ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 126

Arvo Ohinen

Arvo Johan Ohinen oli suomalainen pappi. Hän toimi Setlementtiliikkeen Työkeskus Rovalan tukkilaisappina 1932–1935, sen johtajana 1945–1963 sekä Kotkassa ja Viipurissa Työkeskus Toukolan johtajana 1935–1944. Hän oli Lapin sivistystyön johtavia he ...

Setlementtiasunnot

Setlementtiasunnot Oy on yhteiskunnallinen asuntorakentaja ja vuokranantaja. Setlementtiasunnot on Arvoliiton jäsen. Setlementtiasunnot on perustettu vuonna 2000. Se edistää yhteisöllistä monisukupolvista kortteliasumista ja on Asumisen rahoitus- ...

Sigfrid Sirenius

Sigfrid Selim Sigismund Sirenius oli suomalainen pappi, teologian kunniatohtori. Hän oli suomalaisen setlementtiliikkeen perustajia ja Suomen Setlementtiliiton pitkäaikainen pääsihteeri.

Suomen Setlementtiliitto

Suomen Setlementtiliitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sivistys- ja sosiaalista työtä tekevä kansalaisjärjestö sekä setlementtiyhdistysten keskusjärjestö. Sen jäseniä ovat 36 paikallista setlementtiä ja seitsemän alueellista la ...

Topi Tarkka

Topi Tarkan vanhemmat olivat ajuri Simo Robert Tarkka ja Lyydia Patama ja puoliso vuodesta 1933 Ruth Elisabeth Sirenius, Sigfrid Sireniuksen tytär. Ylioppilaaksi Tarkka tuli 1926 ja hänet vihittiin papiksi 1932. Tarkka oli Setlementtiliittoon kuu ...

Aaro Tolsa

Aaro Johannes Tolsa oli suomalainen pappi, joka teki työtä Lapin metsätyömiesten keskuudessa 1920- ja 1930-luvuilla.

Asevelvollisuus

Asevelvollisuus tarkoittaa lakiin perustuvaa aseellista maanpuolustusvelvoitetta. Suomessa asevelvolliset suorittavat kutsunnan jälkeen tyypillisesti varusmiespalveluksen. Asevelvollisuus koskee tavallisesti vain miehiä. Asevelvollisuus sai alkun ...

Kutsunnat

Kutsunnat on asevelvollisuuteen liittyvä toistuva menettely, jossa asevelvollisuusiän saavuttaneet miehet määrätään saapumaan erityiseen tilaisuuteen palveluskelpoisuuden ja -paikan määrittämiseksi sekä asevelvollisuuden suorittamista koskevan ti ...

Armeija

Armeija tarkoittaa laajassa merkityksessä sota- tai puolustusvoimia, järjestäytyneitä aseellisia joukkoja. Suppeammassa merkityksessä armeija viittaa tiettyä tehtävää tai aluetta varten muodostettuun suureen sotatoimiyhtymään, johon kuuluu armeij ...

Etelä-Libanonin armeija

Etelä-Libanonin armeija eli Vapaan Libanonin armeija oli Israelin rahoittama palkka-armeija tai kodinturvajoukko, jonka tehtävänä on ollut toisaalta estää shiiamuslimien Amal-taistelujärjestöä ja palestiinalaisia hyökkäämästä Israeliin ja toisaal ...

Hihamerkki

Hihamerkki on puolustusvoimissa käytössä oleva merkki, joka kiinnitetään palveluspuvun hihaan. Merkkien värit vaihtelevat. Esimerkiksi merivoimissa hihamerkki on amiraaleilla tummansininen, jossa on keltaisia kaluunanauhoja.

Luettelo valtioista, joissa ei ole asevoimia

Tämä on artikkeli valtioista joissa ei ole omia valtiollisia asevoimia vaan valtion puolustuksen hoitaa sopimusvaltio tai valtiolla ei ole ollenkaan omia asevoimia.

Paraati

Paraati, myös ohimarssi, on ihmisjoukon muodostama kulkue, joka kulkee yleensä esiintymismielessä tavallisesti sen järjestämiskaupungin halki. Paraati mielletään usein sotavoimien katselmukseksi, mutta esim. Yhdysvalloissa siviiliparaateja järjes ...

Sotalaitos

Sotalaitos tarkoittaa valtion aseellisia joukkoja, joilla pyritään turvaamaan maan alueellinen koskemattomuus ja joita maan poliittiset johtajat voivat käyttää muidenkin päämäärien saavuttamiseksi. Nykyisin käytetään yleensä sotalaitos-sanan sija ...

Ylilento

Ylilento on seremoniallinen lentokoneiden lentotapahtuma. Ylilentoja suoritetaan muun muassa kuninkaallisissa, valtiollisissa, vuosipäivien juhlistuksissa sekä joskus hautajais- ja muistotilaisuuksissa. Suomessa on järjestetty ylilento yleensä Pu ...

Vapaaehtoinen maanpuolustus

Vapaaehtoisella maanpuolustuksella tarkoitetaan laajaa kirjoa erityyppistä Suomen maanpuolustusta tukevaa kansalaistoimintaa. Termiä on myös eri aikoina ja eri historiallisissa konteksteissa käytetty eri tavalla. Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ...

DOSAAF

DOSAAF eli ДОСААФ oli Neuvostoliiton harrastusilmailuliitto, nimensäkin mukaan se toimi asevoimien resurssien tukemana Vapaaehtoisena Maa-, Ilma- ja Merivoimien Tukemisen Seurana ollen vapaaehtoisen maanpuolustuksen seura. Seura on jatkanut toimi ...

Hämeen maanpuolustuspiiri

Hämeen maanpuolustuspiiri on yksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puolustusvoimien maavoimien toimintaan liittyvä piiri. Siihen kuuluvat entisen Hämeen läänin käsittävät alueet Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämessä.

Merikunta

Merikunta oli Suomessa 1918 toimineiden suojeluskuntaa vastaavien meripuolustuslaitosten nimitys. Ne aloittivat toimintansa ennen laivaston ensimmäisen vakinaisen joukko-osaston, Meripataljoonan, muodostamista. Helsingin merikunta perustettiin hu ...

Reserviläinen (lehti)

Reserviläinen on Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton äänenkannattaja. Se myös tiedottaa Reserviläisurheiluliiton, Maanpuolustusnaisten liiton, Maanpuolustuskoulutuksen, Maanpuolustuksen tuen ja Naisten valmiusliiton tapahtumista. Leh ...

Reserviläiskivääri

Reserviläiskivääri on itselataava kivääri, jonka hankintaperusteena on vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistuminen, joka tuli erääksi itselataavien kiväärien luvansaantiperusteeksi vuoden 1998 aselaissa. Tyypillisesti reserviläiskiväärit ovat ...

ROSTO

ROSTO on lyhenne venäjänkielisestä Российская оборонная спортивно-техническая организация:sta, mikä tarkoittaa Venäjän puolustuksellista urheilu-teknistä organisaatiosta. ROSTO perustettiin DOSAAFin työn jatkajaksi Neuvostoliiton purkaudutumisen ...

Sovellettu reserviläisammunta

Sovellettu reserviläisammunta on Reserviläisurheiluliiton kilpaurheilulaji, joka on tarkoitettu suomalaisten reserviläisten tilanteenmukaisen ampumataidon vertailuun ja kehittämiseen. SRA:ssa käytetään pääasiassa itselataavaa reserviläiskivääriä ...

Tarkk’ampujaliike

Tarkk’ampujaliike oli paikallisyhdistyksiin perustunut vapaaehtoinen maanpuolustusliike, joka toimi Ruotsissa vuosina 1860–1880. Ensimmäiset tarkk’ampujayhdistykset perustettiin vuonna 1860 Tukholmaan ja Göteborgiin kansainvälisten esikuvien pohj ...

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa on suomalainen vapaaehtoistyöhön perustuva 53 järjestön yhteenliittymä. Verkoston koulutetut hälytysryhmät tukevat viranomaisia muun muassa kadonneiden etsimisessä sekä ensihuollossa eli pelastustoiminnan ...

Juristi

Juristi eli lakimies on oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittanut oikeustieteilijä. Suomessa ylempiä oikeustieteellisiä tutkintoja ovat nykyään oikeustieteen maisterin ja kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnot, ...

Asessori

Asessori on vanha virkanimike hovioikeuden ja vakuutusoikeuden esittelijälle. Hovioikeudessa, hallinto-oikeudessa, markkinaoikeudessa, työtuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa voi olla koulutustarkoituksessa määräajaksi täytettäviä asessorin vir ...

Asioitsija

Asioitsija tarkoittaa lakimiestä, jolla ei ole lainopillista koulutusta. Asioitsijat hoitavat siviilioikeudellisia asioita eli toimittavat perunkirjoituksia, laativat kauppakirjoja, testamentteja, avioehtosopimuksia ja verovalituksia. Aiemmin asi ...

Deemster

Deemster on Britannian Mansaaren tuomioistuimien tuomareista käytettävä nimitys. Saarella on kolme täysipäiväistä deemsteriä ja yksi vetoomustuomari. Deemster kuuluttaa uudet lait lukemalla ne ääneen kuulijoille englanniksi ja manksin kielellä sa ...

Haastemies

Haastemies on käräjäoikeuden virkamies, jonka tehtävänä on antaa tiedoksi tuomioistuimen, muun viranomaisen tai yksityisen pyynnöstä päätöksiä, haasteita, kutsuja, ilmoituksia ja muita asiakirjoja. Haastemiestiedoksianto tarkoittaa tiedoksiannon ...

Hovioikeudenneuvos

Myös osastopäällikkönä toimiva hovioikeudenlaamanni ja virastopäällikkönä toimiva hovioikeuden presidentti ovat hovioikeuden jäseniä, minkä lisäksi hovioikeudessa voi olla myös asessoreja. Muuhun hovioikeuden henkilöstöön kuuluvat muun muassa hov ...

Julkisasiamies

Julkisasiamies on ranskalaisessa oikeusperinteessä käytetty tuomioistuinta avustava korkea virkamies, joka rinnastetaan tuomareihin. Julkisasiamiehen tehtävänä on laatia asian käsittelyn loppuvaiheessa oma ratkaisuehdotuksensa, joka on pohjana va ...

Kanneviskaali

Kanneviskaali oli erityissyyttäjänä toimiva hovioikeuden virkamies 1990-luvun alkuun asti. Virkaan vaadittiin oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Lisäksi kanneviskaalilla täytyi olla kokemusta tuomarin tehtävistä. Kanneviskaalin tehtävänä oli val ...

Kihlakunnansyyttäjä

Kihlakunnansyyttäjä oli yleisen syyttäjän virkanimike Suomessa vuoteen 2019 saakka. Aiemmin, ennen vuotta 1993, syyttäjinä toimivat kaupunginviskaalit raastuvanoikeuksissa ja nimismiehet ja apulaisnimismiehet kihlakunnanoikeuksissa. Vuoden 2019 l ...

Kihlakunnantuomari

Kihlakunnantuomari oli vuoteen 1993 asti toimineiden kihlakunnanoikeuksien päällikkötuomarin virkanimi. Vuonna 1993 kihlakunnanoikeuksista tuli käräjäoikeuksia, joita johtaa laamanni. Tasavallan presidentti Pehr Evind Svinhufvud toimi kihlakunnan ...

Kihlakunnanvouti

Kihlakunnanvouti on Suomessa paikallisen ulosottomiehen virkanimike. Ahvenanmaalla on kihlakunnanvoudin sijaan maakunnanvouti. Kihlakunnanvoudin tulee olla koulutukseltaan lakimies. Voutien apuna toimivat kihlakunnanulosottomiehet, jotka käytännö ...

Kruununvouti

Ruotsissa Kruununvouti ruots. Kronofogdemyndigheten on valtion hallintoviranomainen, jonka toimialaan kuuluu muun muassa velkojen perintä ja velkasaneeraus. Kruununvoudin pääkonttori sijaitsee Tukholman alueella Sundbybergissä, ja sillä on toimip ...

Käräjätuomari

Käräjätuomari on Suomessa alioikeuden muun kuin päällikkötuomarin virkanimi. 1970-luvulta alkaen käräjätuomareita on ollut kihlakunnanoikeuksissa. Raastuvanoikeuksissa tuomarit olivat oikeusneuvosmiehiä. Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 199 ...

Laamanni

Laamanni on käräjäoikeudessa viraston päälliköstä käytetty nimitys. Laamannin on oltava oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on tehtävän hoitamiseen tarvittava taito ja kokemusta tuomarin tehtävän hoitamisesta.

Lainlukija

Lainlukija oli 1500- ja 1600-luvuilla Ruotsissa ja Suomessa laamannin tai kihlakunnantuomarin sijaisesta käytetty nimitys. Varsinaisilla tuomarinvirkaan nimitetyillä henkilöillä oli usein jo ennestään jokin muu korkeampi virka ja he saattoivat si ...

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeustieteellisen korkeamman korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on lisäksi riittävät edellytykset toimia oikeudenkäynnissä avustajana. Vuodesta 2011 lähtien laki luvan saaneista oikeudenkäyntia ...

Nimismies

Nimismies eli vallesmanni oli historiallinen luottamustoimi. Nimismies oli talonpoika, joka oli valittu pitäjän luottamusmieheksi. Myöhemmin nimismiehiksi kutsuttiin poliisitoimesta maaseudulla vastanneita virkamiehiä.

Oikeusasiamies

Oikeusasiamies on hallituksen tai parlamentin nimittämä taho, jonka tehtävänä on valvoa yleistä etua tutkimalla epäilyt valtion viranomaisten väärinkäytöksistä ja huonosta hallinnosta. Useissa maissa oikeusasiamiehellä on myös merkittävä rooli ih ...

Pyöveli

Pyöveli oli kuolemanrangaistuksen toimeenpanija, jonka toimenkuvaan kuului joissakin kulttuureissa myös rikollisten kidutus, kuolleiden eläinten korjaaminen kaduilta ja itsemurhaajien hautaaminen. Pyövelin ammattia pidettiin toisinaan halveksutta ...

Rauhantuomari

Rauhantuomari on eräissä maissa käytetty nimitys maallikkoalituomarista, ei välttämättä lainoppineesta henkilöstä, joka voi arvostettuna kansalaisena yhteisössä nauttimansa luottamuksen ansiosta toimia välittäjänä vähäisempien lainopillisten kiis ...

Syyttäjä

Syyttäjä on oikeuslaitoksen virkamies, jonka tehtäviin kuuluu ajaa syytteitä rikosasioissa. Suomessa syyttäjälaitos koostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta. Valtakunnansyyttäjä joht ...

Ulosottomies

Ulosottomies on virkamies, jonka tehtävänä on panna täytäntöön tuomioistuinten ratkaisut ja periä julkiset saatavat, joiden suoritus on laiminlyöty. Suomessa ulosottomiehenä toimivat kihlakunnanvouti ja kihlakunnanulosottomies. Kihlakunnanvouti o ...

Varatuomari

Varatuomari on oikeustieteellinen arvonimi Suomessa. Varatuomarin arvo voidaan myöntää oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon eli oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneelle henkilölle, joka on suorittanut tuomioistuinharjoittelun. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →