammalta ja kuumemmalta A-tähdeltä on löydetty ...

TRAPPIST-1

TRAPPIST-1 tai 2MASS J23062928-0502285 on noin 39 valovuoden päässä Vesimiehen tähdistössä sijaitseva punainen kääpiötähti, jota kiertää joukko kiviplaneettoja. Tähden spektrityyppi M8V, absoluuttinen kirkkaus 8.4 ja massa 0.08 Auringon massaa. K ...

Ypsilon Andromedae

Ypsilon Andromedae on kaksoistähti, joista kellanvalkea on Aurinkoa hieman suurempi ja kuumempi tähti ja toinen on punainen kääpiö. Tähtien etäisyys toisistaan on 750 AU.

Biotooppi

Biotooppi eli luontotyyppi on eliöiden elinympäristö, jossa keskeiset ympäristötekijät ovat samankaltaiset ja eliöstö siksi tietynlainen. Jokaisesta biotoopista löytyvät juuri sille biotoopille tyypilliset eliöt. Ympäristön jakaminen erilaisiin b ...

Alppiniitty

Alppiniitty on korkealla merenpinnasta puurajan yläpuolella sijaitseva ruohoinen niitty. Niityllä saattaa olla harvassa esimerkiksi pensaita, ja niittyjä käytetään usein karjan laitumena. Alppiniityt kuuluvat WWF:n biomiluokitukseen. Nimensä alpp ...

Caatinga

Caatinga on kasvillisuustyyppi, jota esiintyy Brasilian koillisosassa. Se on kuivaa pensastoa, jolle ovat tyypillisiä piikkiset pensaat ja pikkupuut, jotka tiputtavat lehtensä kuivan kauden ajaksi. Kenttäkerroksessa on paljon kaktusmaisia mehikas ...

Garigue

Garigue tai garrigue on Välimeren seudulla kasvavaa pensaikkoista kasvillisuutta. Kasvit garigue-alueella ovat ikivihreitä pensaita tai pienikokoisia puita. Kasvien lehdet ovat leveitä ja nahkeapintaisia. Garigueta esiintyy paikoilla, joilla on k ...

Kosteikko

Kosteikko on yleisnimitys luontotyypeistä, jotka sijoittuvat kovanmaan ja avoveden välille. Kosteikkoja ovat esimerkiksi märät ja vettyneet matalat maa-alueet, matalat järvet ja merialueet, suot, tulvametsät ja virtaavat vedet. Kosteikot tarjoava ...

Lapinvuokkokangas

Lapinvuokkokangas on tunturilla alue, jota luonnehtii lapinvuokko. Lapinvuokkokangas on ravinteinen tunturikangas. Sitä esiintyy ala- ja keskipaljakalla ravinteisilla tuntureilla, jossa on kalkkipitoista kalliota. Lapinvuokkokangas voi olla kuiva ...

Macchia

Macchia on välimerenilmaston alueella kasvavaa 2–4 metriä korkeaa pensastoa. Pensasto on kasvanut hakattujen lehtimetsien paikalle. Pensaita ovat muun muassa katajat, marunat ja myrtit. Macchia liitetään nimenomaan Korsikaan, mutta sitä kasvaa la ...

Rantakasvien vyöhyke

Rantakasvien vyöhyke on alue vesistön lähellä, jossa kasvaa erilaisia rantakasveja. Rantakasvit ovat kostean maan kasveja, jotka viihtyvät vedessä ja vesirajassa. Ne ovat monimuotoinen ja vaikeasti rajattava kasviryhmä. Ranta- ja vesikasvit kasva ...

Restinga

Restinga on kasvillisuustyyppi, jota tavataan Brasilian rannikon hiekkaisilla ja suolapitoisilla mailla, joista suuri osa on jäänyt rantojen rakennusten alle. Yli 90 % restingasta on jo tuhottu. Hyvin kehittynyttä restingaa on esimerkiksi Rio de ...

Tunturien heinäkangas

Tunturien heinäkangas on enimmäkseen heinä- ja sarakasveja kasvava tunturipaljakkaa. Heinäkankaita esiintyy tunturien keskipaljakalla lumen suojaamilla kohdilla. Kuivilla heinäkankailla kasvaa enemmän ja jäkäliä kuin sammalia. Näitä esiintyy enit ...

Tunturien hiekkapaljastuma

Tunturien hiekkapaljastuma on tunturialueiden luontotyyppi, jossa on tuulieroosion paljastamia hiekkapintoja. Ne ovat syntyneet harjumuodostumiin, dyyneihin tai muihin hiekkakerrostumiin. Ne vaihtelevat kooltaan pienistä kasvittomista aukoista la ...

Tunturikangas

Tunturikangas on tunturipaljakalla yleinen varpuvaltainen kasvillisuustyyppi, joka on joko puutonta tai puuston peittävyys on alle 10 %. Tunturien heinäkankaita ei lueta varsinaisiin tunturikankaisiin. Tunturikankaan kasvillisuuteen vaikuttaa muu ...

Tunturiniitty

Tunturiniitty on tuntureilla kosteilla alueilla ruohoa kasvavaa niittykasvillisuutta. Niittyä on yleensä pieninä laikkuina varsinkin lumenviipymissä, puronvarsilla ja tunturin kallioseinämien eli pahtojen alla. Niittykasvillisuuteen vaikuttaa muu ...

Ilmaston lämpeneminen

Ilmaston lämpenemisellä tarkoitetaan viime vuosikymmeninä tapahtunutta maapallon alailmakehän ja merien keskilämpötilan nousua ja nousun arvioitua jatkumista. Yleisessä keskustelussa ilmiöstä käytetään myös termiä ilmastonmuutos. Maapallon ilmast ...

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on merkittävä pitkän aikavälin muutos globaalissa tai paikallisessa ilmastossa. Muutokset voivat tapahtua esimerkiksi sadannoissa, lämpötiloissa ja tuulikuvioissa. Tarkasteltava aikaväli voi vaihdella kymmenistä vuosista miljooniin ...

Ajoneuvon hiilidioksidipäästöt

Ajoneuvon hiilidioksidipäästöt tarkoittaa ajoneuvon käyttämän polttoaineen palamisen seurauksena syntyvää hiilidioksidimäärää. Hiilidioksidipäästöjä mitataan grammoina kilometrillä. Ajoneuvon polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen välil ...

Arktisen alueen kasvihuonepäästöt

Arktiselta alueelta on vapautunut kasvihuonekaasuja viime jääkauden loppumisen jälkeen. Metaani on sitoutunut ikiroutaan ja järvien pohjaan, ja sitä on hiljalleen sieltä vuotanut ilmakehään. Ilmaston lämpiäminen on luultavasti lisäämässä luonnoll ...

Arktisen alueen kutistuminen

Arktisen alueen kutistuminen tarkoittaa pohjoisnapaa ympäröivän alueen pienenemistä pääasiassa alueen ilmaston muuttuessa kasvihuoneilmiön takia. Arviot, milloin arktinen alue tulee olemaan jäästä vapaa kesällä vaihtelevat korkeista arvioista, jo ...

Before the Flood (elokuva)

Before the Flood on vuonna 2016 ensi-iltansa saanut dokumenttielokuva ilmastonmuutoksesta, jonka on ohjannut Fisher Stevens. Elokuva tuottajina ovat Stevens, Leonardo DiCaprio, James Packer, Brett Ratner, Trevor Davidoski, ja Jennifer Davisson Ki ...

Climate Leadership Council

Climate Leadership Council on vuonna 2014 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on auttaa Suomen elinkeinoelämää vastaamaan nykyistä paremmin ilmastonmuutoksen ja vähenevien luonnonvarojen tuomiin uhkiin. Yhdistystä olivat perustamassa Suomen itse ...

Climateprediction.net

Climateprediction.net on hajautetun laskennan projekti BOINC-alustalla. Projekti on aloitettu Oxfordin yliopistossa Englannissa. Projektissa pyritään mallintamaan ilmastonmuutosta vuoteen 2080 asti. Projekti on saanut enemmän laskentatehoa osakse ...

EPICA

EPICA on monikansallinen eurooppalainen jääkairausprojekti Antarktiksella. Sen päätavoite on dokumentoida antarktisesta jäästä saatavaa ilmastollista tietoa kairaamalla ja analysoimalla kahta jääkairausnäytettä ja vertaamalla niitä Grönlannista o ...

Goddard Institute for Space Studies

Goddard Institute for Space Studies on Yhdysvalloissa toimiva tutkimuskeskus, joka keskittyy ilmastonmuutoksen monipuoliseen tutkimukseen. Se toimii NASAn ja Columbian yliopiston alaisuudessa, ja sillä on toimitilat Columbian yliopiston yhteydess ...

Hadley Centre

Hadley Centre on ilmastonmuutokseen erikoistunut tutkimuskeskus Exeterissä, Isossa-Britanniassa. George Hadleyn mukaan nimetty Hadley Centre on osa Ison-Britannian sääpalvelua Met Officea. Hadley Centren kehittämiä ilmastomalleja käytetään ilmast ...

Hiilidioksidiekvivalentti

Hiilidioksidiekvivalentti on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Ilmastovaikutuksella tarkoitetaan tässä kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua globaalia ilmastopakotetta eli ilmastoa l ...

Hiilidioksidin geologinen varastointi

Hiilidioksidin geologinen varastointi on tärkeä osa hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiaa. Suurimittakaavaisen hiilidioksidin geologisen varastoinnin kaksi tärkeintä ja mahdollisinta vaihtoehtoa ovat: Öljyn ja maakaasun etsinnästä ...

Hiilidioksidin talteenotto

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on kehitteillä oleva tekniikka, jonka tarkoitus on vähentää suurten yksiköiden kuten hiilivoimaloiden hiilidioksidipäästöjä ilmakehään ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Tekniikassa hiilidioksidi erot ...

Hiilinielu

Nielu on mikä tahansa prosessi, toiminto tai mekanismi, joka poistaa kasvihuonekaasua, aerosolia tai kasvihuonekaasun esiastetta ilmakehästä. Hiilinielu viittaa siten mihin tahansa prosessiin, toimintoon tai mekanismiin, joka poistaa hiilidioksid ...

Hiilitulli

Hiilitulli on tuontituotteesta perittävä tullimaksu. Sen on tarkoitus olla sitä suurempi, mitä ilmastopäästöjä tuotteen tuottaminen on aiheuttanut. Hiilitullien on tarkoitus estää hiilivuotoa tai painostaa muut maat mukaan päästökauppaan tai muih ...

Hiilivuoto

Hiilivuoto on käsite, joka kuvaa tilannetta, jossa liian kireä ilmastopolitiikka ajaa raskaan teollisuuden investoinnit maahan, jossa ilmastopolitiikka on löysempi. IPCC arvioi, että hiilivuoto kumoaa 5–20 % Kioton pöytäkirjan päästövähennyksistä.

Hinku-verkosto

Hinku-verkosto on pääosin kunnille ja maakunnille tarkoitettu ilmastonmuutoksen hillinnän verkosto, joka tuo yhteen päästövähennyksiin sitoutuneita kuntia ja maakuntia, sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijoita ja yrityksiä. Kuntien ja maakunt ...

Ilmakehän hämärtyminen

Ilmakehän hämärtyminen tarkoittaa maanpinnalle saapuvan Auringon säteilyn säteilytysvoimakkuuden laskemista, mikä johtuu ilmakehässä olevista pienhiukkasista. Pienhiukkaset heijastavat Auringon säteilyä takaisin avaruuteen. Systemaattiset säteily ...

Ilmastoherkkyys

Ilmastoherkkyys on ilmaston lämpötilatasapainon muutos hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuessa. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC arvioi neljännessä arviointiraportissaan maapallon ilmastoherkkyydeksi 2–4.5 °C, todennäköisimmin 3 °C. Lä ...

Ilmastohätätila

Ilmastohätätila on tilanne, jossa tarvitaan välittömiä toimia hidastamaan tai pysäyttämään ilmastonmuutos, jotta voitaisiin välttää siitä seuraavat mahdollisesti palautumattomat vahingot ympäristölle. Euroopan parlamentti julisti 27.11.2019 ilmas ...

Ilmaston lämpenemisen vaikutukset

Ilmaston lämpenemisellä on monenlaisia ympäristöön ja ihmiselämään kohdistuvia vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen väitetään johtuvan pääasiassa ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä ja näkyy kohonneina pintalämpötiloina, merenpinnan nousuna ...

Ilmaston viileneminen

Ilmaston viileneminen on ilmaston lämpenemiselle vastakkainen ilmastonmuutos, jossa ilmasto ja meret viilenevät ja jäätiköt kasvavat. Tuhansien vuosien aikajänteellä ilmaston viileneminen voi johtaa jääkauteen, jolloin merenpinta laskee. Jääkausi ...

Ilmastonmuokkaus

Ilmastonmuokkaus on maapallon ilmaston suunnitelmallista muuttamista erilaisin teknisin keinoin. Sen avulla voidaan pyrkiä vaikuttamaan muun muassa maapallolle tulevan auringon säteilyenergian määrään tai ilmakehän eri kaasujen pitoisuuksiin. Ilm ...

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on ilmaston lämpenemisestä odotettavissa oleviin vaikutuksiin ja jo tapahtuneisiin ilmastomuutoksiin mukautumista ja varautumista ihmisen ja luonnon toimesta. Sopeutumisessa voidaan minimoida haittoja ja hyödyntää ...

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on ilmaston lämpenemisen ehkäisemistä siitä aiheutuvien seurausten vähentämistä. Haitallisia seurauksia voidaan vähentää myös ilmastonmuutokseen sopeutumisella, jolla tarkoitetaan varautumista odotettavissa oleviin ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →