ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 125

Telemetria

Telemetria on laitetietojen lähettämistä matkan päästä esimerkiksi radiolähettimillä. Esimerkiksi avaruusalusten laitteiden tilaa seurataan maa-asemilta käsin telemetrian avulla.

Teleoperaattori

Teleoperaattori on yhtiö tai muu organisaatio, joka hoitaa tietoliikenteen välitystä yhteyden tilaajien välillä kaupallisena toimintana. Tätä tarkoitusta varten operaattori ylläpitää tietoliikenneverkkoa tai vuokraa välityskapasiteettia muilta. T ...

Tiedonsiirtonopeus

Tiedonsiirtonopeus on suure, joka kuvaa tiedon siirtymisen nopeutta. Tiedonsiirtonopeus on jossain tietyssä ajassa siirretyn tiedon määrä ja sen yksikkö on tiedon määrän yksikkö jaettuna ajan yksiköllä, bittiä sekunnissa. Yksikkö lyhennetään b/s, ...

Tiedostonjako

Tiedostonjako tarkoittaa digitaalisesti talletetun tiedon, kuten tietokoneohjelmien, multimedian, asiakirjojen tai sähköisten kirjojen jakamista tai tuomista saataville. Tiedostonjakoa voi harjoittaa usein eri tavoin. Yleisiä tiedostonjakotapoja ...

Tiedostopalvelin

Tiedostopalvelin on tietokoneverkkoon liitetty palvelintietokone, joka tarjoaa käyttäjälleen jaetun tallennustilan. Tallennustilaan voi ottaa yhteyttä etänä. Sana palvelin kuvaa tiedostopalvelimen roolia asiakas-palvelin-mallissa. Tallennettuihin ...

Tietoliikenneanalyysi

Tietoliikenneanalyysi on prosessi, jolla tarkastellaan siepattuja viestejä. Sen tavoitteena on tehdä johtopäätöksiä viestinnässä esiintyvistä ilmiöistä. Sitä voi tehdä jopa silloin kun viestit ovat salattuja ja murtamattomia. Yleisesti, mitä suur ...

Tietoliikenneverkko

Tietoliikenneverkko on laitteista ja niiden välisistä viestiyhteyksistä koostuva verkko, jota käytetään informaation välittämiseen. Tietoliikenneverkkoja ovat esimerkiksi: ilmailussa käytettävä ACARS-verkko perinteiset puhelinverkot sekä matkapuh ...

Tukiasema

Tukiasema yhdistää langattomassa tietoliikenteessä päätelaitteen radioteitse kiinteään verkkoon. Tiedonsiirtoverkon päätelaitteet muodostavat radioyhteyden tukiasemaan ja ovat sen kautta yhteydessä muihin langattoman tai langallisen verkon laitte ...

Täsmälähetys

Täsmälähetys tarkoittaa tietoliikennetekniikassa viestin lähettämistä yhteen kohteeseen. Tietoliikenneverkon liikenteestä suurin osa on unicast-liikennettä. Unicast-lähetyksessä on aina yksi lähettäjä ja yksi vastaanottaja.

UUCP

UUCP on joukko verkkoprotokollia ja Unix-työkaluohjelmia tiedostojen siirtoon ja komentojen suorittamiseen etäjärjestelmässä. Sitä käytettiin myös sähköpostin ja uutisryhmien välittämiseen. uucp -ohjelmaan liittyy läheisesti myös muita komentoja ...

Verkko-osuuskunta

Verkko-osuuskunta tarkoittaa osuuskuntaa, jonka palvelu on tietoliikenneverkko kuten laajakaistaverkko. Verkko-osuuskuntia on Suomessa erityisesti maaseudulla. Toiminnassa olevia verkko-osuuskuntia on muutamia kymmeniä. Niitä on perustettu erityi ...

Verkkoneuvottelu

Verkkoneuvottelu on kahden tai useamman henkilön online-tapaaminen selvennä henkilökohtaisen tietokoneen ja internet-yhteyden välityksellä. Samanaikaisen ääni- ja videoyhteyden ohella voidaan hyödyntää yhteisiä muistiinpanoja, yhteistä piirtoalus ...

Verkkopääte

Verkkopääte tai piiripäätin on datasiirtoverkossa oleva laite joka nimensä mukaisesti päättää siirtotien tai kanavan. Se toimii sovittimena siirtotien ja päätelaitteen välissä ja hoitaa datasiirrossa siirtopiirin kytkemisen ja purkamisen sekä hoi ...

Verkosto

Verkosto on käsite, jota käytetään sekä verkkoa muistuttavista muodostumista ja rakenteista että kuvaannollisesti järjestelmistä. Verkostosta puhutaan yksittäistä verkkoa suurempana kokonaisuutena, Esimerkiksi tietokoneverkko on yksittäinen verkk ...

Videopuhelu

Videopuhelu tarkoittaa tietokoneen, älypuhelimen tai muun vastaavan kautta käytävää keskustelua, jossa osapuolet näkevät toisensa. Videopuheluun voi osallistua kaksi, tai yleensä useampiakin henkilöitä. Videopuhelun toiminta edellyttää, että kaik ...

Viestikeskus Lokki

Viestikeskus Lokki oli jatkosodan aikana Mikkelissä toiminut Päämajan viestikeskus. Lokin toimitilat sijaitsivat Naisvuoreen louhitussa kallioluolastossa. Nykyään 1990-luvulla entistetty Lokki on Päämajamuseon ohella Mikkelin sodanaikaisesta merk ...

Viria

Viria on suomalainen ICT-alan konserni, joka koostuu Viria Oyj:stä sekä sen tytäryhtiöistä. Viria toimii ICT- ja turvateknologia-aloilla. Viria työllistää tällä hetkellä talvi 2021 noin 700 henkilöä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli 103 miljoonaa ...

Yleislähetys

Yleislähetys viittaa tietotekniikassa yleensä datavirtaan, jota lähetetään ennalta määräämättömälle vastaanottajamäärälle. Yleislähetystä käytetään esimerkiksi kun halutaan saada tietoa kaikista verkossa olevista laitteista. Tällöin kyselijä lähe ...

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus tarkoittaa eri tienkäyttäjien turvallisuutta mitattuna onnettomuuksien uhrien lukumäärällä. Keskeisiä riskitekijöitä ovat kuljettajat, ajoneuvot ja liikenneväylät. Liikenneturvallisuuden parantamisen avaintekijöitä ovat kulje ...

Euro NCAP

Euro NCAP on vuonna 1997 aloitettu uusien autojen turvallisuutta arvioiva ohjelma. Sitä tukevat useiden Euroopan maiden viranomaiset, autoilujärjestöt, kuluttajajärjestöt ja vakuutusyhtiöt, ja se koskee Euroopassa myytäviä autoja, ei samalla nime ...

Haamupyörä

Haamupyörä, aavepyörä, kummituspyörä tai valkoinen pyörä on liikenneonnettomuudessa kuolleen pyöräilijän muistoksi onnettomuuspaikan läheisyyteen sijoitettu, valkoiseksi maalattu polkupyörä. Tapa on alkujaan Yhdysvalloista ja sillä halutaan kiinn ...

Liikenneonnettomuus

Liikenneonnettomuus tarkoittaa kulkuneuvolle sattuvaa onnettomuutta, esimerkiksi törmäämistä esteeseen, eläimeen tai ihmiseen tai suistumista kulkuväylältään. Kansankielinen ilmaisu kolari tarkoittaa kulkuneuvon törmäystä johonkin, varsinkin tois ...

Liikennepoliisi

Liikennepoliisi on tieliikennettä ohjaava sekä liikennesääntöjen noudattamista ja liikenneturvallisuutta valvova poliisihenkilö tai -organisaatio. Eri maissa liikennepoliisityön toteutus vaihtelee kunkin maan tieliikennelainsäädännön ja poliisito ...

Liikennevakuutuskeskus

Liikennevakuutuskeskus, lyhennettynä LVK, on Suomessa toimivien liikennevakuutusyhtiöiden yhteistoimintaelin. Vakuutusyhtiöillä on lakisääteinen velvollisuus olla LVK:n jäsen. LVK:n tehtäviin kuuluu vakuutusyhtiöiden yhteinen liikennevakuutustoim ...

Meripelastus

Meripelastus on vedessä, usein merellä tapahtuvaa merihätään joutuneiden ihmisten, eläinten tai alusten pelastamista vedestä. Meripelastusta antaa maasta riippuen esimerkiksi armeija, rannikkovartiostot ja vapaaehtoisjärjestöt. Pelastaminen voi t ...

Nopeusrajoitus

Nopeusrajoitus on liikenneväylälle asetettu ajoneuvon suurin sallittu nopeus. Väylälle voi olla asetettu myös vähimmäisnopeus, jota ei saa alittaa. Nopeusrajoitus voi olla myös ajoneuvo- tai kuljettajakohtainen. Nopeusrajoituksen ylittäminen on r ...

Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskus tutkii Suomessa tapahtuvat suuronnettomuudet sekä vakavat ilmailu-, vesiliikenne- ja raideliikenneonnettomuudet. OTKES kuuluu oikeusministeriöön. Tutkintakeskuksen johtaja on tekniikan tohtori, professori Veli-Pekka Nurm ...

Pelastusvene

Pelastusvene on laivoissa oleva pelastautumiseen tarkoitettu vene. Monissa matkustaja-aluksissa yksi veneistä on erikseen sijoitettu noin kymmenen ihmistä kantava niin sanottu MOB Man Over board -vene, jonka miehittää erikseen koulutettu kansimie ...

Suomen ajoneuvojen romutuspalkkio

Suomen ajoneuvojen romutuspalkkio on käytäntö, jossa vanhan auton omistaja saa alennuksen uuden vähäpäästöisen auton ostohinnasta romuttamalla vanhan.

Vesiliikenne

Vesiliikenne on vedessä tapahtuvaa liikennettä. Usein puhutaan tarkemmin laivaliikenteestä, vaikka vesiliikenteeseen luetaan kuuluvaksi muutkin vesikulkuneuvot. Vesikulkuneuvoja eli aluksia ovat esimerkiksi laivat, veneet, lautat, ilmatyynyalukse ...

Ankkuri

Ankkuri on tavallisesti rautainen väline, jolla esimerkiksi laiva, vene, poiju tai pyydys kiinnitetään väliaikaisesti tai pysyvästi paikalleen. Suurissa aluksissa käytetään tavallisesti tukittomia ankkureita. Näissä ankkureissa kourat ovat rinnak ...

Falkirk Wheel

Falkirk Wheel on Skotlannissa lähellä Falkirkin kaupunkia sijaitseva pyörivä venehissi, joka yhdistää Forthin–Clyden kanavan Union-kanavaan. Kanavien korkeusero on hissin kohdalla 35 metriä. Falkirk Wheel on ainoa pyörivä venehissi maailmassa. Ai ...

Fenderi

Fenderi eli lepuuttaja on veneen kylkeen kiinnitettävä pehmuste, joka ehkäisee kylkien vahingoittumisen. Fenderit valmistetaan vahvasta muovista ja täytetään ilmalla. Yleensä ne ovat muodoltaan pyöreäpäisiä lieriöitä, joskus palloja tai litteitä ...

Heittoliina

Heittoliina tai kastliina on ohut, heitettäväksi tarkoitettu noin 8-15 mm paksu naru tai köysi, jonka päässä on painona heittämistä helpottava solmu, joka on tavallisimmin apinannyrkki. Heittoliinaa käytetään esimerkiksi laivojen kiinnittämisessä ...

Hiiliasema

Hiiliasema oli aiemmin kivihiiltä polttoaineenaan käyttävien laivojen satamapaikka, jossa ne täydensivät kivihiili- ja voiteluöljyvarastonsa. Hiiliasemia oli varsinkin valtamerilaivalinjojen varsilla. Paikan tuli sijaita maantieteellisesti edulli ...

Hätäraketti

Hätäraketti on erityisvalmisteinen punaista valoa levittävä rakettiammus; se laukaistaan kädestä tai ammutaan valopistoolilla, ja se kohoaa tyypistä riippuen noin 60 - 400 metrin korkeuteen, jolloin siinä oleva laskuvarjo aukeaa ja raketti leijuu ...

International Ice Patrol

International Ice Patrol on organisaatio, jonka tarkoitus on turvallisuussyistä tarkkailla jäävuoria ja ilmoittaa niistä. Sitä operoi Yhdysvaltain rannikkovartiosto, mutta sen toiminnan kustantaa 13 valtiota, joilla on kiinnostusta transatlanttis ...

Keluuvene

Keluuvene on tukinuiton apuvene. Keluuvene on rakennettu tavallisesta soutuveneestä; keskimmäisten hankaimien paikalle on asennettu vääntötapeilla pyöritettävä käsivinssi ja keskelle perää kahdella rullalla varustettu haarukka, jonka läpi vinssiv ...

Laahusankkuri

Laahusankkuri eli ajoankkuri on köyden tai liinan päähän kiinnitetty esine, usein isohko pussi, jonka avulla ajelehtivan veneen nopeutta saadaan vähennettyä. Sillä saadaan myös keula pidettyä kohti aallokkoa ja rauhoitettua veneen keinumista. Laa ...

Lastimerkki

Lastimerkki eli Plimsollin merkki on vesialuksen kyljessä vesilinjassa oleva viivasto, joka osoittaa aluksen suurimman sallitun syväyksen eli suurimman uppouman määrän kussakin veden tiheydessä sekä kullakin liikennealueella. Nyrkkisääntönä voida ...

LOA

LOA on yleisesti käytetty termi tarkoittamaan laivan tai veneen rungon enimmäispituutta. Toinen käytetyistä pituuden mitoista on LWL lyhenne sanoista length waterline eli rungon vesilinjan pituus. Usein LWL on käytännöllisempi mitta kuin LOA – es ...

Matalikko

Matalikko tarkoittaa vesiliikenteessä sellaista joessa, järvessä tai meressä sijaitsevaa aluetta, jonka keskisyvyys on niin pieni, että siitä on merkittävää haittaa vesiliikenteelle. Sisävesien merikartoissa ns. matalan veden alueen tai sinisen v ...

Merikartta

Merikartta eli merikortti on kartta, jossa kuvataan meri- ja vesialueiden pohjanmuodot sekä rantaviivat. Mittakaavasta riippuen siihen voi olla yksityiskohtaisesti merkittynä syvyystietojen lisäksi muun muassa rannikon ja saarten pinnanmuodot, ve ...

Mies yli laidan

Vesiliikenteessä mies yli laidan tarkoittaa hätätilannetta, jossa henkilö on pudonnut aluksesta veden varaan. Sana mies tarkoittaa tässä yhteydessä henkilöä sukupuoleen katsomatta. Pelastusliivit on tarkoitettu suojaamaan hukkumiselta veden varaa ...

Neitsytmatka

Neitsytmatka tarkoittaa laivan tai muun aluksen ensimmäistä varsinaista matkaa vesillä. Koeajoja ei lasketa neitsytmatkaksi. Neitsytmatkaan liittyy erinäisiä perinteitä ja uskomuksia. Lentokoneen neitsytmatkaa kutsutaan ensilennoksi.

Pelastusliivit

Pelastusliivit ovat pelastautumisväline, jota käytetään vesillä. Väriltään niiden on oltava keltaisen ja punaisen väliltä tai täytettävä varoitusvaatteen värivaatimukset. Kelluntapukineiden värille ei ole vaatimuksia. Pelastusliivien avulla veden ...

Pelastusrengas

SOLAS-hyväksytyn pelastusrenkaan vaatimuksiin kuuluvat muun muassa seuraavat ominaisuudet: Renkaan tulee olla valmistettu kelluvasta materiaalista. Renkaan tulee olla väriltään hyvin näkyvä. Rengas tulee olla varustettu siihen neljästä kohtaa kii ...

Ponttoni

Ponttoni on ilmatiivis ontto rakenne, joka kelluu vedessä sisältämänsä ilman takia. Ponttonin tarkoitus on luoda nostetta. Ponttoneita käytetään yleisesti siltojen tukena, laitureiden ja lauttojen kellukkeina, laivojen telakointiin, vesilentokone ...

Raymarine

Raymarine PLC on alkujaan vuonna 1923 perustettu, Portsmouthissa toimiva, merenkulussa käytettävien kuluttajaelektroniikkatuotteiden valmistaja. Sillä on palveluksessaan noin 430 henkeä. Tämän englantilaisen yrityksen kohderyhmänä ovat pääasiassa ...

Skanssi (laiva)

Skanssi on laivojen miehistön ja alemman päällystön yhteinen majoitus- ja oleskelutila. Skanssit jakautuivat aseman mukaan; luotseilla oli oma skanssinsa, koska he olivat tavallaan ulkopuolisia. Pursimies, kirvesmies ja donkeymies majailivat ylee ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →