ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 155

Umpipiha

Umpipiha on vanhaan maatalouskulttuurin kuuluva maatilan rakennusten ryhmittelytapa, jossa pihapiiri on ympäröity kokonaan rakennuksilla. Ympäröity umpipiha on jaettu rakennuksilla tai aidalla kahteen toiminalliseen osaan: asuinpiha oli niin kuts ...

Vuoliainen

Vuoliainen eli vasa on puinen palkki, joka kannattelee katto- tai välipohjarakenteita. Termi on vanhahtava, ja nykyinen muoto olisi esimerkiksi kattokannatin tai välipohjapalkki. Perinteisessä puurakentamisessa kattorakenteet on tyypillisesti tot ...

Väärnin pappila

Väärnin pappila on vuonna 1843 rakennettu vanha pappilamiljöö ja kirjailija Juhani Ahon synnyinpaikka Lapinlahdella Pohjois-Savossa. Pappilan empiretyylinen päärakennus on valtakunnallisesti merkittävä rakennussuojelukohde. Se sijaitsee Onkivetee ...

Yli-Lauroselan talomuseo

Yli-Lauroselan talomuseo on Ilmajoen kirkonkylässä sijaitseva pohjalaistalo ja sen pihapiiri. Yli-Laurosela entistettiin 1970-luvulla Museoviraston johdolla eteläpohjalaista talonpoikaista rakennusperinnettä vaalivaksi ja esitteleväksi museoksi, ...

Rakennustekniikka

Rakennustekniikka on rakennusten ja erilaisten rakenteiden suunnitteluun, tuottamiseen, kunnossapitoon ja korjaukseen keskittyvä tekniikan ala. Rakennustekniikkaan lasketaan kuuluvaksi kaikki rakentamiseen liittyvät tekniikan alat lukuun ottamatt ...

BES-järjestelmä

BES -järjestelmä on Suomessa vuosina 1968–1970 kehitetty avoin elementtijärjestelmä. Sen kantavina rakenteina ovat väli- ja päätyseinät, välipohjana ontelolaatat ja ulkoseininä ei-kantavat sandwich-elementit. Suomen ennätyksellinen asuntotuonto 1 ...

Earthship

Earthship on luonnon- ja kierrätysmateriaalista rakennettu ekotalo, joka käyttää hyväkseen aurinkoenergiaa passiivisesti. Earthship-rakennukset on yleensä rakennettu mullalla täytetyistä autonrenkaista, jotka varaavat lämpöä ja tasoittavat siten ...

Ekorakentaminen

Ekorakentaminen tai ekologinen rakentaminen tarkoittaa rakentamista niin, että ympäristöä rasitetaan mahdollisimman vähän. Rakennuksen ympäristörasitetta arvioitaessa tulee huomioida koko rakennuksen elinkaari rakennusmateriaalien valmistuksesta ...

Energiatodistus

Energiatodistus on rakennuksen energiatehokkuutta kuvaava virallinen asiakirja. Olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen energialuokitus, minkä lisäksi se sisältää ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamis ...

Howen ristikko

Howen ristikko on puinen kaideansasristikko, jossa paarteina on tavallisesti kolme rinnakkaista pelkkaa, näihin osaksi upotettuina poikittaiset nurkkapölkyt, joita vastaan ristikkopuut sysäävät. Ristikkopuista oikealle nousevat ovat kaksinkertais ...

Huokoisuus

Huokoisuus on muun muassa geologiassa, maaperätieteessä ja rakennustekniikassa käytettävä suure, joka ilmoittaa kuinka tiheään materiaali on pakkaantunut.

Hypokausti

Hypokausti on Rooman valtakunnassa käytetty keskuslämmitysjärjestelmä. Hypokaustissa johdettiin lämmintä ilmaa yhdestä uunista usean huoneen lattioiden alle. Sana tarkoittaa ”alta tulevaa lämmitystä”, ja siinä kreikan hypo tarkoittaa ’alla’ ja ka ...

Insinööritoimisto

Insinööritoimisto on teknisiä töitä suunnitteleva ja niiden suorittamisesta huolehtiva yritys. Toimistossa työskentelee yksi tai useampi insinööri. On esimerkiksi rakennusinsinööritoimistoja jotka tarjoavat rakentamis sähkö- ja suunnittelupalvelu ...

Jätekuilu

Jätekuilu eli roskakuilu on alaspäin viettävä laaja putki tai pystysuora kuilu, jota pitkin jätteitä pudotetaan alempana sijaitsevaan keruu- tai käsittelytilaan.

Kuorimuuri

Kuorimuuri on ulkoseinän ulkopuolinen muurattu pintarakenne, joka on kiinnitetty rakennuksen runkoon. Kuorimuurin takana on ilmarako, jonka tehtävänä on pitää rakenne tuulettuvana ja kuivumiskykyisenä. Kuorimuuri voi kiinnittyä muurattuun tai bet ...

Laipio

Laipio rakennuksen sisäkatto tai välikatto. Se on myös laivan runkoa vahvistava vedenpitävä tai tulenkestävä seinä, joka rakennetaan laivan sisälle. Laipion tarkoituksena on estää veden tai tulen etenemistä laivassa. Laipioita esiintyy erityisest ...

Letku

Letku on pitkänomainen, poikkileikkaukseltaan tavallisimmin pyöreä, ontto, joustava esine, jota käytetään nesteiden tai kaasujen siirtämiseen paikasta toiseen. Samanlainen, mutta jäykkä esine on putki. Letkuja valmistetaan eri käyttötarkoituksiin ...

Limitys

Limitys eli sitomus tarkoittaa muurauksessa tiilien tai rakennuskivien limittäistä asettelua siten, että ylempi tiili tai kivi peittää alempien tiilien tai kivien välisen saumakohdan. Tiiltä sanotaan juoksutiileksi, jos sen pisin sivu on muurin s ...

Lumirakentaminen Suomessa

Lumirakentaminen tarkoittaa rakentamista, jossa materiaalina käytetään lunta, jäätä ja näiden yhdistelmiä. Ammattimainen lumi- ja jäärakentaminen alkoi Pohjois-Suomen matkailuyrityksissä vuonna 1997, kun ensimmäiset lumihotellit valmistuivat Kemi ...

Lämmitystarveluku

Lämmitystarveluku on sisä- ja ulkolämpötilojen erotuksien ja tietyn ajanjakson tulon summa. Sen avulla eri toteutuneiden lämmitysenergioiden kulutukset saadaan vertailukelpoisiksi keskenään. Lämmitystarveluvun käyttö rakennuksen lämmitystarpeen a ...

Muhvi

Muhvi on kahden putken välinen liitoskappale. Klassinen muhvi on valmistettu messingistä, mutta yhä useammin uudiskiinteistöissä suositaan muovimuhveja. On myös olemassa supistusmuhveja, joilla voidaan vaivatta liittää yhteen kaksi erikokoista pu ...

Murtolaasti

Murtolaasti on kallion louhintaan ja betonirakenteiden purkuun tarkoitettu kemiallinen paisunta-aine. Murtolaastien teho perustuu kemialliseen reaktioon, jossa massa paisuu hitaasti - mutta erittäin voimallisesti. Massan sisäinen paine saattaa no ...

Murus gallicus

Murus gallicus on ajanlaskun alun tienoilla käytössä ollut kelttiläisen linnoitustekniikka. Sen pääaluetta oli Länsi-Euroopassa etenkin Gallia. Rakennusmateriaalina olivat puu ja maa-ainekset.

Nollaenergiatalo

Nollaenergiatalo on rakennus, joka tuottaa energiaa yhtä paljon kuin kuluttaa. Kokonaiskulutuksen summa vuositasolla on nolla. Nollaenergiatalolle ei kuitenkaan ole tarkkaa vakiintunutta määritelmää; tuotannon ja kulutuksen vertailuperiaatteita o ...

Plusenergiatalo

Plusenergiatalo on rakennus, joka tuottaa energiaa yli oman tarpeen. Ylijäämä voidaan esimerkiksi myydä valtakunnanverkkoon. Kokonaiskulutuksen vuosisumma on positiivinen. Plusenergiatalolle ei kuitenkaan ole tarkkaa vakiintunutta määritelmää. Pe ...

Pohjatutkimus

Pohjatutkimus on maaperätutkimustoimintaa, jossa tutkitaan rakennustoimintaan ja tarkemmin pohjarakentamiseen liittyvää maaperän rakennetta. Pohjatutkimuksen tavoitteena on saada selville muun muassa maaperän rakenne, kantavuus ja pohjaveden taso ...

Putki

Putki on pitkänomainen, poikkileikkaukseltaan tavallisimmin pyöreä, yleensä muovista tai metallista valmistettu ontto esine. Putkia tarvitaan niin rakennusteollisuudessa kuin lääketeollisuudessakin. Matematiikassa putki on kappaleena lieriö. Putk ...

Solar Decathlon

Solar Decathlon on Yhdysvaltain energiaministeriön ja sen alaisen National Renewable Energy Laboratoryn joka toinen vuosi järjestämä kilpailu, jossa osallistujat suunnittelevat, rakentavat ja esittelevät aurinkoenergialla toimivia alle 80 neliöme ...

Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuus tarkoittaa rakennuksia rakentavia ja rakennusalan tuotteita ja materiaaleja tuottavia tuotannollisen teollisuuden sektoreita, joihin lukeutuvat muun muassa betoni- ja kiviteollisuus, ikkunatehtaat, kalustevalmistajat ja talo- j ...

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasian osasto

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasian osasto oli Suomessa vuosina 1941-1949 toiminut virasto, jonka tehtävänä oli säädellä ja valvoa rakentamista ja rakennustarvikemarkkinoita. KYMRO oli 1940-luvulla maan vaikutusvaltaisin r ...

Paroc Group

Paroc Group on suomalainen mineraalivillaeristeiden valmistaja. Parocin liiketoiminta jakaantuu kahteen divisioonaan: Rakennuseristeet ja Tekniset eristeet. Vuonna 2017 yrityksessä oli 1884 työntekijää, liikevaihto 411.3 miljoonaa euroa ja tulos ...

Rakennuspuutuoteteollisuus

Rakennuspuutuoteteollisuus eli rakennuspuusepänteollisuus valmistaa rakennusten osia puusta tai puupohjaisista levyistä. Se on metsäteollisuuteen kuuluva teollisuudenala, jonka tuotteiden valmistusmenetelmät eivät juuri poikkea huonekaluteollisuu ...

Sileävalukerho

Sileävalukerho oli 1950- ja 1960-luvulla kokoontunut valtakunnallinen rakennusurakoitsijoiden ja rakennusliikkeiden omistajien epävirallinen yhdistys, joka tutki ja teki jäsenistölle tunnetuksi teollista elementti- ja betonirakennustekniikkaa. Ke ...

Suomen Muurarien Liitto

Suomen Muurarien Liitto oli vuosina 1904–1971 toiminut ammattiliitto. Liitto kuului Suomen Ammattijärjestöön 1909–1930, Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliittoon 1935–1969 ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön 1969–1971. Liitto julkaisi leht ...

Tälli

Yhtiön perusti vuonna 1979 rakennuspuuseppä Ilkka Somppi puolisonsa Irja Sompin kanssa. Yrittäjällä itsellään oli ollut rakennusliike 1970-luvun alusta, jolloin hän aloitti öljykriisin aiheuttaman rakennustarvikepulan vuoksi ovien ja ikkunoiden v ...

Alihankkija

Alihankkija on henkilö tai useassa tapauksessa yhtiö, joka on sitoutunut hankkimaan tai toteuttamaan urakkasopimuksen mukaisen työn, materiaalin tai muun sopimukseen sisälletyn asian, mutta joka ei ole tehnyt sopimusta suoraan tilaajan kanssa vaa ...

Arava

Arava oli vuonna 1949 perustettu Asuntorakennustuotannon valtuuskunta, joka järjesti halpakorkoisia lainoja asuntotuotantoon. Valtion asuntotuotannon lainajärjestelmää on perinteisesti siitä asti kutsuttu aravarahoitukseksi, lainoja aravalainoiks ...

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on Suomen ympäristöministeriön hallinonalaan kuuluva virasto, joka vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARAn tehtäviin kuuluu asumiseen ja rakentamiseen liittyvien avustuksien, tukien ja takauksie ...

Bitumikermi

Bitumikermi on yleensä bitumista, tukikerroksesta ja täyteaineista muodostettu tuote. Bitumikermi tunnettiin ennen nimellä kattohuopa, ja siitä tehtyjä kattoja kutsuttiin ja kutsutaan osin edelleenkin huopakatoiksi.

Hitas

Hitas on Helsingin kaupungin kehittämä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on tarjota kaupunkilaisille kohtuuhintaisia omistusasuntoja. Asunnoille määritetään jo tontinluovutusvaiheessa korkein mahdollin ...

Pääurakoitsija

Pääurakoitsija on tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut urakoimaan sopimuksenmukaisen työn. Pääurakoitsija on suhteessa rakennuttajaan vastuussa paitsi omasta, myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden töistä. Pääurakoitsijalle kuuluu työmaan j ...

Rakennuskustannusindeksi

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakennustöiden, rakennusmateriaalien ja muiden rakennuskustannusten hintakehityksen suhteellista muutosta. Indeksi julkaistaan kuukausittain, ja se on rakennusalalla yleisimmin käytetty rakennuskustannusten muutosta ...

Rakennusurakka

Rakennusurakka on sopimus, jossa toinen sopijapuoli sitoutuu vastiketta vastaan rakentamaan rakennuksen tai rakennelman toiselle osapuolelle. Tällainen sopimus kuuluu yksityisoikeudelliseen sopimustyyppiin, jota kutsutaan työurakaksi. Sopimukseen ...

Ratu-kortisto

Ratu-kortisto on Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennustieto Oy:n julkaisema rakennustuotannon ammattilaisille tarkoitettu tietopankki, jonka ensimmäiset ohjeet julkaistiin toukokuussa 1974. Ratu-kortisto sisältää hyvän rakentamistavan mukaiset ...

Talopaketti

Talopaketti tarkoittaa omakotitalon rakentamiseen esivalmistetuista rakennusosista koottua materiaalitoimitusta. Esivalmistuksen määrä vaihelee; pienimmillään kysymyksessä on valmiiksi tarvittavaan pituuteen katkotusta puutavarasta, laajimmillaan ...

Tavoitehinta

Tavoitehinta on tuotteen projektinhallinnassa käytettävä termi, jolla tarkoitetaan suunnitteluvaiheessa tuotteelle määritettävää hintaa. Lähtökohtana suunnittelussa on tuotteelle tavoiteltu menekki. Tavoitehinnan perusteella arvioidaan projektin ...

Valtion asuntorahasto

Valtion asuntorahaston VAR varoista maksetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien korkotukilainojen tukia ja sen tekemän asuntotuotannon avustuksia. Rahasto perustettiin vuonna 1990 nimellä asunto-olojen kehittämisrahasto. Rahas ...

Kesällä töitä teki maalari (kirja)

Kesällä töitä teki maalari. Perinteinen ulkomaalaus tänään on vuonna 2008 julkaistu Panu Kailan teos rakennusten ulkopintojen maalauksesta, joka täydentää hänen aiemmin julkaisemaansa Kevät toi maalarin -kirjaa, kuten Kaila teoksen toisessa alaot ...

Lapiolinja

Lapiolinjaksi tai työlinjaksi kutsuttiin etenkin 1950-luvulta lähtien niitä työvoimapoliittisia keinoja, joilla työttömyyttä hoidettiin yhteiskunnan järjestämillä hankkeilla. Kuvaavan nimensä se sai, kun mahdollisimman suureen työllistettävien mä ...

Perinnemestari

Perinnemestari on vanhojen rakennusten korjaamiseen liittyvä hanke, joka käynnistyi suunnittelulla vuonna 2007. Keväällä 2008 tuotantoyhtiö Mediatehdas Dakar allekirjoitti sopimukset Yleisradion ja Cursorin kanssa. Yhteistyön ansiosta voitiin alo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →