ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 156

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on rakennus- ja kiinteistöalalla työskentelevien diplomi-insinöörien ja alan opiskelijoiden valtakunnallinen etujärjestö. Järjestö tarjoaa jäsenistölleen alan täydennyskoulutusta, julkaisee oppaita, ohjeit ...

Suomen rakentamismääräyskokoelma

RakMk eli Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää täydentäviä määräyksiä ja ohjeita maankäyttö- ja rakennuslakiin, sekä ko. asetukseen. Määräykset ovat uudisrakentamisessa kaikkia osapuolia sitovia, ohjeet esimerkkejä määräykset täyttävistä rat ...

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL on suunnitteluyritysten edunvalvontajärjestö. SKOLin jäseninä on insinööri- ja arkkitehtitoimistoja yhdyskuntatekniikan, talonrakennuksen ja teollisuuden alalta. Jäsenyritysten työntekijämäärä on noin 17 ...

Talo 2000

Talo 2000 on rakennusalalla Suomessa käytettävä nimikkeistö, standardisoitu rakennushankkeen tiedon erittelytapa. Nimikkeistö toimi tiedonvaihdon perustana hankkeen eri osapuolten välillä ja koko hankkeen olemassaolon ajan.

Yli-intendentinvirasto

Yli-intendentinvirasto oli Tukholmassa toiminut Ruotsin valtion virasto, jonka tehtävänä oli valvoa julkisin varoin toteutettavaa rakentamista valtakunnassa. Suunnitelmat oli lähetettävä virastoon tarkastusta varten ja lisäksi kuninkaan tuli hyvä ...

Canon 60 -mittajärjestelmä

Canon 60 oli suomalaisen arkkitehdin, professori Aulis Blomstedtin kehittämä kaanon, eli ihmisruumiin suhteisiin sidottu mittajärjestelmä. Canon 60 koostuu kymmenestä keskenään harmonisoidusta moduliluvusta. Blomstedtin Suomessa harvinaiset tutki ...

Kiinnitys

Kiinnitys tarkoittaa tavallisesti kiinteään omaisuuteen kohdistuvaa, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää kiinteän omaisuuden käyttämiseksi velan tai muun saamisen vakuutena. Kiinteää omaisuutta ovat maa-alueet ja vuokraoikeus ra ...

Modulor-mittajärjestelmä

Modulor oli arkkitehti Le Corbusierin luoma kaanon, eli ihmisruumiin suhteisiin perustuva mittajärjestelmä. Järjestelmä perustui kultaiseen leikkauksen avulla ihmistä kuvaavan Modulor-hahmon pituudesta saatavaan lukujonoon. Modulorin avulla voida ...

Moduulimitta

Moduulimitta on rakennustekniikassa käytettävä kuvitteellinen liittymismitta. Moduulimittajärjestelmän avulla voidaan määrittää ja varmistaa esivalmistettujen rakennusosien yhteensopivuus asennusvaiheessa. Moduulimitoitus myös vähentää tarvetta p ...

Rakennuksen pinta-ala

Rakennuksen pinta-ala on rakennuksen kaikkien kerrosten alojen yhteenlaskettu pinta-ala. Rakennuksen eri aloja määritettäessä käytetään useita eri määrityksiä, joista yleisimmin käytettyjä ovat huoneistoala ja pinta-ala.

Rakennuksen vaippa

Rakennuksen vaippa eli ulkovaippa tarkoittaa rakennuksen niitä rakennusosia, jotka erottavat rakennuksen lämmöneristetyt tilat ulkoilmasta, maaperästä tai lämmittämättömästä tilasta. Vaipan osia ovat esimerkiksi ulkoseinät, yläpohja ja alapohja. ...

Yleishyödyllinen asuntoyhteisö

Yleishyödyllinen asuntoyhteisö on asuntorakennuttamista harjoittava yhteisö, jolle on myönnetty oikeus hakea Valtion asuntorahaston aravalainaa vuokratalojen tai asumisoikeustalojen rakentamista varten.

Abloy

Abloy Oy on suomalainen lukkovalmistaja, joka on kuulunut vuodesta 1994 lähtien ruotsalaisen Assa Abloy -konsernin omistukseen. Yhtiö on listattu Tukholman pörssissä. Koko lukituskonsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2016 noin 47 000. Vuonna 2016 ...

AkzoNobel

Akzo Nobel N.V. on monikansallinen yritys, joka toimii lääketeollisuuden, pinnoitteiden ja kemianteollisuuden aloilla. Sen pääkonttori on Arnhemissa, Alankomaissa, mutta toimintaa on yli 80 maassa ja työntekijöitä yli 50 000. Liikevaihdosta neljä ...

Aureskoski (yritys)

Aureskoski Oy oli Parkanon Aurejärvellä toiminut saha ja sahatavaran jatkojalostustehdas, joka perustettiin 1864. Vuonna 2000 se siirtyi UPM-Kymmenelle, joka myi kiinteistön ja laitteet vuonna 2013 Tammiston Puulle. Tiloissa jatkaa nykyisin Tammi ...

Betset

Betset-yhtiöt on yksi Suomen suurimmista betonisten valmisosien valmistajista, toimitila-, teollisuus- ja asuntokohteissa sekä merkittävä toimija valmisbetonimarkkinoilla. Vuonna 1950 perustettu Betset on perheyritys. Betset panostaa toiminnan ke ...

Amslift

Cibes Lift on ruotsalainen hissien valmistaja, joka on erikoistunut pienten tilojen kevythisseihin ja on sillä alalla Euroopan suurimpia. Vuonna 1947 perustettu Cibes toimii 14 maassa. Henkilöstöä sillä on nelisensataa ja liikevaihtoa noin 100 mi ...

Cramo

Cramo Oyj on vuonna 1953 perustettu suomalainen, rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraamiseen keskittynyt yritys. Marraskuussa 2019 hollantilainen Boels ilmoitti ostavansa Cramon.

DEN Finland

DEN Finland Oy on pientaloja valmistava yritys, joka syntyi vuonna 2018. Sen juuret ovat vuonna 1989 perustetussa Pohjolan Design-Talo Oy:ssä, joka on muuttovalmiita omakotitaloja suunnitteleva ja valmistava yritys. Yhtiön pääomistajia ovat pääom ...

Ekovilla Oy

Ekovilla Oy on suomalainen yritys, jonka tuotteita ovat puhalluseristeet, levyeristeet, ilmatiiviystuotteet sekä asfalttikuitu. Yrityksen tunnetuin tuote on ’Ekovilla’. Ekovilla Oy on perustettu vuonna 1979, jolloin se käytti nimeä Kymen Puhallus ...

Elematic

Elematic Oyj on suomalainen vuonna 1959 perustettu yritys, joka toimittaa tuotantoteknologiaa, koneita, laitteita ja tietotaitoa betonielementtiteollisuudelle ympäri maailmaa. Se kuuluu maailman johtaviin elementtikoneiden valmistajiin. Vuonna 20 ...

Elemenco

Elemenco Oy on suomalainen tila- ja tasoelementtien valmistaja. Elemencolla on tuotantolaitos Kaavilla. Elemenco aloitti toimintansa vuonna 2004. Yritys valmistaa siirtokelpoisia elementtejä, joista se rakentaa muun muassa päiväkoteja ja kouluja. ...

Enso-Gutzeit

Enso-Gutzeit Oy, sittemmin Enso Oyj, oli suomalainen metsäteollisuusyhtiö, joka yhdistettiin vuonna 1998 ruotsalaisen Stora AB:n kanssa Stora Enso Oyj:ksi.

Eri Keeper

Eri Keeper on Suomessa 1950-luvulla polyvinyyliasetaatista kehitetty liima. Eri Keeperiä käytetään esimerkiksi rakentamisessa ja askartelussa. Eri Keeperiä valmisti vuoteen 1988 asti suomalainen Erikoisväri Oy. Nykyisin Eri Keeperiä tuo maahan Ak ...

Faner

Ab Faner Oy oli vuosina 1916–1973 toiminut suomalainen puunjalostusalan yritys, jolla oli vaneritehtaat Lohjalla ja Punkasalmella. Yhtiö siirtyi 1965 Metsäliiton Teollisuus Oy:n omistukseen ja fuusioitiin siihen vuonna 1973. Lounais-Suomesta toim ...

Fenestra

Fenestra Oy oli suomalainen ikkuna- ja ovivalmistaja, joka perustettiin 1992 ja haettiin konkurssiin tammikuussa 2014. Fenestra-merkin käyttöä jatkoi Viron-tytäryhtiö, joka kertoi maaliskuussa 2019 laajentavansa tuotantoaan Viron Harjumaasta Suom ...

Ferraria

Oy Ferraria Ab oli pääasiassa Loimaalla ja Jokioisissa toiminut metalliteollisuusyritys, joka fuusioitiin 1951 Oy Fiskars Ab:hen. Ferraria oli aikanaan Suomen suurin naulojen valmistaja ja se valmisti myös metallilankaa, metalliverkkoja, kettinke ...

Finndomo

Finndomo-konserni oli pohjoismaiden suurin teollisesti valmistettujen pientalojen toimittaja, joka valmisti noin 3 000 asuntoa vuodessa. Konsernilla oli yhdeksän tuotantolaitosta eri puolilla Suomea ja Ruotsia, taloja markkinoitiin kahdeksan eri ...

Finnfoam

Finnfoam Oy on vuonna 1982 perustettu salolainen perheyritys. Sen päätuotteita ovat lämmöneristelevyt, joita käytetään paitsi rakennuksissa myös maaneristykseen teiden, rautateiden ja lentokenttien perustuksissa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Salo ...

Finnlamelli

Finnlamelli on Etelä-Pohjanmaan Alajärvellä toimiva hirsitalojen valmistaja ja lamellihirsien kehittäjä. Se on perustettu 1995 ja kuulunut vuodesta 2018 DEN Groupiin. Finnlamelli valmistaa muuttovalmiita tai osavalmiita hirsirakenteisia omakoti- ...

Fläkt Woods

Fläkt Woods Oy on suomalainen ilmastointilaitteita valmistava yritys. Yhtiön palveluksessa on noin 350 henkilöä ja sen liikevaihto on yli 100 milj. euroa. Fläkt Woods valmistaa ilmastointipuhaltimia Turussa, ilmastointikanavia ja kanavaosia Turus ...

Forcit

Oy Forcit Ab on suomalainen kemian sektorilla toimiva yritys. Forcit kehittää, valmistaa ja myy räjähdysaineita pääasiassa Pohjoismaisille markkinoille. Erikoistuotteita viedään myös Pohjoismaiden ulkopuolisille markkinoille. Forcit harjoittaa my ...

H. G. Paloheimo (yritys)

H. G. Paloheimo Oy on suomalainen sijoitusyhtiö. Sen juuret ulottuvat vuoteen 1889, jolloin nuori pappi H. G. Paloheimo osti Santamäen tilan Lopen Launosen kylästä. Yrityksellä oli useita laitoksia, kuten Santamäen tiilitehdas, kauppapuutarhoja, ...

Hahle

Hahle on keittiö- ja kalustealalla toimiva suomalainen perheyritys. Vuonna 2016 Hahle Group -konsernin liikevaihto oli 36.7 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 200.

Haka (rakennusliike)

Haka Oy oli Osuuskunta Eka-yhtymään kuulunut valtakunnallinen rakennuttaja- ja rakennusyritys, joka toimi vuosina 1938–1994. Hakalla oli tärkeä rooli muun muassa pääkaupunkiseudun lähiörakentamisessa 1960- ja 1970-luvuilla, ja 1980-luvulla siitä ...

Halla (yritys)

Halla Oy oli vuosina 1875–1932 Kymin kunnassa toiminut metsäteollisuusyritys, joka omisti useita sahalaitoksia. Yhtiö oli alun perin norjalaisomistuksessa, mutta se siirtyi vuonna 1916 Kymi Oy:n hallintaan, koska norjalaisomistajat halusivat luop ...

Herdins

Herdins Färgverk AB on ruotsalainen kemian alan yritys, joka valmistaa mm. maaleja ja pintakäsittelyaineita. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Falunissa ja sen historia ulottuu 1700-luvulle.

Honkarakenne

Honkarakenne Oyj eli Honka on suomalainen hirsitalovalmistaja. Honka on myös yhtiön rekisteröimä tavaramerkki. Yhtiön tuotekehityksen kärkituote on vuonna 2008 julkistettu painumaton hirsi, joka mahdollistaa energiatehokkaan rakentamisen ja hirre ...

Honkatalot

Honkatalot on suomalainen hirsitaloja ja -huviloita sekä pre-cut-puutaloja selvennä valmistava yritys. Yhtiön Töysässä sijaitsevasta tehtaasta toimitetaan vuosittain n. 200 hirsirakennusta ja puutaloa ympäri maailmaa. Yhtiön liikevaihto vuonna 20 ...

Isover

Isover on ranskalaisen monialayhtiön Saint-Gobainin eristeitä valmistavan divisioonan nimi ja tuotemerkki. Divisioonalla on toimintaa ympäri maailman ja se on markkinajohtaja alallaan. Isoverin Suomessa toimiva yhtiö on nimeltään Saint-Gobain Rak ...

Janneniska

Janneniska Oy on nostolavoja vuokraava yritys. Janneniska Oy:n perusti Janne Niska vuonna 1996. Vuonna 2017 Janneniska myi 34–80 metriin yltävät koneensa turkulaiselle Jalo & Jalolle. Janneniskan tytäryhtiö Bladefence Oy on erikoistunut tuulivoim ...

Jeld-Wen

Jeld-Wen on maailmanlaajuinen yritys, joka valmistaa ovia ja ikkunoita. Yrityksellä on toimipaikkoja yli 20 maassa, joissa työskentelee yhteensä yli 20 000 henkilöä. Yritys on perustettu vuonna 1960. Sen pääkonttori sijaitsee Klamath Fallsissa, O ...

Jetta-Talo

Jetta-Talo konserni on Perhossa toimiva puunjalostusyritys, johon kuuluvat suurelementeistä talopaketteja valmistava vuonna 1981 perustettu talotehdas Jetta-Talo Oy ja puun sahausta ja jatkojalostusta harjoittava vuonna 1976 perustettu Jet-Puu Oy ...

Juha Punta (yritys)

Punta Oy on salolainen vuonna 1982 perustettu, metallisia säilytyskalusteita valmistava yritys. Se sijaitsee Kiskon Toijan kylässä. Juha Punta perusti yrityksen vuonna 1982 ostamalla kiskolaisen metallialan yrityksen. Vuonna 2011 yrittäjäneuvos J ...

Jukkatalo

Jukkatalo Oy on vuonna 1968 nimellä Pyhännän Rakennustuote Oy perustettu suomalainen puualan yritys, jonka päätoimialana on puurakenteisten omakotitalojen valmistus ja myynti. Tehdas sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Pyhännän kunnassa ja on yksi kun ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →