ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 251

Itselleni

Itselleni, suomennettu myös nimellä Itsetutkisteluja, on filosofikeisari Marcus Aureliuksen tunnetuin ja ainoa säilynyt teos. Se edustaa stoalaista filosofiaa. Aurelius kirjoitti teoksen sotaretkillä joskus vuosien 170 ja 180 välillä, jolloin hän ...

Järjen käyttöohjeet

Järjen käyttöohjeet on René Descartesin vuosien 1626–1628 tienoilla kirjoittama filosofinen tutkielma. Sen alaotsikko on Hyödyllisiä ja selviä sääntöjä ohjaamaan mieltä totuuden tutkimuksessa. Descartes aloitti teoksen hahmottelun jo vuonna 1619, ...

Kaitselmuksesta

Kaitselmuksesta on Seneca nuoremman kirjoittama lyhyt tutkielma, joka käsittelee nimensä mukaisesti kaitselmusta, jumalallista johdatusta. Seneca kirjoitti teoksen elämänsä loppupuolella, noin vuonna 63–64. Teoksen koko nimi on Dialogorum Liber I ...

Keskusteluja

Keskusteluja on Epiktetoksen opetusten kokoelma, jonka on todennäköisesti koonnut luentomuistiinpanoista hänen oppilaansa Arrianos noin vuonna 101. Se on nimensä mukaisesti kokoelma keskusteluja, luennon ja saarnan välimuotoja, jotka on pidetty E ...

Keskusteluja Tusculumissa

Keskusteluja Tusculumissa on Marcus Tullius Ciceron kirjoittama filosofinen teos, joka käsittelee muun muassa käytännöllisiä eettisiä kysymyksiä. Teos koostuu viidestä keskustelusta, joiden aiheina ovat kuolema, tuska, suru, pelko ja ilo.

Kirjeet Luciliukselle

Kirjeet Luciliukselle on Seneca nuoremman kirjoittama 124:n kirjeen kokoelma. Seneca kirjoitti kirjeet elämänsä loppupuolella ystävälleen Lucilius Iuniorille, tarkoituksenaan antaa neuvoja siitä, kuinka tämä voi tulla yhä omistautuneemmaksi stoal ...

Kosmopolis

Kosmopolis: Kuinka uusi aika hukkasi humanismin perinnön on filosofi Stephen Toulminin vuonna 1990 ilmestynyt kirja.

Käsikirja (Epiktetos)

Käsikirja, suomennettu myös nimellä Ojennusnuora, on stoalaisen filosofi Epiktetoksen kirjoittama stoalaisen etiikan käsikirja. Kirjan opetukset tähtäävät ihmiselämän parantamiseen ja pyrkivät herättämään järjestä osallisen hengen säilyttämään ar ...

Lahja (kirja)

Lahja – Vaihdannan muodot ja periaatteet arkaaisissa yhteiskunnissa on ranskalaisen sosiologin ja etnologin Marcel Maussin kuuluisin teos. Mauss oli kiinnostunut arkaaisten yhteiskuntien sopimusoikeudesta ja taloudellisten suoritteiden järjestelm ...

Language, Truth and Logic

Language, Truth and Logic on Alfred J. Ayerin vuonna 1936 julkaisema kirja, joka määrittelee ja selittää loogisen positivismin toteamuksen pääperiaatteet. Ayer hylkää teoksessa agnostismin sillä perusteella, että agnostikko, vaikka väittääkin, et ...

Liber de causis

Liber de causis on uusplatonilainen filosofinen teos, joka on latinankielinen käännös Prokloksen Teologian alkeet -nimellä tunnetun teoksen osien arabiankielisestä käännöksestä. Teoksella oli suuri vaikutus varhaiseen islamilaiseen filosofiaan, j ...

Library of Living Philosophers

Library of Living Philosophers on kirjasarja, jonka kukin osa on omistettu yhdelle elossa olevalle maineikkaalle filosofille. Sarjan tekemisen aloitti Paul Arthur Schilpp vuonna 1939. Hän toimi sarjan toimittajana vuoteen 1981 saakka. Vuodesta 19 ...

Luonteita

Luonteita on Theofrastoksen kirjoittama tutkielma ihmisluonteista ja ihmisten käytöstavoista. Se sisältää kolmenkymmenen luonnetyypin kuvaukset. Luonnetyypit ovat kaikki enemmän tai vähemmän negatiivisia, ja Theofrastos kuvaa ne lyhyesti, teräväs ...

Maailmankaikkeudesta (Lucretius)

Maailmankaikkeudesta on roomalaisen filosofin ja runoilijan Lucretiuksen kirjoittama eeppinen runoelma. Se kuvaa epikurolaista todellisuuskäsitystä, jossa on keskeisenä atomismi. Runo on kirjoitettu noin vuonna 50 eaa.

Marx (Peter Singerin kirja)

Marx on filosofi Peter Singerin vuonna 1980 ilmestynyt kirja, joka on lyhyt johdatus Karl Marxin ajatteluun. Teoksen on julkaissut suomeksi Into vuonna 2013 Teppo Eskelisen kääntämänä.

Matemaatikkoja vastaan

Matemaatikkoja vastaan on Sekstos Empeirikoksen kirjoittama filosofinen teos, joka edustaa pyrrhonistista skeptisismiä. Teos tunnetaan myös nimillä Professoreita vastaan ja Oppineita vastaan. Teos koostuu osista, jotka on suunnattu erilaisia tied ...

Metodin esitys

Metodin esitys on René Descartesin vuonna 1637 julkaisema filosofinen ja matemaattinen tutkielma. Sen koko nimi on Esitys metodista jolla ohjataan järkeä oikein ja etsitään totuutta tieteissä, ranskaksi Discours de la méthode pour bien conduire s ...

Mitä on antiikin filosofia?

Mitä on antiikin filosofia? on Pierre Hadotn vuonna 1995 ilmestynyt kirja. Teoksen on suomentanut Tapani Kilpeläinen ja sen on julkaissut suomeksi Niin & näin vuonna 2010.

Monologion

Monologion eli Exemplum meditandi de ratione fidei on Anselm Canterbyrylaisen Becin luostarissa vuonna 1076 kirjoittama teologinen tutkielma. Teos on samalla sekä mietiskelyharjoitus että sydämen yksinpuhelua tai rukousta. Anselm mietiskelee teok ...

Montako minua on?

Montako minua on? Matkoja filosofiaan on Richard David Prechtin vuonna 2007 ilmestynyt kirja filosofiasta. Kirjan luvut on järjestetty filosofi Immanuel Kantin esittämien kysymysten mukaan.

Muistelmia (Ksenofon)

Muistelmia on Ksenofonin kirjoittama sokraattinen dialogi, joka on kaunokirjallinen muistelmateos Sokrateesta ja eräänlainen puolustuspuhe hänelle. Teos on todennäköisesti valmistunut vasta vuoden 371 eaa. jälkeen, koska yksi kohdista näyttää ole ...

Musta joutsen: Erittäin epätodennäköisen vaikutus

Musta joutsen: Erittäin epätodennäköisen vaikutus on Nassim Nicholas Talebin vuonna 2007 julkaistu teos. Sitä voidaan pitää jatkona Talebin edelliselle teokselle, Satunnaisuuden hämäämä: Sattuman salattu vaikutus elämässä ja markkinoilla. Kirjan ...

Naisen asema

Naisen asema on filosofi ja taloustieteilijä John Stuart Millin vuonna 1869 ilmestynyt teos sukupuolten välisestä tasa-arvoisesta asemasta lain edessä. Millin puoliso Harriet Taylor Mill avusti kirjan kirjoittamisessa. Teos ilmestyi suomeksi vuon ...

Nouveaux essais sur l’entendement humain

Nouveaux essais sur l’entendement humain on Gottfried Leibnizin filosofinen teos, joka on suunnattu John Locken teosta Essays on Human Understanding vastaan. Leibniz kumoaa Locken ajatukset luku luvulta. Teos on toinen Leibnizin kahdesta pidemmäs ...

Oleminen ja aika

Oleminen ja aika on saksalaisen filosofin Martin Heideggerin pääteos vuodelta 1927. Suomeksi sen julkaisi Vastapaino vuonna 2000. Yksi kirjan pääteemoista on saksankielinen termi Dasein, joka käännetään suomeksi usein täälläoloksi. Kirja kuuluu 1 ...

Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates

Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates on Soren Kierkegaardin maisterinväitös, joka valmistui Kööpenhaminan yliopistolle vuonna 1841. Teos on Kierkegaardin kolme vuotta kestäneen laajan Sokratesta koskeneen tutkimustyön tulos, ja siinä ...

On What There Is

”On What There Is” on W. V. O. Quinen tunnettu ontologiaa käsittelevä artikkeli, joka julkaistiin alun perin julkaisussa Review of Metaphysics syyskuussa 1948. Artikkelin nimi, ”mitä on olemassa”, on Quinen mukaan ontologian peruskysymys. Quine p ...

Onnellisesta elämästä

Onnellisesta elämästä on Seneca nuoremman kirjoittama filosofinen teos, joka käsittelee nimensä mukaisesti sitä kysymystä, kuinka ihminen voi elää onnellista elämää.

Opi elämään

Pekka Wahlstedt: Opi kuolemaan, niin opit elämään. Helsingin sanomat 25.2.2008. A. C. Grayling: Book review: Learning to Live: Philosophy for Beginners by Luc Ferry. New Humanist 5/2010. englanniksi Frank Martela: Opi elämään – eli miten elää hyv ...

Persialaisia kirjeitä

Persialaisia kirjeitä on Montesquieun tunnetuimpia teoksia. Kirjassa kuvataan kahden persialaisruhtinaan kuvitteellista kiertomatkaa Euroopassa, jossa he kummastelevat eurooppalaisen yhteiskunnan outouksia. Teoksen pilkka kohdistuu erityisesti pa ...

Philosophy and the Mirror of Nature

Philosophy and the Mirror of Nature on yhdysvaltalaisen filosofin Richard Rortyn vuonna 1979 ilmestynyt kirja. Teoksessa Rorty pyrkii osoittamaan, että filosofiset ongelmat ovat näennäisongelmia, ja että ne ovat olemassa vain analyyttisen filosof ...

Pidot (Ksenofon)

Pidot on Ksenofonin kirjoittama sokraattinen dialogi, joka kuvaa Sokrateen ja hänen ystäviensä keskustelua päivällisellä, jonka rikas Kallias tarjosi Autolykokselle, Lykonin pojalle. Kallias oli Marathonin taistelussa taistelleen valtiomies Kalli ...

Pilkkarunot

Pilkkarunot oli pyrrhonistista skeptisismiä edustaneen Timon Fleiuslaisen kirjoittama satiirinen ja parodinen teos, joka arvosteli filosofiaa pilkallisten runojen muodossa.

Platonilainen teologia

Platonilainen teologia on Prokloksen kirjoittama uusplatonilainen teos, joka esittää Platonin filosofian teologiana. Teos esittää muun muassa kuvauksen uusplatonilaisen jumalallisen hierarkian eri tasoista. Platonilainen teologia oli Prokloksen v ...

Principia Mathematica

Principia Mathematica on kolmiosainen matematiikan perusteita käsittelevä teos, jonka kirjoittivat Alfred North Whitehead ja Bertrand Russell ja joka julkaistiin vuosina 1910–1913. Se pyrkii johtamaan kaikki matemaattiset totuudet joukosta hyvin ...

Proslogion

Proslogion eli Fides quaerens intellectum on Anselm Canterburylaisen vuosina 1077–78 Becin luostarissa kirjoittama teologinen tutkielma. Teoksessa Anselm pyrkii todistamaan, että Jumala on todella olemassa eikä voida ajatella, että Jumalaa ei oli ...

Pyrrhonismin pääpiirteet

Pyrrhonismin pääpiirteet on Sekstos Empeirikoksen kirjoittama filosofinen teos, joka esittelee nimensä mukaisesti pyrrhonistisen skeptisismin perusajatukset.

Pyrrhonistiset kirjoitukset

Pyrrhonistiset kirjoitukset oli Ainesidemoksen kirjoittama filosofinen teos, joka käsitteli pyrrhonistista skeptisismiä. Teos ei ole säilynyt nykyaikaan, mutta osa sen sisällöstä tunnetaan.

Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus

Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus Filosofisiin muruihin on tanskalaisen filosofin Soren Kierkegaardin teos, jossa hänen ajattelunsa keskittyy ihmisen subjektiiviseen kokemiseen, eksistenssiin ja eksistoimiseen. Ihminen älyllään ja intuitiol ...

Sanat ja asiat

Sanat ja asiat. Ihmistieteiden arkeologia on Michel Foucault’n kirja vuodelta 1966. Teoksen on suomentanut Mika Määttänen ja julkaissut suomeksi Gaudeamus vuonna 2010. Jälkisanat on kirjoittanut Markku Koivusalo. Teoksen ensimmäisessä luvussa Fou ...

The Scientific Image

The Scientific Image on Bas C. van Fraassenin tunnetuin teos, jossa hän esittelee konstruktiiviseksi empirismiksi kutsumansa antirealistisen tieteenfilosofiansa. Kirja esittelee kolme tieteenfilosofisesti merkittävää teoriaa. Ensinnäkin van Fraas ...

Scipion uni

Scipion uni on ainoa tunnettu osa Ciceron Valtiosta -teoksen kirjasta VI, ja se oli pitkään myös ainoa tunnettu osa koko teoksesta. Se kertoo Scipio Africanus nuoremman näkemästä unesta, joka käsittelee sielun kohtaloa ja kosmologiaa.

Socratis et Socraticorum Reliquiae

Socratis et Socraticorum Reliquiae on Gabriele Giannantonin toimittama teos, joka kokoaa yhteen antiikin ajalta säilyneet viittaukset Sokrateehen ja sokraatikkoihin. Giannantoni luettelee yhteensä noin seitsemänkymmentä sokraatikkoa. Sokraatikoil ...

Sokrateen puolustuspuhe (Ksenofon)

Sokrateen puolustuspuhe on Ksenofonin versio Sokrateelle jälkikäteen kirjoitetuista puolustuspuheista.

Sorrettujen pedagogiikka

Sorrettujen pedagogiikka on brasilialaisen kasvatusfilosofin Paulo Freiren pääteos. Teos on kirjoitettu alun perin portugaliksi, ja se on käännetty useille kielille, suomeksi vuonna 2005. Englanninkielistä käännöstä oli myyty vuoteen 2005 menness ...

Stoicorum veterum fragmenta

Stoicorum veterum fragmenta on Hans von Arnimin kokoama stoalaisten tekstifragmenttien kokoelma. Se julkaistiin alun perin vuosina 1903-1905. Teokseen viitataan usein lyhenteellä SVF. Stoicorum veterum fragmenta sisältää suurimmaksi osaksi toisen ...

Strukturalismin historia

Strukturalismin historia on François Dossen vuosina 1991–92 ilmestynyt kaksiosainen teos strukturalismista. Ensimmäinen osa ilmestyi suomeksi vuonna 2010 Tutkijaliiton julkaisemana Anna Helteen käännöksenä.

Suuttumuksesta

Suuttumuksesta on Senecan veljelleen Novatukselle kirjoittama stoalaista tunneteoriaa käsittelevä teos. Novatus oli ylhäisessä virassa oleva roomalainen, joka oli omaksunut perinteiset roomalaiset arvot kunniasta, miehuudesta ja voimasta. Seneca ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →