ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 133

Ryysyköyhälistö

Ryysyköyhälistö on Karl Marxin kehittämä termi, jota hän käytti työväenluokan alimmasta kerroksesta. Se ei Marxin mukaan tulisi koskaan saavuttamaan luokkatietoisuutta ja on näin ollen hyödytön vallankumouksen ja luokattoman yhteiskunnan toteutta ...

Vaivaishoitohallitus

Vaivaishoitohallitus oli jokaisessa kaupungissa ja kauppalassa toiminut köyhäinhoitolautakunta. Niitä syntyi vuoden 1865 kunnallisasetuksen säätämisen jälkeen, ja ne toimivat vuoden 1922 köyhäinhoitolain säätämiseen saakka. Sen tehtävänä oli pann ...

Päihde

Päihteet ovat farmakologisen määritelmän mukaan ilman hoidollista tavoitetta käytetyt, psyykkisiin toimintoihin vaikuttavat aineet. Yleisiä päihteitä ovat alkoholi, impattavat aineet ja huumeet, joista alkoholi sekä impattavat liimat ja liuottime ...

Depressantit

Depressantti on elintoimintoja lamaannuttava aine. Termiä käytetään etenkin keskushermoston yhteydessä. Tunnetuin päihteenä käytetty depressantti on alkoholi. Yleensä depressantit jaotellaan kuitenkin unilääkkeisiin sekä rauhoittaviin lääkkeisiin ...

Ekgoniini

Ekgoniini on alkaloidi ja YK:n huumausaineyleissopimuksessa määritelty huume. Kokaiini on ekgoniinijohdannaisen bentsoyyliekgoniinin metyyliesteri. Ekgoniini on tropaanialkaloidi jota esiintyy kokapensaan lehdissä, ja se on rakenteeltaan läheistä ...

Enteogeeni

Enteogeeni sanatarkassa muodossaan, tarkoittaa uskonnollisessa, shamanistisessa tai hengellisessä konteksissa käytettyä psykoaktiivista ainetta. Laajemmassa käsityksessään sana "enteogeeni" viittaa niin synteettisiin kuin luonnollisiin kemiallisi ...

Hallusinogeenit

Hallusinogeenit ovat psykoaktiivisia aineita, jotka aiheuttavat aistiharhoja ja subjektiivisia muutoksia havainnoissa, ajattelussa, tunteissa ja tajunnantilassa. Hallusinogeenit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: psykedeelit, dissosiatiivit ja deliri ...

HPPD

HPPD eli Hallucinogen persisting perception disorder tarkoittaa hallusinogeenien käytöstä johtuvaa aistivääristymien jäännöstilaa, joka ilmenee tilan laukaisseen aineen vaikutuksen loputtua. Yleisin raportoitu laukaisija on LSD mutta myös alkohol ...

Huume

Huume on synonyymi sanalle huumausaine ja sillä tarkoitetaan yleensä kiellettyjä päihteitä. Sanaa huumausaine on käytetty ainakin jo vuonna 1890 Sanomia Turusta -lehdessä viitattaessa kokaiiniin. Suomenkielen tutkija Terho Itkonen ehdotti vuonna ...

Huumeiden historia Suomessa

Huumeiden historia Suomessa käsittelee eri huumeiden ilmestymistä Suomeen, niiden kriminalisointia, käyttöä ja huumeriippuvaisten hoitoa. Huumeilla tarkoitetaan laajasti kaikkia niitä aineita, jotka vaikuttavat ihmisen henkisiin toimintoihin. Huu ...

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuuksia järjestetään ympäri maata syksyisin pyhäinpäivän tienoilla. Tapahtumassa muistetaan huumeiden käytön seurauksena menehtyneitä ja sytytetään kynttilät heidän muistolleen. Järjestäjinä eri paikkakunnilla on ...

Huumekoira

Huumekoira on koira, joka on erikoiskoulutettu etsimään huumeita hajuaistin avulla. Kyseisiä koiria ei kouluteta muihin tarkoituksiin. Huumekoirat ovat yksi tärkeimmistä apuvälineistä huumeiden pysäyttämisessä. Poliisikoiralaitoksen järjestämissä ...

Huumetestaus

Huumetestaus on biologisen näytteen – esimerkiksi virtsan, karvoituksen, hien tai syljen – teknistä analysointia, jonka tarkoituksena on tutkia, löytyykö testattavan henkilön elimistöstä tiettyjä aineita tai niihin viittaavia aineenvaihduntatuott ...

Kavapippuri

Kavapippuri on pippurikasveihin kuuluva viljelykasvi, joka on kotoisin läntiseltä Tyyneltämereltä. Nimitystä kava käytetään sekä kasvista että siitä valmistettavasta päihdyttävästä juomasta.

Lääkkeiden väärinkäyttö

Lääkkeiden väärinkäyttö tarkoittaa ilmiötä, jossa henkilö käyttää lääkettä väärin eli toisin kuin lääketieteen ammattilainen on ohjeistanut tai laajemmin toisin kuinka niitä on tarkoitettu käytettävän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuk ...

Muuntohuume

Muuntohuumeet tai design-huumeet ovat huumausaineiden erilaisia kokeellisia muunnoksia, joita saadaan alkuperäisen aineen kemiallista rakennetta muokkaamalla. Näin syntyy uusi aine, jonka farmakologiset ominaisuudet muistuttavat vanhempaa ainetta ...

Nuuskaus

Nuuskaaminen tarkoittaa jauhemaisen huumausaineen vetämistä nenään hengityksen mukana. Nuuskattavia huumeita ovat esimerkiksi amfetamiinit, kokaiini ja opiaatit. Nuuskaus ei ole sama asia kuin imppaus.

Oopiumiluola

Oopimiumiluola oli kahvila tai muu tila jossa myytiin ja käytettiin oopiumia. Oopiumiluolat olivat yleisiä 1800-luvulla Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa, Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa. Länsimaissa oopiumiluolat olivat suurimmaksi osaksi kiinalais ...

Party and play

Party and play tai chemsex on tiettyihin päihteisiin liittyvä ilmiö ja käsite, johon kuuluu stimuloivan huumeen nauttiminen ja sitä seuraava intensiivinen, tunti- tai jopa vuorokausien taukoamaton seksi ryhmissä, pareissa tai virtuaalisesti. PnP- ...

PKV-lääkkeet

PKV-lääke, lyhenne sanoista pääasiassa keskushermostoon vaikuttava, on lääkevalmiste, joka on: mainittu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean vahvistamassa luettelossa PKV-lääkkeistä jonka sisältämät pääasialliset vaikuttavat aineet ...

Porttiteoria

Porttiteoria on käsitys, jonka mukaan laillisten tai ”mietojen” päihteiden käyttö toimii ”porttina” kovempiin aineisiin, eli johtaa ennen pitkää siihen, että niiden käyttäjä alkaa käyttää vaarallisempia huumeita. Tyyppiesimerkkeinä pidetään yleen ...

Pulituuri

Pulituuri tai puusepänlakka on yleisnimike pintakäsittelyn viimeistelyyn käytetyille kiillotusnesteille. Tunnetuin merkitys pulituurille on niin sanotussa ranskalaisessa kiillotuksessa käytetty spriipohjainen sellakkaliuos. Rappioalkoholistit tap ...

Purple drank

Purple drank on slangisana päihdyttävälle juomalle joka on sekoitus virvoitusjuomaa ja reseptillä saatavaa, kodeiinia ja prometatsiinia sisältävää yskänlääkettä. Seos tuli suosituksi Yhdysvaltojen eteläosan hip hop -yhteisössä 1990-luvulla, alun ...

Päihtymys

Päihtymys on päihteen eli alkoholin, väärinkäytetyn lääkkeen, impattavan aineen tai huumeen aiheuttama psykoaktiivinen vaikutus. Alkoholin aiheuttamaa päihtymystä kutsutaan humalatilaksi. Eri päihteiden vaikutukset keskushermostoon ja tajuntaan v ...

Rat Park

"Rat Park" oli päihdeaddiktiota käsittelevä tutkimus, koko nimeltään Effect of early and later colony housing on oral ingestion of morphine in rats. Tutkimuksen toteuttivat 1970-luvun lopulla kanadalainen psykologi Bruce K. Alexander ja hänen kol ...

Sekakäyttö

Sekakäyttö on erilaisten päihteiden tai päihteinä käytettyjen keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden samanaikaista käyttöä. Sekakäyttöä voi esiintyä myös ilman, että sitä tietoisesti tavoiteltaisiin. Sekakäyttö voi tapahtua esimerkiksi siten, e ...

Sienien päihdekäyttö

Sienien päihdekäyttö on sienien käyttöä päihteenä. Psyykeen vaikuttavia sieniä on Suomessa ainakin 15 lajia. Niitä on kahta ryhmää: amaniitasieniä, joihin kuuluvat muutamat myrkylliset kärpässienet, ja psilosybiinisieniä, joihin kuuluu esimerkiks ...

Soma

Soma on indoiranialainen kasviperäinen hallusinogeeninen rituaalijuoma. Se mainitaan nimellä soma hindujen vanhimmassa pyhässä kirjoituksessa, Rigvedassa, ja nimellä homa tai haoma zarathustralaisten pyhissä Avesta -kirjoituksissa. Juoma valmiste ...

Suonensisäinen käyttö

Suonensisäinen käyttö eli IV-käyttö on päihteen käyttöä injisoimalla ainetta laskimoon eli verenkierron siihen osaan, joka vie verta kohti sydäntä. Sen sijaan valtimoon injisoiminen on erityisen vaarallista. Päihteitä käytetään suonensisäisesti, ...

Tyrmäystipat

Tyrmäystipat on yhteisnimitys lamauttaville aineille, joita lisätään esimerkiksi alkoholijuomaan. Niitä käytetään muun muassa raiskauksen, muun seksuaalisen hyväksikäytön tai ryöstön apuvälineenä. Tyrmäystipan vaikutus on useimmiten huumaava ja s ...

Vieroitushoito

Vieroitushoito tarkoittaa päihdehoitoa, jossa päihderiippuvainen vieroitetaan kokonaan ja pysyvästi irti pakonomaisesta tarpeestaan käyttää päihteitä. Yksi vieroitushoidon malli on Minnesotamallinen päihdehoito, joka tähtää aina pysyvään täysrait ...

Vieroitusoire

Vieroitusoireet eli abstinenssioireet ovat jonkin riippuvuutta aiheuttavan aineen säännöllisen käytön lopettamisesta koituvia fyysisiä tai psyykkisiä oireita. Vieroitusoireet johtuvat siitä, että vieroittautujan elimistö ja etenkin aivot ovat sop ...

Whoonga

Whoonga on katuhuume joka on oletettavasti levinnyt laajaan käyttöön Etelä-Afrikassa vuodesta 2010 lähtien, erityisesti Durbanin kaupungin köyhälistöalueella. Huumetta esiintyy myös muualla Etelä-Afrikassa. Whoongan kerrotaan sisältävän HIV:n lää ...

Yliannostus

Yliannostus tarkoittaa myrkytystilaa, joka johtuu vaarallisen suuresta määrästä kehon toimintaa muuttavaa ainetta, kuten esimerkiksi lääkettä tai päihteitä. Se voi pahimmillaan johtaa vakavaan ruumiilliseen vammaan, kuten sisäelinten tuhoutumisee ...

Rikollisuus

Rikollisuus on yhteiskunnassa tapahtuvaa rikollista toimintaa eli sellaista toimintaa, josta on laissa säädetty rangaistus. Lainsäädännön perustana ovat yhteiskunnan arvot ja normit, jotka voivat olla yhteydessä johonkin uskontoon tai filosofisee ...

Bushranger

Bushrangerit olivat lainsuojattomia, jotka pakoilivat virkavaltaa Australian erämaissa, joista käytetään englanniksi nimitystä ”The Bush”. Bushrangerit toimivat pitkälti samoin kuin Britannian maantierosvot ja villin lännen lainsuojattomat, ja he ...

Kansainvälinen rikollisuus

Kansainvälinen rikollisuus voi tarkoittaa esimerkiksi rikosta kansainvälistä oikeutta vastaan, rikosta ihmisyyttä vastaan tai sotarikosta. Käsite voi viitata myös rajat ylittävään huumekauppaan, asekauppaan, rahanpesuun tai ihmiskauppaan.

Nesita Manceau

Nesita Manceau on pseudonyymi, jota on tunnettu yleisesti rahanpesuun liittyvissä talousrikoksissa. Hänen nimiinsä on perustettu satoja, jopa tuhansia yrityksiä ympäri maailman. On todennäköistä, että oikea Nesita Manceau ei itse tiedä yrityksist ...

Musta pörssi

Musta pörssi on luvatonta kaupankäyntiä, jota esiintyy usein erilaisten poikkeustilanteiden, kuten sodankäynnin tai laajojen lakkojen yhteydessä. Yleensä mustan pörssin kauppa käynnistyy, kun jonkin tuotteen saatavuutta säännöstellään esimerkiksi ...

Muuli (rikollisuus)

Muuli on rikollisuudessa henkilö, joka vastaanottaa laittomasti hankittua omaisuutta ja välittää sitä eteenpäin. Muuli nimitys sai alkunsa huumeita maasta toiseen kuljettaneista huumekuriireista. Nimitys on laajentunut käytettäväksi myös esimerki ...

Myymälävarkaus

Myymälävarkaus on rikollisuuden laji, jossa kauppaliikkeestä otetaan tavaroita maksamatta. Ihmisten rikollisesta toiminnasta syntyy taloudellista vahinkoa liiketoiminnan harjoittajalle, koska tavara ei päädy myyntiin tai siitä ei saada asianmukai ...

Nuorisorikollisuus

Nuorisorikollisuus tarkoittaa nuorten ihmisten tekemää rikollista toimintaa eli sellaista toimintaa, josta on laissa säädetty rangaistus. Suomessa nuorina rikoksentekijöinä pidetään henkilöitä, jotka olivat rikoksen tekohetkellä 15 mutta eivät 21 ...

Panttivanki

Panttivanki on henkilö, jota pidetään vankina, jotta voitaisiin pakottaa kolmas osapuoli toimimaan halutulla tavalla. Panttivankia uhataan vahingoittaa tai tappaa, jos kolmas osapuoli ei suostu taipumaan vangitsijan vaatimuksiin. Nykyään panttiva ...

Suojeluraha

Suojeluraha on laitonta rahoitusta, suojelumaksua, jota laittomat toimijat voivat periä yleensä laillisilta toimijoilta. Rikolliset liigat voivat tällä tavoin rahoittaa omaa toimintaansa. Yleensä suojelurahan perimiseen liittyy joko henkeen tai t ...

Vempele

Vempele on Abloy-lukkojen auki saamiseksi käytettävä väline, kansankielellä tiirikka. Vempeleellä voi avata vanhanmallisen Abloy Classic -lukon, jossa ei vielä ollut vapaasti pyörivää ensimmäistä haittaa. Vempeleen käyttö vaatii kuitenkin taitoa, ...

YK: n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto

YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto on Yhdistyneiden kansakuntien toimisto, joka perustettiin vuonna 1997 nimellä YK:n Huumevalvonta- ja rikollisuudentorjuntaohjelma, joka yhdisti YK:n kansainvälisen huumevalvontaohjelma ...

Syrjintä

Syrjinnällä tarkoitetaan yksilön tai ryhmän systemaattista torjumista tai asettamista muita huonompaan asemaan. Syrjinnän perusteena voi olla mikä tahansa yksilön tai ryhmän ominaisuus, kuten esimerkiksi sukupuoli, ikä, etnisyys, kansalaisuus, ki ...

Antislavismi

Antislavismi tai slavofobia tarkoittaa slaavilaisia kieliä puhuviin kohdistuvia rasistisia asenteita. Antislavismia saattoi jossain muodossa esiintyä jo keskiajalla katolisen ja ortodoksisen kirkon kamppailun yhteydessä lähde?, mutta kirkkorajat ...

Arabivastaisuus

Arabivastaisuus tarkoittaa vihamielisyyttä arabeja kohtaan. Käsite liitetään usein islamofobiaan, johtuen arabien stereotyyppisestä asemasta muslimeina, vaikkakin arabeja kuuluu myös muihin uskontoihin. Arabivastaisuuteen liittyy läheisesti rasismi.

Ateistien syrjintä

Humanists Internationalin vuonna 2013 julkaiseman raportin mukaan ainakin kolmessatoista maassa ateismista voidaan tuomita kuolemaan, jonka lisäksi monessa muussa maassa kuten Egyptissä, Indonesiassa ja Kuwaitissa on käytössä mahdollinen vankeusr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →