ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 152

Vaalirikos

Vaalirikos on yksi Suomen yleisiin vaaleihin ja yleisiin äänestyksiin liittyistä rikoksista eli vaalirikoksista. Sitä koskevat säännökset sisältyvät rikoslain 14 lukuun. Vaalirikokseen syyllistyy henkilö, joka vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa väki ...

Vaalisalaisuus

Vaalisalaisuudella tarkoitetaan äänestäjän oikeutta antaa äänensä siten, että kukaan ei saa tietää, ketä tai mitä hän äänesti. Käytännössä tämä toteutetaan yleensä suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestäjä kirjoittaa näkösuojan tarjoavassa äänesty ...

Vaaliuurna

Vaaliuurna on uurnaksi kutsuttu säiliö, johon äänestäjä pudottaa täyttämänsä äänestyslipun lippuäänestyksessä. Niitä käytetään valtiollisissa ja muissa virallisissa vaaleissa tai kansanäänestyksissä. Epämuodollisemmissa tai mittakaavaltaan pienem ...

Vaalivalvojaiset

Vaalivalvojaiset tarkoittavat vaalien ääntenlaskennan valmistumisen ja tulosten julkistamisen odottelua sekä erityisesti jonkin ehdokkaita asettaneen ryhmän tätä varten järjestämää tilaisuutta. Valvojaisissa jännitetään mahdollisesti oman ehdokka ...

Valitsijamies

Valitsijamies on epäsuorassa vaalitavassa henkilö, joka valitaan äänestämään lopullisen vaalin ehdokkaista itselleen mieluisin. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaalia edeltää valitsijamiesvaalit, joissa valittu Yhdysvaltain valitsijamieskokou ...

Valitsijayhdistys

Valitsijayhdistys on yhteisö, jonka tarkoituksena on asettaa ehdokas vaaleihin. Valitsijayhdistykset ovat harvinaisempi tapa asettua ehdokkaaksi poliittisiin vaaleihin. Suurimman osan ehdokkaista asettavat puoluerekisterissä olevat rekisteröityne ...

Yhteislista

Yhteislista on vaaleissa usean valitsijayhdistyksen keskinäinen vaaliliitto. Useissa suomalaisissa kunnissa toimii sitoutumattomien yhdistyksiä, jotka tapaavat muodostaa oman yhteislistan kunnallisvaaleissa Koska yhteislista rinnastetaan Suomen v ...

Äänestysprosentti

Äänestysprosentti tarkoittaa vaaleissa äänestäneiden prosenttiosuutta kaikista äänioikeutetuista. Äänestysprosentit kääntyivät länsimaissa laskuun 1960-luvulla vuosikymmeniä jatkuneen kasvun jälkeen. Alhaista äänestysprosenttia pidetään usein epä ...

Äänestystapa

Äänestystapa on menettely, jolla äänestäjä ilmaisee, mitä ehdotusta kannattaa. Äänestystapoja ovat esimerkiksi käden nostaminen, seisomaan nouseminen, huutoäänestäminen ja lippuäänestys. Avoimin lipuin äänestettäessä äänestäjän kanta käy ilmi kun ...

Äänestysvelvollisuus

Äänestysvelvollisuus on järjestelmä, jossa äänestysikäiset kansalaiset ovat lailla velvoitettuja äänestämään vaaleissa. Järjestelmää puolustellaan usein sillä, että se takaa korkeat äänestysprosentit ja sitä kautta demokratian toteutumisen. Sen a ...

Äänikynnys

Äänikynnys on ääniosuus, jonka vaalilistan on saatava, jotta se saisi vähintään yhden ehdokkaansa läpi vaalissa. Äänikynnys voi riippua vaalitavasta tai olla siitä riippumaton. Se voidaan myös nimenomaisesti määrätä vaalilainsäädännöllä. lähde?

Ääntenlaskenta

Ääntenlaskenta eli äänien laskeminen tai vaalien tuloslaskenta on äänestyksen jälkeen suoritettava toimenpide, jonka tarkoituksena on selvittää vaalitulos toteamalla vaihtoehtojen saamat äänimäärät. Ääntenlaskennassa selvitetään äänestyksessä yhd ...

Vallankaappaus

Vallankaappaus tarkoittaa valtion johdon syrjäyttämistä äkillisellä, yleensä sotilaallisella, hankkeella. Usein tärkeimmät hallintorakennukset miehitetään, joukkotiedotusvälineistä tärkeimmät otetaan haltuun ja valtiojohto pidätetään tai ajetaan ...

Valtiopetos

Valtiopetos on rikos, joka loukkaa valtion alueellista koskemattomuutta tai oikeudellista järjestystä. Olennainen ero maanpetokseen on se, että valtiopetoksessa rikos tehdään yhteiskuntajärjestystä vastaan toimimatta vieraan valtion hyväksi.

Cox & Forkum

Cox & Forkum on John Coxin ja Allen Forkumin piirtämä verkkosarjakuva. Sarjakuvan pääasiallinen julkaisukanava on Internet, vaikka sitä on satunnaisesti julkaistu myös sanomalehdissä. Cox ja Forkum ovat julkaisseet myös kolme sarjakuvakokoelmaa. ...

Hope Hicks

Hope Hicks on yhdysvaltalainen poliittisen viestinnän toimija. Hicks valmistui Southern Methodist Universitysta pääaineenaan englannin kieli. Hän toimi alun perin mallina ja siirtyi viestinnän pariin valmistuttuaan. Hän aloitti New Yorkissa työsk ...

Vastavirta

Vastavirta oli 1980-luvulla ilmestynyt Akateemisen Sosialistiseuran ja Helsingin opiskelevien kansandemokraattien äänenkannattaja. Lehti painettiin Limes ry:n painossa.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka on ympäristön tilaan vaikuttavaa politiikkaa. Ympäristöpolitiikkaan liittyvät paikalliset ja maailmanlaajuiset ympäristökysymykset ja kansainväliset, valtiolliset ja kunnalliset sopimukset ja ohjauskeinot, keskustelu, tutkimus ...

Alppien suojelua koskeva yleissopimus

Alppien suojelua koskeva yleissopimus on Euroopan unionin ja kahdeksan alppimaan yhteinen sopimus Alppien suojelusta. EU ja seitsemän valtiota, Italia, Itävalta, Liechtenstein, Ranska, Saksa, Slovenia ja Sveitsi, tekivät päätöksen sopimuksesta vu ...

Biodiversiteettisopimus

Biodiversiteettisopimus on vuonna 1992 Rio de Janeirossa solmittu Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus. Biodiversiteettisopimuksen tavoitteena on säilyttää eliöiden ja elinympäristöjen monimuotoisuutta, suojella maapallon ekosysteemejä, eläin- ...

Helsingin sopimus (1974)

Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus eli Helsingin sopimus on Itämerta ympäröivien valtioiden välinen sopimus, joka velvoittaa vähentämään kuormitusta kaikista päästölähteistä, suojelemaan meriluontoa ja säilyttämää ...

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

Hallitustenvälinen luonnon monimuotoisuus- ja ekosysteemipalvelupaneeli IPBES on YK:n alaisuudessa toimiva hallitustenvälinen järjestö, jonka tehtävänä on luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita käsittelevien tieteen ja politiikan toimi ...

Itämeren suojelun toimintaohjelma

Itämeren suojelun toimintaohjelma on HELCOM:in ohjelma, joka hyväksyttiin vuonna 2007. Ohjelman tavoite on Itämeren hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. Toimintaohjelma asettaa Itämeren rannikon valtioille alustavat enimmäismäärät typen ja ...

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kansallinen linjaus kestävän kehityksen toteuttamisesta. Yhteiskuntasitoumuksen valmistelusta vastasi Suomen kestävän kehityksen toimikunta, ja se julkistettiin vuonna 2013 otsikolla" Suomi, jonka ...

Luonnonsuojelualue

Luonnonsuojelualue on alue, jonka käyttöä on rajoitettu, koska tarkoitus on turvata luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualue voi olla luonnonpuisto, puisto tai muu alue. Luonnonsuojelualueiden erityiset säännöt ja rajoitukset varmistavat tiet ...

Luontopaneeli

Luontopaneeli on ympäristöministeriön vuonna 2015 asettama monitieteinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävä on edistää tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa asioiss ...

Montrealin pöytäkirja

Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista on kansainvälinen sopimus, jolla pyritään otsonikerroksen suojeluun vähentämällä otsonikatoa aiheuttavien aineiden valmistusta ja käyttöä. Se hyväksyttiin 16. syyskuuta 1987, ja se astui ...

Ramsarin sopimus

Ramsarin sopimus on vuonna 1971 Ramsarin kaupungissa Iranissa solmittu kansainvälinen sopimus kosteikkojen ja vesialueiden suojelusta. Ramsarin sopimus oli ensimmäinen nykyaikaisista, valtioiden välisistä luonnonsuojelun ja luonnonvarojen viisaan ...

Tukholman sopimus

Tukholman sopimus on Tukholmassa vuonna 2001 solmittu maailmanlaajuinen pysyvien orgaanisten yhdisteiden käyttöä ja päästöjä rajoittava yleissopimus. Sopimus astui voimaan vuonna 2004, ja sen on ratifioinut 184 maata. Pysyviä orgaanisia yhdisteit ...

Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta

Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta on Euroopan luonnonsuojelusopimus, joka allekirjoitettiin Bernissä 19. syyskuuta 1979. Sen tavoitteena on suojella Euroopan luonnonvaraista kasvis ...

Ympäristösuunnittelu

Ympäristösuunnittelu on vähän käytetty termi suomen kielessä, mutta voidaan väittää, että esimerkiksi termi ympäristösuunnittelija määrittelee sen implisiittisesti. Lisäksi Aalto-yliopistossa on vuodesta 2009 ollut ympäristösuunnittelun tietotekn ...

Århusin sopimus

Århusin sopimus on kansainvälinen yleis- ja ympäristösopimus, joka solmittiin Tanskan Aarhusissa 25. kesäkuuta 1998. Sopimuksen tavoitteena on edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuutta päätöksiin, jotka koskevat heidän elinympäristöään. Sopimuk ...

Sijoitusrahasto

Sijoitusrahasto on arvopapereista koostuva rahasto, jonka omistavat rahastoon sijoittaneet sijoittajat rahasto-osuuksiensa suhteessa. Sijoitusrahaston toimintaa hoitavat rahastoyhtiö ja salkunhoitaja. Salkunhoitaja hankkii rahastoon arvopapereita ...

Alfred Berg

Alfred Berg on pohjoismainen sijoituspalveluyritys, jolla on toimipisteet Helsingissä, Tukholmassa ja Oslossa. Alfred Berg on itsenäinen osa BNP Paribas Asset Managementia. BNP Paribas myi Alfred Bergin Suomen toiminnot Elite varainhoito Oyj:lle ...

Danske Invest

Danske Invest on Danske Bank -konsernin sijoitusrahastojen tuotemerkki. Danske Invest -rahastoja on tarjolla Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Luxemburgissa, Saksassa ja Baltiassa. Danske Invest -rahastoja oli vuoden 2014 lopussa noin 425 ...

EQ

eQ-konserni on suomalainen varainhoito- ja sijoitusalan konserni. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. Konserni tarjoaa sijoitus- ja pääomarahastoihin liittyviä palveluita, varainhoitoa, strukturoituja sijoitus ...

Evli Pankki

Evli Pankki Oyj on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoeht ...

FIM (yritys)

FIM on suomalainen varainhoitaja ja yksityispankki, joka on osa S-Pankki-konsernia. FIM tarjoaa varainhoitoa instituutioasiakkaille ja Private banking -palveluita yksityishenkilöille, joilla on sijoitusvarallisuutta yli 100 000 euroa. Lisäksi yht ...

Hedgerahasto

Hedgerahasto on sijoitusrahasto, joka pyrkii markkinatilanteesta riippumatta kasvattamaan arvoaan. Se on absoluuttisen tuottotavoitteen rahasto ja pyrkii siten jatkuvasti voittamaan määritellyn positiivisen tuottotavoitteen, kun perinteiset rahas ...

Indeksirahasto

Indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa rahansa vertailuindeksin mukaiseen osakekoriin. Indeksirahasto ei ota näkemystä osakevalintoihin, vaan ostaa osakkeita samalla painolla kuin ne ovat indeksissä. Indeksin painot ja siihen kuuluvat ...

Kasvuosuus

Kasvuosuus tarkoittaa sijoitusrahaston osuuslajia, jolle ei makseta tuottoa. Kun tuotot jäävät rahastoon, osuuden arvo kasvaa. Sijoitusrahastossa voi olla tuotonjaon kannalta erilaisia rahasto-osuuksia. Näitä kutsutaan yleensä tuotto-osuuksiksi j ...

Kiinteistörahasto

Kiinteistörahasto tarkoittaa rahastomuotoisesti toimivaa epäsuoran kiinteistösijoittamisen muotoa. Kiinteistörahastot ovat Suomessa yhtiömuotoisia. Ulkomailla ne voivat olla myös trusteja. Käsite REIT Real Estate Investment Trust tarkoittaa yleen ...

Korkorahasto

Korkorahasto on rahasto, joka sijoittaa varansa korkoa tuottaviin arvopapereihin. Riskitasoltaan korkorahastot ovat erilaisia: pienemmän riskin korkorahastot ovat riskitasoltaan lähestulkoon pankkitalletukseen verrattavia, mutta tarjolla on myös ...

Pörssinoteerattu rahasto

Pörssinoteerattu rahasto eli ETF on sijoitusrahasto, jolla voidaan käydä kauppaa arvopaperipörssissä. Pörssinoteeratun rahaston kautta voi sijoittaa mm. osake-, korko-, hyödyke- tai kiinteistömarkkinoille. Pörssinoteerattujen rahastojen suosio on ...

Rahastoyhtiö

Rahastoyhtiö hallinnoi yhden tai useamman sijoitusrahaston varoja. Rahastoyhtiö ei omista sijoitusrahaston varoja, vaan ne ovat sijoitusrahaston osuudenomistajien omaisuutta. Suomessa rahastoyhtiön tehtävistä ja rahastoyhtiölle astetuista vaatimu ...

Seligson & Co

Seligson & Co on suomalainen sijoituspalveluyritys, joka on yksi harvoista laajan indeksirahastovalikoiman tarjoajista Suomessa. Syksystä 2020 lähtien yrityksen omistaa LähiTapiola. Partnerina yhtiössä on muun muassa Peter Seligson, joka on Ahlst ...

Titanium

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 18.4 miljoonaa euroa ja liikev ...

Tuotto-osuus

Tuotto-osuus tarkoittaa sijoitusrahaston osuuslajia, jolle maksetaan vuosittain tuotto. Sijoitusrahastossa voi olla tuotonjaon kannalta erilaisia rahasto-osuuksia. Näitä kutsutaan yleensä tuotto-osuuksiksi ja kasvuosuuksiksi. Tuotto-osuuksien omi ...

Tuottorahasto

Tuottorahasto tarkoittaa sijoitusrahastoa, joka jakaa vuosittain osan voitostaan rahasto-osuudenomistajille. Samasta sijoitusrahastosta on usein tarjolla sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Tuottorahasto vastaa sijoitusrahastoa, jossa on vain tuotto ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →