ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 221

Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud on Adobe Systemsin kehittämä palvelu, joka antaa käyttäjien käyttää yrityksen ohjelmistoja graafiseen suunnitteluun, videonmuokkaamiseen, websuunnitteluun sekä pilvilaskentaan. Creative Cloudia isännöi Amazon Web Services. Se ...

Adobe Creative Suite

Adobe Creative Suite on Adobe Systemsin kehittämä kokoelma, johon kuuluu graafiseen suunnitteluun, videonmuokkaukseen ja nettisivujen kehitysohjelmia. Kokoelma koostuu Adoben sovelluksista, jotka pohjautuvat erilaisiin teknologioihin. Viimeisin v ...

Ambigrammi

Ambigrammit ovat grafiikan muoto, jossa pyritään muotoilemaan sanasta sellainen, että se on luettavissa myös 180 astetta käännettynä. Ambigrammi voi olla myös kuva tai logo. Sana ambigrammi tulee sanoista ambi ’kumpikin’ ja gram ’sana’. Ambigramm ...

Canva

Canva on graafiseen suunnitteluun tarkoitettu nettisivusto, joka on perustettu vuonna 2012. Canvassa on tarjolla yli miljoona kuvaa ja erilaisia grafiikoita ja fontteja. Canvaa käyttävät niin amatöörit kuin graafisen alan ammattilaisetkin. Canvan ...

Graafinen ilme

Graafinen ilme eli talotyyli on yritykselle tai yhteisölle luotu visuaalinen ilme. Graafisen ilmeen tarkoituksena on korostaa yrityksen ja sen toiminnan persoonallisuutta ja symbolisoida yrityksen tärkeinä pitämiä arvoja, toimintaperiaatteita ja ...

Juliste

Juliste on yleensä julkiselle paikalle tarkoitettu viestinnän väline, jota käytetään jonkin asian julkituomiseen tai mainostamiseen. Julisteen viesti voi olla pelkästään kuvallinen tai pelkästään kirjallinen, mutta useimmiten se on näiden yhdiste ...

Kirjansidonta

Kirjansidonta tarkoittaa kirjan kokoamista painetuista ja taitetuista arkeista tai yksittäisistä lehdistä sekä kirjan kansien ja selän valmistamista ja niiden kiinnittämistä paikoilleen. Kirjojen sitominen on hyvin vanha ammatti, jota on harjoite ...

Konseptikuva ja konseptikuvitus

Konseptikuva ja konseptikuvitus on erilaisten produktioiden selvennä kuvallinen luonnos tai suunnitelma. Se on kuvitusta ja visualisointia. Sana konsepti lat. conceptum < concipere = sommitella, kirjoittaa tarkoittaa kirjallisen työn luonnosta ...

Kultajyvä

Kultajyvä on Suomen Markkinointiliiton vuodesta 1966 järjestämä kilpailu sanomalehti- ja aikakauslehti-ilmoituksille ja julisteille. Vuosittaisen kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin ja palkita parasta suomalaista printti- eli painettua mainon ...

Kuvateksti

Kuvateksti on teksti, joka asetetaan nimenomaan kuvan alle. Se kertoo perinteisesti kuvasta itsestään ja antaa siitä lisää tietoa tai antaa kuvalle toisen näkökulman tai tarkoituksen. Kuvatekstit ovat lyhyitä ja ytimekkäitä ja kertovat kuvan sisä ...

Kuvittaja

Kuvittaja on erikoistunut havainnollistamaan kirjoitettua tekstiä kuvien avulla. Useimmat kuvittajat hankkivat elantonsa tekemällä kuvituksia lastenkirjoihin, mainoksiin ja lehtiin. Kuvittajan ammattiin ei ole muodollisia pätevyysvaatimuksia, mut ...

Kuvitus

Kuvitus eli illustraatio on kuvataiteen ala, joka tuottaa kirjalliseen teokseen havainnollistavia, koristavia tai täydentäviä piirroksia tai maalauksia. Kuvituksen moderneja lajeja ovat valokuva, animaatio ja muut kuvataiteen alueen kuvalliset es ...

Pixelmator

Pixelmator on Pixelmator Team Ltd.:n kehittämä kuvankäsittelyohjelma macOS-käyttöjärjestelmälle. Ohjelma käyttää hyödyksi avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentteja sekä Mac OS X:n tekniikoita. Pixelmatorissa kuvia voi muokata valinnan, maalauks ...

Plakatstil

Plakatstil oli saksalainen vuosina 1900–1930 vaikuttanut julistetaiteen tyylisuuntaus. Berliinissä sitä kutsuttiin myös nimellä Berliner Plakat. Plakatstilin keskeisiä tyylipiirteitä olivat näyttävät tekstit, suuri pääkuva ja selkeät väripinnat. ...

QuarkXPress

QuarkXPress, on julkaisuohjelma, jota käytetään WYSIWYG -periaatteella. Siitä on saatavana OS X- ja Windows-versiot. Sen julkaisi yhtiö Quark, Inc. vuonna 1987. Tuorein versio ohjelmasta on QuarkXPress 13.1. Ohjelmaa käyttävät graafiset suunnitte ...

Taittaja

Taittaja on henkilö, joka kokoaa muun muassa toimittajien teksteistä, ilmoituksista, mainoksista, valokuvista ja muusta kuvitusmateriaalista visuaalisen tuotteen, kuten ilmoituksen, esitteen, lehden tai kirjan. Taittajalta vaaditaan hyvää visuaal ...

Taitto

Taitto tarkoittaa toimituksellisen tekstin ja visuaalisten elementtien sommittelua visuaalisesti mielenkiintoiseen ja luettavaan muotoon. Taiton tekee taittaja. Taittoa käytetään muun muassa kirjoissa, esitteissä, lehdissä, tuoteluetteloissa ja i ...

Tietokonetaide

Tietokonetaiteessa eli digitaalitaiteessa on joko tekemisen apuvälineenä tai sen esittämisessä tietokoneella, siihen liittyvillä lisälaitteilla, ohjelmilla tai näiden kokonaisuuksilla eli järjestelmillä keskeinen osa. Suurin osa tietokonetaiteest ...

Vinjetti (grafiikka)

Vinjetti on kirjan luvun alku- tai loppukoriste. Myös lehtien vakiopalstojen koristeena olevia kuvioita tai logoja kutsutaan vinjeteiksi. Vinjettien tarkoituksena on rytmittää tekstiä ja erottaa eri tekstiosuudet toisistaan. Alun perin vinjetit o ...

Vuoden graafikko

Vuoden graafikko -tunnustuksen myöntää graafisen suunnittelun ammattijärjestö Grafia. Tunnustus on myönnetty vuodesta 1985, ja siihen liittyy näyttely.

Vuoden huiput

Vuoden Huiput on Grafia ry:n vuodesta 1980 järjestämä graafisen suunnittelun ja mainonnan vuosittainen kilpailu, joka on suunnittelijoiden itse perustama. Alan ammattilaisten tuomaroimassa kilpailussa jaetaan palkintoja useassa eri sarjassa ja pa ...

Web design

Web design tai verkkosivujen suunnittelu tarkoittaa verkkosivujen toteutusta yritykselle tai yhteisölle. Verkkosivut ovat osa yrityksen julkikuvaa, joten niiden avulla yritys pyrkii hankkimaan itselleen lisää asiakkaita.

HCI

HCI tarkoittaa ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta ja sen tutkimusta. Kyseessä on monitieteinen tutkimusalue, jossa ihmisen ja tietokoneen toimintaa tarkastellaan useista eri näkökulmista. Tällaisia ovat esimerkiksi kognitiivinen psyko ...

Contextual design

Contextual Design on Hugh Beyerin ja Karen Holtzblattin kehittämä käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmä, jossa tietoa kerätään käyttäjiltä heidän omassa ympäristössään. Näitä kerättyjä tietoja sovelletaan suunniteltavaan tuotteeseen. CD-menete ...

Eräajo

Eräajo on tietojenkäsittelyä tietokoneella vastakohtana vuorovaikutteiselle tietojenkäsittelylle. Eräajossa ohjelma oli talletettava reikäkorteille, jotka vietiin tietokonekeskukseen ajettavaksi: vastaus saattoi tulla vuorokauden päästä. Virheen ...

Interaktiivinen tietojenkäsittely

Interaktiivinen tietojenkäsittely tai vuorovaikutteinen tietojenkäsittely on ihmisen vuorovaikutteista toimintaa tietokoneella vastakohtana eräajolle. Eräajossa ohjelma oli talletettava reikäkorteille, jotka vietiin tietokonekeskukseen ajettavaks ...

Käyttäjäkokemus

Käyttäjäkokemus on ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa keskeinen käsite, joka tarkoittaa jonkin tuotteen tai palvelun käyttämiseen tai kuluttamiseen liittyvää kokonaisvaltaista elämystä, joka kattaa tuotteen käyttöliittymän ja käy ...

Käyttöliittymä

Käyttöliittymä on se laitteen, ohjelmiston tai minkä tahansa muun tuotteen osa, jonka kautta käyttäjä käyttää tuotetta. Esimerkiksi tietokoneohjelmassa käyttöliittymä tarkoittaa sitä ohjelman osaa, jonka käyttäjä näkee tietokoneen näytöllä, ja si ...

Käyttöönottokokemus

Käyttöönottokokemus on suomennos englanninkielisestä termistä out-of-box experience ja sillä tarkoitetaan jonkin laitteen käyttöönottoa ja käyttäjän kokemusta tilanteesta. Englanninkielinen termi itsessään kuvailee jo sitä, kuinka laite kirjaimel ...

Lisätty todellisuus

Lisätty todellisuus viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa on lisä ...

Oculus Rift

Oculus Rift tai pelkkä Rift ovat vuonna 2016 julkaistut virtuaalitodellisuuslasit. Lasit on kehittänyt Oculus VR, joka sai hanketta varten 91 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joista 2.4 miljoonaa tuli joukkorahoituspalvelu Kickstarterin kautta. O ...

Osituskäyttö

Osituskäyttö tarkoittaa tietojenkäsittelyssä tietokoneen resurssien jakamista useiden käyttäjien välillä lähes samanaikaisesti. Osituskäyttöjärjestelmä toimii keskustietokoneella, johon käyttäjät ovat yhteydessä päätteiden avulla. Osituskäytöllä ...

Tango (Google)

Tango on Googlen kehittämä lisätyn todellisuuden alusta, joka pyrkii antamaan yhteensopiville Android-puhelimille kyvyn havainnoida ympäristöään kolmiulotteisesti. Tätä varten Tango-puhelimissa on aikaleimoja käyttävät gyro- ja kiihdytysensorit s ...

Arpakapula

Arpakapula oli aiemmin Ruotsissa ja Suomessa viestin viemiseen tarkoitettu sauva, jota kuljetettiin talosta taloon. Se on tietyillä merkeillä varustettu puupalikka, jonka ympäri lähettämisellä vanhoina aikoina Ruotsissa kutsuttiin käräjille ja so ...

Embargo

Embargo on toimittajien ja tiedottajien yhdessä käyttämä järjestely, jossa median edustajat pääsevät tutustumaan aineistoon ennen sen varsinaista julkistamista yleisölle. Embargoa käytettäessä tiedottajat merkitsevät tiedotteeseen ajankohdan, kos ...

Gonzo-journalismi

Gonzojournalismi on tosiasioita ja sepitettä yhdistävä journalismin muoto, joka on saanut vaikutteita undergroundista. Gonzo-journalismissa kyseenalaistetaan yleisesti hyväksytyt arvot ja vääristellään tietoisesti tosiasioita. Tyylillisesti sille ...

Joukkotiedotusväline

Joukkotiedotusväline tarkoittaa viestintäkanavaa tai laitetta, jolla voidaan viestiä suurille joukoille toistuvasti. Sanalla tarkoitetaan teknisten laitteiden ja järjestelmien lisäksi myös organisaatioita, jotka harjoittavat joukkoviestintää. Jou ...

Kylänkapula

Kylänkapula on vanha hallinnollisten viestien kuljetusta tukeva väline, joka kuului pohjalaiselle kyläyhteisölle tunnusomaiseen oltermannihallintoon. Oltermanni pani hallussaan pitämänsä kapulan kiertämään kylää kutsuessaan kyläkokouksia koolle t ...

Lentolehtinen

Lentolehtinen on laajaan jakeluun tarkoitettu suppea ja halpa painotuote, pienpainate, joita käytetään mm. tiedottamisen, mainonnan sekä poliittisen viestinnän ja propagandan välineenä. Lentolehtisestä käytetään myös sanaa lennäkki. Lentolehtiste ...

Neljäs valtiomahti

Neljäs valtiomahti on tarkoittanut alkujaan lehdistöä, mutta joukkotiedotusvälineiden sähköistyessä sillä voidaan tarkoittaa myös muuta mediaa. Montesquieun vallan kolmijako-opissa ensimmäinen valtiomahti on poliittinen päätösvalta, parlamentti, ...

Oltermanninsauva

Oltermanninsauva oli keskeinen osa pohjalaista oltermannihallintoa ja sen tärkeimpiä tunnusmerkkejä. Oltermanni piti sauvaa hallussaan ja pani sen kiertämään kylää kutsuessaan kyläkokouksia koolle tai tiedottaessaan muista asioista, kuten aita-, ...

Scoopshot

Scoopshot on suomalaisen P2S Media Group Oy:n kehittämä älypuhelinsovellus ja sen ympärille rakentuva kuvatoimistopalvelu, joka pyrkii joukkouttamaan uutiskuvausta ja muuta valokuvausta. Sovelluksen käyttäjät voivat ottaa kamerapuhelimellaan kuvi ...

Uutinen

Uutinen tarkoittaa uutta tietoa ajankohtaisista asioista. Uutisia voidaan jakaa usealla eri tavalla, muun muassa sanomalehden, television, radion, matkapuhelimen ja internetin välityksellä. Yhteistä näille kaikille on se, että ne ovat joukkotiedo ...

Kieli

Kieli on ihmisten sopimuksenvarainen äännesymbolien järjestelmä. Kieli on ensisijaisesti puhetta, jota tuotetaan puhe-elimillä. Kirjoitetussa kielessä puhe muunnetaan osittain luettavaksi. Viittomakieltä tuotetaan käsin viittomalla. Kielen avulla ...

Aasinsilta

Aasinsilta on a) kirjallinen siirtymätekniikka, jossa tekstiin lisätään irrallinen tai kömpelö viittaus siihen, mitä aiotaan käsitellä seuraavaksi, b) vaikea tai ongelmallinen tehtävä sekä c) tehtävän suorittamisen tai muistamisen apukeino. Ilmau ...

Arkikieli

Arkikieli on epämuodollista ja epävirallista kielenkäyttöä, joka poikkeaa neutraalista yleiskielestä ja asiatyylistä. Arkikielisyyksiä käytetään runsaasti etenkin puhekielessä mutta nykyisin aiempaa enemmän myös kirjoitetussa kielessä. Sanakirjoi ...

Idiolekti

Idiolekti eli yksilömurre on yhdelle ihmiselle ominainen kielimuoto. Siihen kuuluvat muun muassa puhujan omat lempisanat ja -rakenteet sekä hänen tapansa käyttää kieltä eri tavoin eri tilanteissa, eli rekistereistä.

Nonsense

Nonsense tarkoittaa järjenvastaista ja mieletöntä kielellistä ilmaisua, hölynpölyä. Käsitteellä viitataan usein kirjallisuuteen, jota leimaa leikillinen absurdius, mutta nonsense voi ilmetä myös suullisessa kommunikaatiossa. Nonsense-runous tasap ...

Puhe

Puhe on ainoastaan ihmiselle ominainen keino tuottaa ja ilmaista kielellisiä viestejä käyttäen hyväksi ihmisäänen tuottamisen mahdollistavia anatomisia rakenteita.

Rekisteri (kieli)

Rekisteri on kielimuoto, jonka käyttö kytkeytyy tiettyihin tilanteisiin. Rekisterit voivat poiketa toisistaan muun muassa sanaston, kieliopin ja syntaksin suhteen. Rekisteriltään vaihtelevia kirjoitettuja ja puhuttuja tekstilajeja ovat muun muass ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →