ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 168

Panssarimies

Panssarimies on sotilasarvo, joka on samanarvoinen kuin sotamies. Panssarimiehiä koulutetaan vain Parolannummella Panssariprikaatissa, tarkemmin Hämeen Panssaripataljoonan Panssarivaunukomppaniassa sekä Parolan pataljoonan huoltokomppaniassa. Suu ...

Prikaatikenraali

Prikaatikenraali, aiemmin prikaatinkenraali, on useiden maiden maa- ja ilmavoimissa käytössä oleva sotilasarvo. Se on yleensä kenraalimajuria alempana ja everstiä korkeampana alin kenraalinarvoista. Arvo vastaa merivoimien lippueamiraalia. Suomes ...

Rajajääkäri

Rajajääkäri on Suomen rajavartiolaitoksen kouluttamille varusmiehille sotamiestä vastaava miehistön sotilasarvo. Rajajääkäristä seuraava ylempi sotilasarvo on korpraalin sijasta ylirajajääkäri. Rajavartiolaitos kouluttaa vuosittain pienen määrän ...

Ratsujääkäri

Ratsujääkäri oli alkuaan ratsuväen sotamies, joka koulutettiin tiedustelu- ja lähettitehtävien suorittamiseen. Alun perin ratsujääkäriosastojen sotilaita käytettiin ratsulähetteinä eri komentajien määräämissä tehtävissä, mutta myöhemmin perustett ...

Ratsumestari

Ratsumestari on ratsuväessä käytetty kapteenia vastaava sotilasarvo. Ratsumestarit saattoivat toimia ratsuväessä komppaniaa vastaavan eskadroonan päällikköinä.

Ratsuväenkenraali

Ratsuväenkenraali on tarkennettu sotilasarvo kenraalista johon on lisätty aselajia osoittava etuliite. Tämä etuliite voidaan liittää vain täyden kenraalin arvonimeen. Ratsuväenkenraalin arvo oli käytössä useiden eri maiden armeijoissa ratsuväkijo ...

Ruorimestari

Ruorimestari on sotalaivaston aliupseerin tehtävä ja arvo. Ruorimestari toimii sotalaivalla ohjailusta huolehtivan kansimiehistön työnjohtajana ja hoitaa mm. lokikirjan pitämisen. Ruorimestari sijoittuu arvoltaan kersantin ja pursimiehen väliin. ...

Ruusu (heraldiikka)

Heraldinen ruusu on heraldiikassa esiintyvä yleensä viisilehtinen ruusukuvio. Ruusu on tunnettu Tudor-suvun tunnuksena. Se esiintyy myös muun muassa Lippen ruhtinashuoneen vaakunassa, Southamptonin vaakunassa ja Martti Lutherin sinetissä. Suomen ...

Sepoy

Sepoy oli nimitys, jota käytettiin yleensä intialaisesta sotilaasta erityisesti aikana, jolloin Intia oli Britannian siirtomaa. Nimitys on jäänyt osittaiseen käyttöön Intian, Nepalin, Pakistanin ja Bangladeshin armeijoihin, joissa sillä tarkoitet ...

Sotamies

Sotamies on suomenkielinen nimitys alimmalle sotilasarvolle. Sitä voidaan suomenkielisissä yhteyksissä käyttää myös käännöksenä muunkielisille alimman sotilasarvon nimityksille.

Sotamies (Suomen puolustusvoimien sotilasarvo)

Sotamies on Suomen maa- ja ilmavoimissa alin sotilasarvo. Sotamiehet kuuluvat miehistöön. Sotamiestä vastaava arvo merivoimissa on matruusi ja Rajavartiolaitoksessa rajajääkäri. Sotamiehestä voidaan käyttää puolustushaara-, aselaji- tai joukkokoh ...

Sotarovasti

Sotarovasti on aiemmin käytössä ollut sotilaspapiston arvonimi. Latinaksi praepositus castrensis tai praepositus campestris. Ruotsissa sotarovasti ruotsiksi fältprost oli viran nimikkeenä jo vuonna 1627. Ansioituneiden sotilaspappien arvonimi sii ...

Sotilasammattihenkilö

Sotilasammattihenkilöstö oli yksi puolustusvoimien henkilöstöryhmä, joka muodostettiin värvätystä henkilöstöstä 1.1.1995. Sotilasammattihenkilöstöstä muodostettiin nykyinen aliupseeristo 1.1.2007. Sotilasammattihenkilö oli sekä virkanimike että p ...

Sotilasarvo

Sotilasarvo osoittaa sotilaiden keskinäistä esimiesasemaa sekä sotilaan virka-asemaa, tehtävää, koulutusta ja kokemusta. Sotilasarvot vaihtelevat maasta ja aikakaudesta toiseen, mutta yleensä voidaan erottaa kolme ryhmää: miehistö, alipäällystö j ...

Sotilasdiakoni

Sotilasdiakoni toimii Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kirkollisessa työssä. Sotilasdiakoni palvelee omassa sotilasarvossaan ja kantaa tehtävänsä tunnuksena kirkollisen työn koulutusmerkkiä. Heinäkuun alussa 2009 voimaan tullut yleinen pal ...

Sotilasmestari

Sotilasmestari on Suomen puolustusvoimissa sekä Rajavartiolaitoksessa käytössä oleva sotilasarvo. Sotilasmestari kuuluu aliupseereihin, ja on näistä sotilasarvoltaan korkein. Arvoon voidaan ylentää mestaritason tehtävissä ja aliupseerien mestario ...

Sotilaspastori

Sotilaspastori on Suomen Puolustusvoimien palveluksessa oleva kirkon virkaan vihitty pappi. Papin työtä puolustusvoimissa kutsutaan kirkolliseksi työksi. Sotilaspastori ei ole varsinainen sotilasarvo vaan palvelusarvo, joka rinnastetaan kapteenii ...

Sotilasvirkamies

Sotilasvirkamies on palvelusarvo, joka rinnastetaan ensimmäisessä luokassa ylikersanttiin, toisessa luokassa luutnanttiin ja kolmannessa luokassa yliluutnanttiin. Palvelusarvoja käytetään silloin kun henkilön sotilasarvo ei vastaa hänen tehtävään ...

Suojelumies

Suojelumies on sekä sotilasarvo että koulutushaara Suomen puolustusvoimissa. Suojelumiehiä puolustusvoimissa kouluttaa nykyisin Porin Prikaatin suojelukomppania. Suojelumiehet koulutettiin ennen Suojelukoulussa, joka oli Keski-Suomen Rykmentin jo ...

Suomen marsalkka

Suomen marsalkka on arvonimi, jonka eduskunta 4. kesäkuuta 1942 myönsi ylipäällikkö, sotamarsalkka Gustaf Mannerheimille tämän 75-vuotissyntymäpäivänä. Esikuvana olivat muun muassa historialliset ja arvostetut Ranskan marsalkan ja Ruotsin marsalk ...

Suuramiraali

Suuramiraali on ollut joissakin maissa, etenkin Saksan keisarikunnan laivastossa, Weimarin tasavallan laivastossa ja Kriegsmarinessa merivoimien korkein sotilasarvo, joka vastaa maavoimien marsalkkaa. Muissa maissa sitä on vastannut laivastoamira ...

Toimiupseeri

Toimiupseeri oli puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimenhaltija. Toimiupseeristo muodostettiin Suomeen vuonna 1974 vanhan aliupseeriston pohjalta. Vuonna 1972 Aliupseerien aseman kehittämistä tutkinut komitea totesi, että yleisen koulutus ...

Tykistökomentaja

Tykistökomentaja on joukko-osastossa kenttätykistöstä vastaava taistelevien aselajin joukkojen komentajan toimintaa tukeva komentaja, tämän alainen. Tykistökomentajana on voinut jalkaväkirykmentissä toimia esimerkiksi patteriston komentaja. Rykme ...

Tykistönkenraali

Tykistönkenraali on tarkennettu sotilasarvo kenraalista, johon on lisätty aselajia osoittava etuliite. Tämä etuliite voidaan liittää vain täyden kenraalin arvonimeen. Suomella on ollut itsenäisyyden aikana vain yksi tykistönkenraali, Vilho Nenonen.

Tykkijunkkari

Tykkijunkkari oli alkuaan Saksassa 1600- ja 1700-luvuilla käytössä ollut tykistön sotilasarvo, joka vastasi vänrikkiä. Ruotsin tykistössä nimitys oli käytössä 1600-luvun alkupuoliskolta vuoteen 1972. Se oli korkein aliupseerin arvoaste, jota käyt ...

Tykkimies

Tykkimies on sotilasarvo Suomen Puolustusvoimissa. Tykkimies on alin miehistön sotilasarvo tykistö-aselajissa ja ilmatorjunnassa. Se vastaa jalkaväen jääkäriä. Merivoimissa rannikkojoukoissa kaikki miehistöön kuuluvat ovat tykkimiehiä tai korpraa ...

Vahtimestari (sotilasarvo)

Vahtimestari on vanha käytöstä poistunut ratsuväen sotilasarvo, joka vastasi muiden aselajien vääpeliä. Ratsuväessä oli käytössä myös varavahtimestarin sotilasarvo, joka siis vastasi ylikersanttia.

Valtakunnanamiraali

Valtakunnanamiraali eli valta-amiraali oli 1500- ja 1600-luvulla yksi Ruotsin ylimmistä virkamiehistä. Ensimmäinen merkki tällaisesta virasta on Eerik XIV:n ajalta vuoden 1561 lopulta tai vuoden 1562 alusta, jolloin käytetään nimitystä ylin amira ...

Vanhempi luutnantti

Vanhempi luutnantti oli puna-armeijassa, Neuvostoliiton asevoimissa, monissa Varsovan liiton maiden armeijoissa sotilasarvo, joka sijoittui luutnantin ja kapteenin väliin. Suomalaisittain se vastaa lähinnä 1952 käyttöön otettua saksalaisperäistä ...

Vara-amiraali

Vara-amiraali on useiden maiden merivoimissa käytössä oleva korkea sotilasarvo, joka on amiraalia alempana, mutta kontra-amiraalia ylempänä. Vara-amiraali vastaa yleensä maa- ja ilmavoimien kenraaliluutnanttia. Vara-amiraali on puhuteltaessa amir ...

Varavänrikki

Varavänrikki tarkoitti Suomen sisällissodan valkoisessa armeijassa reservivänrikkiä. Vara-etuliitettä käytettiin vaihtelevasti ja rinnan reservivänrikki-termin kanssa. Erillistä varavänrikin sotilasarvoa ei ollut. Vara-etuliitettä käytettiin myös ...

Varavääpeli

Varavääpeli on suomalainen historiallinen sotilasarvo, joka oli käytössä 1918-1919. Varavääpelin arvo tuli Suomeen Saksassa koulutuksessa olleiden jääkäreiden mukana. Libaussa ylennettiin 188 henkilöä varavääpeleiksi. Virallinen ylennyspäivä oli ...

Varusmestari

Varusmestari oli Ruotsin kuningaskunnan armeijassa perusyksikön huollosta huolehtivan vääpelin lähin apulainen. Hänen tehtävänään oli jakaa muonaa ja ammuksia sekä valvoa ruoanvalmistusta. lähde? Varusmestari on ollut Ruotsin kuningaskunnan armei ...

Vänrikki

Vänrikki on Suomen puolustusvoimissa käytössä oleva maa- ja ilmavoimien sotilasarvo. Merivoimissa vastaava arvo on aliluutnantti. Vänrikkiä vastasi käytöstä poistunut ratsuväen sotilasarvo kornetti.

Vääpeli

Vääpeli on Suomen puolustusvoimissa käytössä oleva aliupseerien sotilasarvo. Merivoimissa vastaava arvo on pursimies. Vääpelin arvomerkissä on yksi paksu arvomerkkikulma. Vääpelistä alempi arvo on ylikersantti ja ylempi ylivääpeli. Itsenäistymise ...

Yliamiraali

Yliamiraali oli korkein upseerinarvo Ruotsin laivastossa 1700-luvulta 1800-luvun alkupuolelle. Tämän arvon otti käyttöön kuningas Kaarle XII 4. elokuuta 1715 Bornholmin ja Rügenin välissä käydyn meritaistelun jälkeen ylentämällä joukkoja komentan ...

Ylikorpraali

Ylikorpraali on pääasiassa saksalainen sotilasarvo. Obergefreiter eli ylikorpraali on käytössä Bundeswehrissä ja Sveitsin armeijassa. Lisäksi se on käytössä Ranskan armeijassa nimellä caporal-chef. Sen korkeampi muoto on caporal-chef de première ...

Yliluutnantti

Yliluutnantti on Suomen puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa käytettävä sotilasarvo, joka sijoittuu luutnantin ja kapteenin väliin. Yliluutnantin arvo on tai on ollut käytössä useissa Euroopan maissa. Suomen suuriruhtinaskunnan armeijassa o ...

Ylivääpeli

Ylivääpeli on Suomen puolustusvoimien maa- ja ilmavoimien aliupseerien sotilasarvo. Myös Rajavartiolaitoksessa on käytössä ylivääpelin sotilasarvo. Merivoimissa vastaava arvo on ylipursimies. Ylivääpelin arvo sijoittuu vääpelin ja sotilasmestarin ...

Baltian maiden miehitys

Baltian maiden miehitys oli Molotov–Ribbentrop-sopimuksen mukainen kolmen Baltian maan – Viron, Latvian ja Liettuan – miehitys toisen maailmansodan aikana ja niiden muuttaminen neuvostotasavalloiksi. Valloitus tapahtui 14. kesäkuuta 1940, yhdeksä ...

Kamputsean kansantasavalta

Kamputsean kansantasavalta oli vuosina 1979–1989 toiminut valtio Aasiassa nykyisen Kambodžan alueella. Se perustettiin, kun Vietnamin joukot olivat 1978–1979 miehittäneet punaisten khmerien hallitseman Demokraattisen Kamputsean. Vietnamilaisjoukk ...

Krimin tasavalta

Krimin tasavalta on nimitys Venäjän federaation sotilasvoimien helmi-maaliskuussa 2014 miehittämän Krimin autonomisen tasavallan tilalle perustetulle hallinnolliselle alueelle. Krimin tasavallan laillista asemaa ei ole juuri kukaan muu kuin Venäj ...

Liittoutuneiden miehitysvyöhykkeet Saksassa ja Itävallassa

Akselivaltoihin kuulunut natsi-Saksa kuului toisen maailmansodan häviäjiin. Saksa jaettiin liittoutuneiden kesken miehitysvyöhykkeisiin. Jokainen valtio käytti valtaa omalla alueellaan ja harjoitti erilaista hallintoa ihmisten ja paikallishallinn ...

Länsi-Sahara

Länsi-Sahara on Afrikan luoteisosassa sijaitseva kiistanalainen ei-itsehallinnollinen alue, joka aiemmin on ollut Espanjan siirtomaa. Sen rajanaapurit ovat pohjoisessa Marokko, koillisessa Algeria sekä Mauritania idässä ja etelässä. Lännessä on A ...

Reininmaan miehitys

Reininmaan miehitys oli ensimmäisen maailmansodan rauhanehdoissa määrätty voittajavaltioiden sotilaallinen miehitys Saksalle kuuluneella Reininmaan alueella vuosina 1918–1930. Miehittäjävaltiot olivat Ranska, Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Belgia, ...

Ruhrin miehitys

Ruhrin miehitys oli Ranskan ja Belgian vuosina 1923–1924 suorittama Ruhrin alueen miehitys. Miehityksen taustalla oli pyrkimys saada Versailles’n rauhassa sovitut sotakorvaukset Weimarin tasavallalta. Miehitys johti laajaan passiiviseen vastarint ...

Saksan miehitysaika Virossa (1917–1918)

Saksan miehitysaika Virossa tarkoittaa Saksan keisarikunnan miehityshallintoa nykyisessä Virossa ensimmäisen maailmansodan aikana. Saksan joukot etenivät alueelle valloittaen ensin Viron länsiosan suuret saaret vuonna 1917 Venäjän keisarikunnalta ...

Tanskan miehitys

Tanskan miehitys on Tanskan historian ajanjakso toisessa maailmansodassa, joka alkoi Saksan vallatessa maan 9. huhtikuuta 1940 ja päättyi Saksan antautumiseen 5. toukokuuta 1945. Miehitys kesti siis yli viisi vuotta. Muista Saksan valtaamista alu ...

Valko-Venäjän miehitys toisessa maailmansodassa

Valko-Venäjän miehitys toisessa maailmansodassa alkoi, kun Saksa aloitti hyökkäyksen Neuvostoliittoon 22. kesäkuuta 1941 ja päättyi Neuvostoliiton suorittamaan operaatio Bagrationiin. Valko-Venäjän läntisistä osista tuli osa Ostlandin valtakunnan ...

Adjutantti

Adjutantti on upseeri, joka avustaa ylempiarvoista upseeria. Yleensä ainakin Puolustusvoimien ylimmällä johdolla on käytössään adjutantteja. Suomessa puolustusministerillä on yksi adjutantti, Puolustusvoimien ylipäälliköllä eli tasavallan preside ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →