ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 135

Pienhiukkanen

Pienhiukkaset ovat halkaisijaltaan alle 2.5 mikrometrin kokoisia ilmakehässä leijuvia kiinteitä hiukkasia. Ne ovat terveydelle vaarallisia, koska hengitysilmaan joutuessaan ne tunkeutuvat keuhko­rakkuloihin asti. Alle 10 mikrometrin hiukkaset pää ...

Radioaktiivinen laskeuma

Radioaktiivinen laskeuma eli ydinlaskeuma on ydinaseen räjähdyksen tai reaktorionnettomuuden aiheuttama, onnettomuus- tai räjähdyspaikan välittömän ympäristön ulkopuolella tapahtuva radioaktiivinen saastuminen. Ydinräjähdykseen tai reaktorionnett ...

Rehevöityminen

Rehevöitymisellä tarkoitetaan kasvillisuuden liiallisen ravinnesaannin aikaansaamaa perustuotannon lisääntymistä. Vesistöjen rehevöityminen johtaa veden samenemiseen, vesikasvien lisääntymiseen, vesistöjen umpeenkasvuun, ranta-alueiden rihmalevie ...

Rikkidioksidipäästöt

Rikkidioksidi on happamoittava kaasu. Se happamoittaa järviä ja maa-alueita, jolloin kasvit ja eliöstö kärsivät vaurioita tai jopa osin tuhoutuvat. Rikkidioksidipäästöjä aiheuttaa erityisesti lämmöntuotanto fossiilisilla polttoaineilla, puu- ja m ...

Savusumu

Savusumu eli smog tarkoittaa etenkin suurkaupungeissa esiintyvää ilmansaaste-episodia, jonka aikana näkyvyys on huono ja saasteiden pitoisuudet voivat kohota vaaralliselle tasolle. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOC-yhdisteet aiheuttavat yhde ...

Sivusaalis

Sivusaalis on kalataloudessa niin sanottua ei-toivottua kalasaalista, jonka osuus kokonaiskalansaalista voi olla jopa 40%. Sivusaaliita ovat muun muassa alamittaiset kalat, merinisäkkäät, kuten delfiinit ja saukot, linnut ja kilpikonnat. Valitett ...

Valosaaste

Valosaaste on tarpeettomasta, liian voimakkaasta, häiritsevästä tai haitallisesta keinovalosta käytetty nimitys. Auringonvalon ei yleensä katsota olevan valosaastetta, vaikka se heijastuisi häiritsevästi tai aiheuttaisi häikäisyä. Valosaaste on i ...

VOC-päästöt

VOC tarkoittaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Niiden kiehumispiste on alle 250 °C ja joiden höyrynpaine lämpötilassa 20 °C on 0.01 kPa tai enemmän. Osa näistä on kaasuja jo huoneenlämmössä. Ne liukenevat helposti veteen. VOC-aineita tulee ympär ...

Ylilaiduntaminen

Ylilaiduntaminen tai ylilaidunnus on laiduntamista, jossa maatalousmaa alkaa kärsiä laiduntavan karjan liian suuresta määrästä. Kun parhaat maatalousmaat hyödynnetään maanviljelykseen, laidunmaat ovat usein kuivempia ja herkempiä marginaalisia al ...

Ympäristövahinko

Ympäristövahingolla tarkoitetaan yleensä ihmisten suoria toimia tai niistä aiheutuneita onnettomuuksia, joista on haittaa muulle maan eliökehälle. Vahingot voivat aiheutua veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta, mutta myös esimerkiksi melusta, ...

Arvonimi

Arvonimi voidaan antaa ansioituneelle henkilölle, joka on kunnostautunut hallitsijan palveluksessa tai muuten teoillaan tai sanoillaan edistänyt yhteistä hyvää. Arvonimet voivat olla perinnöllisiä, jolloin puhutaan aatelista, tai henkilökohtaisia ...

Aga Khan

Aga Khan on perinnöllinen arvonimi, joka kuuluu ismailiittišiiojen nizari-lahkon imaamille eli hengelliselle johtajalle. Etymologisesti nimike yhdistää turkkilaisen sotilasarvon agha ja turkkilaisten ja mongolien käyttämän johtajan arvonimen kaan ...

Agha

Agha tulee turkin sanasta Agha, iso veli, johtaja, hallitsija. Sanaa käytetään muun muassa virkamiehen tai sotilaan arvonimenä tai arvonimen osana. Nimi on myös arvonimi ja sukunimi Pakistanissa ja Afganistanissa. Persian kielessä sana tarkoittaa ...

Ariki

Ariki, ariki, aliki, alii, arii tai eiki on polynesialainen periytyvä päällikön tai aatelisen arvonimi. Polynesialaisten saarten kulttuureissa ariki johti yhteiskuntaa. Arikien oikeudet, tehtävät ja johtajuuden velvollisuudet vaihtelivat saarelta ...

Beylerbeyi

Beylerbeyi oli Osmanien valtakunnassa alun perin sotavoimien ylipäälliköstä käytetty arvonimi, joka laajeni myöhemmin tarkoittamaan provinssien eli eyaletien kenraalikuvernööriä. Arvonimi oli käytössä myös Osmanien valtakuntaa edeltäneessä Rumin ...

Bysanttilaiset arvonimet

Bysantin valtakunnassa oli käytössä monimutkainen arvonimijärjestelmä. Valtakunnan tuhatvuotisen historian aikana jotkin arvonimet hävisivät tai menettivät merkityksensä ja uusia tuli tilalle. Aluksi osa arvonimistä oli samoja kuin Rooman valtaku ...

Caudillo

Caudillo tai caudilho on eteläamerikkalainen poliittinen johtajatyyppi, joka syntyi maanosan maiden itsenäisyyssotien myötä 1800-luvulla. Caudillot eivät perinteisesti olleet sitoutuneet mihinkään tiettyyn poliittiseen ideologiaan tai liikkeeseen ...

Çelebi (arvonimi)

Täyttä varmuutta siitä, mitä kautta sana Çelebi periytyi osmanien käyttöön ei ole. Sen on ehdotettu lainatun syyrian sanasta șělîbha "ristin palvoja", jolla kuvattiin nestoriolaisia lähetyssaarnaajia 1200-1300-luvuilla. Toinen mahdollisena pidett ...

Daimio

Daimio eli daimyō oli japanilaisen lääninherran arvonimi 1100-luvulta 1800-luvulle. Sananmukaisesti se tarkoittaa suurta nimeä. Nimitystä käytetään joskus myös mahtisukujen päämiehistä. Shōgun valittiin tyypillisesti daimioiden joukosta. Daimioid ...

Damat

Damat oli Osmanien valtakunnassa käytetty arvonimi sulttaanin sukuun ja hoviin avioliiton kautta liitetyille miehille. Arvonimi liitettiin kiinteästi entiseen nimeen samoin kuin herraa tai ylimystä tarkoittavat pašša ja agha. Käytäntö alkoi 1500- ...

Dom (arvonimi)

Dom on arvonimi, jota käytetään lähinnä benediktiinien piirissä useissa maissa, mutta eri maissa eri tavoin. Dom on benediktiinimunkin arvonimi vert. myöh. latinan "Domnus" - "minun herrani". Englannissa "dame" voi usein olla benediktiininunnien ...

Don (kunnianimitys)

Don on romaanisessa kulttuurissa käytettävä kunnioittava nimitys, jolla puhutellaan pääasiassa korkea-arvoista aatelitonta mieshenkilöä. Espanjassa "don"-kunnianimeä käytetään erotuksena kristitystä hidalgosta, joka taas tarkoittaa aatelismiestä.

Drotsi

Drotsi oli keskiajalta vuoteen 1809 käytössä ollut ruotsalainen arvonimi ja korkea virka, jonka haltija vastasi valtakunnan oikeusasioista.

Efendi

Efendi oli ylimyksestä tai korkea-arvoisesta ja oppineesta virkamiehestä käytetty arvonimi Osmanien valtakunnassa ja Egyptissä. Sanaa käytetään yhä, mutta se on muuttunut merkitykseltään melko tavanomaiseksi kohteliaisuudeksi. Termi on laina kesk ...

Espanjan grande

Espanjan grande on korkein aatelisarvo Espanjassa. Se on arvoasteikossa heti hallitsevan monarkin sekä Asturiasin ruhtinaan eli kruununperillisen poikien jälkeen. Nämä jälkeläiset saattoivat kutsua itseään Espanjan grandeiksi, mutta kuningas anto ...

Gerad

Gerad oli keskiajalla islamilaisen hallitsijan ja keisarillisen Etiopian heimojohtajan arvonimi. Geradit hallitsivat islamilaistunutta aluetta keisarikunnan kaakkoista raja-aluetta. Etiopian historiassa olivat geradit usein Etiopian keisarin vasa ...

Haseki Sultan

Haseki Sultan oli Osmanien valtakunnassa hallitsevalle sulttaanille pojan synnyttäneelle puolisolle myönnetty arvonimi, joka tarkoitti prinssin eli sehzaden äitiä. Suosikkivaimon ja vallanperijän äidin, Haseki Sultanin asema hovissa oli korkea ja ...

Herra

Herra on suomen kielessä esiintyvä saksalaisperäinen lainasana, jota keskiajalla käytettiin ritareiden ja pappien arvonimenä. Sittemmin herra-sanan merkitys on laajentunut tarkoittamaan varsinkin sivistynyttä tai yläluokkaan kuuluvaa miespuolista ...

Hetmani

Hetmani oli hallitsijan jälkeen korkeimman sotilaskomentajan arvonimi Puolassa, Ukrainassa ja Liettuan suuriruhtinaskunnassa 1400-luvulta 1700-luvulle. Vuosina 1539–1792 Puolan armeijan ylipäällikön arvonimenä oli suurhetmani ja hänen apunaan toi ...

Hospodar

Hospodar on herraa tai isäntää merkitsevä termi, joka oli myös arvonimi joissakin slaavilaisissa maissa. Moldovan ja Valakian ruhtinaita kutsuttiin hospodareiksi slaavilaisissa kirjoituksissa 1400-luvulta vuoteen 1866, jolloin ne itsenäistyivät O ...

Hovihankkija

Hovihankkija on eräissä monarkioissa hallitsijan tai tämän hovin antama arvonimi suosimalleen tavaran- tai palveluntoimittajalle. Alun perin hovihankkijoiksi nimettiin käsityöläisiä ja kauppiaita, nykyisin suuriakin yrityksiä. Tähän liittyy usein ...

Hovijunkkari

Hovijunkkari on Ruotsissa aiemmin käytössä ollut hovivirkamiehen nimitys. Hovijunkkarin tehtävänä oli erityisesti leikata paisti annoksiksi kuninkaallisilla juhla-aterioilla. Myöhemmin hovijunkkari oli kuninkaan kunnianosoituksena myöntämä arvoni ...

Hovikansleri

Hovikansleri oli Ruotsin keskushallinnon kansliassa työskennellyt korkea-arvoinen virkamies. Virka oli olemassa jo Juhana III:n aikana 1500-luvun loppupuoliskolla ja se lakkautettiin vuonna 1840. Tarkemmin virkaan liittyvät tehtävät määriteltiin ...

Hovimestari (arvo)

Hovimestari on eri maissa käytössä ollut arvonimi. saks. Hofmeister oli keskiaikaisissa saksalaisten ruhtinaitten hoveissa palvellut virkamies, joka hoiti hovin taloutta. Arvonimi oli käytössä myös Tanskassa tansk. rigshovmester ja Ruotsissa ruot ...

Hovineuvos

Hovineuvos oli alkuaan saksalainen arvonimi, jota käyttivät hovineuvoston eli korkeimman kollegiaalisen keskusviraston jäsenet. Hovineuvos-nimitystä käytettiin myös pelkkänä arvonimenä. Ruotsissa arvonimen ottivat käyttöön 1538 Kustaa Vaasan saks ...

Jonkheer

Jonkheer, fem. Jonkvrouw, on alankomaalainen aateliston arvonimi. Sanasta on johdettu yhdysvaltalaisen Yonkersin kaupungin nimi. Keskiajalla jonkheer nuori herra tarkoitti ylhäisen ritarin tai aatelisen naimatonta poikaa tai tytärtä. Koska Alanko ...

Junkkeri

Junkkerisukujen kantaisät olivat saksalaisia aatelisia, jotka valloittivat keskiajalla länsislaavien maita ja asettuivat asumaan niille. He toivat mukanaan kristinuskon. Muuttoliike oli tärkeä osa saksalaisten idänsiirtolaisuutta, niin sanottua O ...

Kaani

Kaani eli khan on altailaisten kielten sotilasjohtajaa tarkoittava sana. Sitä ovat käyttäneet arvonimenä monet mongolilaiset ja turkkilaiset hallitsijat Tšingis-kaanin ajoista lähtien. Arvonimi on siirtynyt turkkilais- tai mongolivalloitusten kau ...

Kamariherra

Kamariherra on keisarillisen Venäjän aikainen arvonimi. Arvonimen myönsi keisarillisen Venäjän valtioneuvosto eli keisarillinen kabinetti. Sitä myönnettiin erityisesti diplomaattis-kaupallisista ansioista. Eräs tunnetuimpia suomalaisia kamariherr ...

Kamarijunkkari

Kamarijunkkari on sekä alimman asteen hovivirkamiehen nimitys että arvonimi. Kamarijunkkari on joko hovin vakinaisessa palveluksessa tai hänet kutsutaan mukaan hoviseurueeseen erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Venäjällä tätä arvonimeä ei aikoinaan ...

Kamarineuvos

Kustaa Vaasa perusti 1539 kuninkaallisen kamarin, jonka palveluksessa olevia johtavia virkamiehiä kutsuttiin kamarineuvoksiksi. He vastasivat toimistaan aluksi suoraan kuninkaalle ja myöhemmin valtiovarainhoitajalle, joka toimi kamarin päällikkön ...

Kaniikki

Kaniikki tai kanunki oli alun perin katolisessa kirkossa kanoniseen yhteiselämään sitoutunut pappi, sittemmin joko tuomiokirkon pappi tai tuomiokapitulin jäsen, kuoriherra eli tuomioherra. Esimerkiksi Turun hiippakunnan tuomiokapituliin kuului 12 ...

Kanslianeuvos

Kanslianeuvos oli alkuaan eräiden Ruotsin kansliakollegion jäsenten virka-arvo. Kansliakollegio lakkautettiin 1801. Myöhemmin kanslianeuvos on ollut Ruotsissa eräiden ministeriöiden virkamiesten arvona.

Katolikos

Katolikos on korkea kirkollinen arvonimi, jota käyttävät muiden muassa Armenian ja Syyrian orientaaliortodoksiset kirkot korkeimmasta piispastaan. Katolikos on käytössä myös eräiden ortodoksisten patriarkkojen toisena arvonimenä. Näin esimerkiksi ...

Khatun

Khatun on tietyissä kielissä käytetty naisen arvonimi. Nimitystä khatun käytettiin laajassa merkityksessään kenen tahansa ylimystön jäsenen vaimosta. Samaa nimeä käytettiin yhtä lailla esimerkiksi kuningattaresta. Termiä alkoivat käyttää tiettävä ...

Komtuuri

Komtuuri oli hengellisten ritarikuntien, erityisesti saksalaisen ritarikunnan ja johanniittojen, provinssin alaosaston, komturian, päällikkö. Provinssi oli tuolloin kohtalaisen suuri alue, kuten esimerkiksi Liivinmaa. Tämän aluehoitajan tehtävänä ...

Korean työväenpuolueen puheenjohtaja

Korean työväenpuolueen puheenjohtaja on Korean työväenpuolueen johtajalle annettava arvonimi, joka otettiin käyttöön ensimmäisen kerran 9. toukokuuta 2016. Korean työväenpuolueen ensimmäinen ja nykyinen puheenjohtaja on Pohjois-Korean ”suuri joht ...

Kunniajäsen

Kunniajäsen on eri alan yhteisöjen, järjestöjen ja joskus heimojen myöntämä erityinen arvonimi. Kunniajäseneksi voidaan nimittää sellainen henkilö joka on toiminut myöntäjän eduksi poikkeuksellisen merkittävällä tavalla: perustajajäsenenä, vuosie ...

Linnakreivi

Linnakreivi oli keskiajalla Saksassa kuninkaan tai piispan linnan tai linnoitetun kaupungin päällikkö, joka käytti tuomiovaltaa ja hoiti sotilaallisia tehtäviä. Linnakreivinä toimivat aatelin jäsenet ja arvo oli toisinaan perinnöllinen.

Maamestari

Maamestari oli Saksalaisen ritarikunnan hallitsemilla alueilla suurmestarin alaisuudessa toiminut alueellinen käskynhaltija. Merkittävin maamestari toimi Liivinmaalla. Etelä-Liivinmaalla olleet ritarikunnan alueet luovutettiin Puolan hallintaan 1 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →