ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 114

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelmat perustuvat opetushallituksen määrittämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Valtioneuvosto päättää tuntijaosta eli siitä, kuinka monta vi ...

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelman perusteet ovat Suomen perus- ja lukio-opetuksessa opetushallituksen laatima kansallinen normi, jonka mukaan jokaisen opetuksen järjestäjän on laadittava opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman perusteet perustuvat perusopetuslaki ...

Oppilashuolto

Oppilashuolto on Suomen perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa tehtävää moniammatillista toimintaa, jolla edistetään oppilaan hyvää oppimista, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Kaikki kouluyhteisössä työskentelevät aikuiset toteutta ...

Oppimisaihio

Oppimisaihio tai oppisisältö tarkoittaa rajattua digitaalista ja verkon kautta jaeltavaa oppimateriaalikokonaisuutta, jonka käytössä korostuu havainnollisuus, oppijan oma toiminta, kuten tiedonhankinta ja tiedonrakentaminen sekä oppimisaihioiden ...

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö tarkoittaa fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä koostuvaa ympäristöä, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppiminen voi olla joko virallisen ja epävirallisen opetuksen seurausta tai arkioppimista. Oppimisympär ...

Oppitunti

Oppitunti tarkoittaa opetuksen ajallista perusyksikköä. Koulupäivät koostuvat oppitunneista, joita erottavat välitunnit. Suomessa oppitunnin tavanomainen pituus on 45 minuuttia. Muodoltaan oppitunti voi olla esimerkiksi ryhmäopetusta, jossa opett ...

Pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys tehdään Suomen perusopetuksessa laadittaessa päätöstä erityisestä tuesta. Se tehdään opettajien ja oppilashuollon moniammatillisena yhteistyönä. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuul ...

Sometu

Sometu oli suomalainen opettajien, opetuksen kehittäjien, tutkijoiden ja muiden opetuksesta kiinnostuneiden toimijoiden muodostama verkkoyhteisö. Toiminta Sometu-verkostossa oli itseorganisoituvaa, yksittäisten toimijoiden aloitteisiin perustuvaa ...

Ulkoaoppiminen

Ulkoaoppiminen on opetuksen suuntaus, joka korostaa asioiden muistiin painamisen ja palauttamisen tärkeyttä. Muistaminen on Bloomin taksonomiassa kaikkein vähäarvoisin kognitiivinen taito ja sen merkitys nykyisessä tietoyhteiskunnassa on yhä vähä ...

Ymmärtävä oppiminen

Ymmärtävä oppiminen on opetuksen suuntaus, joka korostaa syvällisen ymmärryksen merkitystä tietojen ulkoaoppimisen sijaan. Ymmärtävä oppiminen tarkoittaa, että oppimisesta seuraa kyky 1) löytää ja käyttää opittua uusissa tilanteissa, 2) perustell ...

Vuoden opiskelijaurheilija -palkinto

Vuoden opiskelijaurheilija -palkinto myönnetään ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevalle suomalaiselle urheilijalle. Valinnan perusteina ovat menestyminen opiskelijoiden omissa kansainvälisissä arvokilpailuissa, parittomina vuosina un ...

Yliopistojalkapallo

Yliopistojalkapallo on yliopistoissa ja korkeakouluissa pelattua amerikkalaista tai kanadalaista jalkapalloa. Amerikkalaista jalkapalloa on pelattu yhdysvaltalaisissa yliopistoissa jo vuodesta 1869 saakka. Yliopistojalkapallo on sittemmin kehitty ...

Opiskelu

Opiskelu tarkoittaa tietojen ja taitojen kartuttamista. Ihmiset opiskelevat saavuttaakseen yleissivistystä tai ammatillista osaamista johonkin ammattiin. Opiskelua omin päin sanotaan itseopiskeluksi. Opiskelu voi olla yleissivistyksen kartuttamis ...

Etäopiskelu

Etäopiskelu on opiskelua, jossa opettaja ja oppilas tai oppilaat eivät ole samassa fyysisessä tilassa. Etäopiskelu voi tapahtua erilaisten tieto- ja viestintäteknologioiden välityksellä esimerkiksi tietoverkon, sähköpostin, videoneuvottelun, jaet ...

Europassi

Europassi on Euroopan komission kehittämä järjestelmä, jonka avulla opiskelijat ja työntekijät voivat osoittaa osaamisensa työmarkkinoilla ja koulutuksessa. Europassiin kuuluu kuusi asiakirjaa, jotka on kehitetty helpottamaan opiskelijoiden ja ty ...

Ikuinen opiskelija

Ikuinen opiskelija on opiskelija, joka ei suorita loppututkintoa tai vaihtoehtoisesti henkilö, jolle opiskelu on elämäntapa ja harrastus. Yleensä nimitystä käytetään niistä yliopisto-opiskelijoista, jotka jatkavat "opiskelijaelämää" vuosia sen jä ...

Kotitehtävä

Kotitehtävä eli läksy tai tavallisemmin läksyt ovat kouluissa oppilaille annettavia vapaa-aikana suoritettavia oppimistehtäviä. Läksyssä on usein luettava opettelemalla tekstiä ja mahdollisesti tehdä siihen liittyviä tehtäviä. Läksyjen tekoa void ...

Luokkasormus

Luokkasormus on sormus, jonka koululuokan oppilaat hankkivat yhdessä muistoksi kouluajoista. Yleinen ajankohta hankkia luokkasormus on peruskoulun ala- tai yläluokkien lopussa. Sormuksen sisäpuolelle voidaan kaiverruttaa esimerkiksi oppilaan lemp ...

Opintosuunnitelma

Opintosuunnitelma on opiskelijan tekemä ajankäyttösuunnitelma organisoimaan hänen omaa opiskeluaan siten, että tutkinto tulee suoritetuksi tavoitellussa aikataulussa. Opintosuunnitelmassa valitaan opiskelijan mieltymysten mukaan opintosuunta ja y ...

Opiskelijakortti

Opiskelijakortti on kortti, joka voidaan myöntää jonkin oppilaitoksen oppilaille. Oppilaitoksilla voi olla omia opiskelukortteja, mutta on olemassa myös opiskelijakortteja, jotka kattavat suurempiakin tahoja, kuten lukiolaiskortti. Opiskelijakort ...

Oppiaine

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset aineet, joita opetetaan perusasteella alakoulu, luokat 1–6: Kemia KE 5.–9., ala-asteella fysiikan kanssa Liikunta LI 1.–9. Käsityö TN, KS, TS 1.–7. vaihtoeht. 8. ja 9. Fysiikka FY, FK 5.–9., ...

PD-koulutus

PD-koulutus on täydennyskoulutusohjelma, jonka tarkoituksena on tarjota pitkään työelämässä olleille yliopistotasoista täydennyskoulutusta. Lyhenne PD tulee englanninkielisistä sanoista professional development. Koulutus toteutetaan yhteistyössä ...

Rhodes-stipendi

Rhodes-stipendi on maailman vanhimpiin ja arvostetuimpiin kuuluva opiskelijoiden stipendijärjestelmä. Stipendi perustettiin Cecil Rhodesin testamentin määräysten mukaisesti ja niitä on myönnetty vuodesta 1902 alkaen. Stipendi kustantaa kahden vuo ...

Tuutori

Tutori tarkoittaa opiskelijaa tai opettajaa, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa nuorempia opiskelijoita. Kouluissa tutori toimii ohjaajana, esimerkkinä ja tietopankkina varsinkin uusille opiskelijoille tai oppilaille. Useissa kouluissa tutorito ...

Välivuosi

Välivuodella tarkoitetaan useimmiten opiskelijan peruskoulun, lukion tai ammattitutkinnon suorittamisen päättymisen jälkeistä aikaa, jolloin opiskelija ei esimerkiksi ole päässyt aloittamaan lukiota, opiskelemaan ammattitutkintoa tai siirtymään t ...

Ammattilakki

Ammattilakki on ammatillisen tutkinnon suorittaneelle tarkoitettu ylioppilaslakkia vastaava lakki. Ammattilakkeja on saatavilla kohdennetusti jokaiselle ammattitutkinnolle sekä yleisenä ammattilakkina. Tutkintokohtainen valmistujaislakki on nimet ...

Insinöörilakki

Insinöörilakki tai "imppulakki" on Insinööriliiton hyväksymä sekä aiemmin valmistuneiden insinöörien että AMK-insinöörien ja insinööriopiskelijoiden käyttämä violetti kahdeksankulmainen samettilakki mustalla silkkitupsulla, joka on kiinnitetty oi ...

Kaksoistutkintolakki

Kaksoistutkintolakki on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka suorittavat yhtä aikaa sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon, eli niin kutsutun kaksoistutkinnon. Kaksoistutkintolakkeja on saatavilla kohdennetusti jokaiselle a ...

Merkonomilakki

Merkonomilakki on merkonomien ammattilakki. Se on Suomen kaikista ammattilakeista toiseksi vanhin, teekkarilakin jälkeen. Sen historia juontaa Raahen Porvari- ja Kauppakouluun. Vuonna 1893 siellä toimi oppilaskunta, jolla oli tapana kokoontua lau ...

Teekkarilakki

Teekkarilakki on ylioppilaslakkia muistuttava päähine, jota teekkarit käyttävät ensimmäisen opiskeluvuotensa vapusta lähtien. Lakkia käytetään Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa lakki on valkoinen ja sen oikealle puolelle on kiinnitetty tupsullinen ...

Tohtorinhattu

Tohtorinhattu on arvonmerkki, jota käyttävät perinteisesti yliopiston promootiossa tohtoriksi promovoidut henkilöt, kunniatohtorit mukaan luettuina. Hattu on malliltaan silinteri eli siinä on kovitettu lieri ja korkea kupu.

Tradenomilakki

Tradenomilakki on päähine, joka on suunniteltu vain tradenomeille. Lakkia voivat käyttää sekä valmistuneet tradenomit että tradenomiopiskelijat. Lakin kupu on valkoinen ja panta harmaa, johon on kiinnitetty kullattu tradenomilyyra. Lakissa on myö ...

Ylioppilaslakki

Ylioppilaslakki on valkoinen, mustareunainen lakki, jota käyttävät ylioppilastutkinnon suorittaneet ylioppilasjuhlassa ja myöhemmin erityisesti vappuna. Suomalaisessa ylioppilaslakissa on valkoinen samettipäällinen ja musta samettireunus, kova mu ...

Aapinen

Ensimmäinen tunnettu suomenkielinen kirja oli aapinen, Mikael Agricolan Abckiria vuodelta 1543. Sitä ei tosin ollut tarkoitettu niinkään lapsille, vaan lähinnä lukutaitoa opettaville papeille. Abckirian aapisosa käsittää neljä sivua ja katekismus ...

Aleksis (oppikirjasarja)

Aleksis on Otavan vuodesta 2001 alkaen julkaisema äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasarja peruskoulun 7.–9. luokille. Sarjaan kuuluvat oppikirjat, harjoituskirjat ja opettajan oppaat. Oppikirjat on jaoteltu eri osa-alueisiin: kielen tutkimin ...

Ars Grammatica

Ars grammatica on Tuomo Pekkasen kirjoittama latinan kieliopin oppikirja. Kirjan on kustantanut Gaudeamus. Teoksen ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1981. Kirja sisältää latinan kouluopetuksessa ja yliopiston eritasoisilla kursseilla käytettävän ...

Asemakaavaoppi

Asemakaavaoppi on Otto-Iivari Meurmanin kirjoittama asemakaavoituksen oppikirja, jonka Otava julkaisi vuonna 1947. Asko Salokorven mukaan kirjassa on koottu 1900-luvun alusta asti vaikuttaneet kaupunkisuunnitteluihanteet ”merkittäväksi kokonaisuu ...

Calculus Fennicus

Calculus Fennicus on vuonna 2015 ilmestynyt Juhani Pitkärannan kirjoittama suomenkielinen matematiikan Calculus. Se on ensimmäinen suomenkielinen kokonaisvaltainen insinöörimatematiikan Calculus, joka kattaa yhtenä teoksena laajan alueen. Calculu ...

Elon laskuoppi

Elon laskuopiksi kutsutaan Efraim Elon kirjoittamaa laskennon oppikirjaa. Sitä käytettiin pitkään oppikoulujen laskuoppina, ja siitä otettiin vuosina 1912–1965 kaikkiaan 31 painosta. Ensimmäisen painoksen nimi oli Laskuoppi alkeislaitoksia varten ...

Evoluutio – kriittinen analyysi

Evoluutio – kriittinen analyysi on saksalaisten Siegfried Schererin ja Reinhard Junkerin kirjoittama oppikirja, jonka Weyel-kustannusyhtiö julkaisi ensimmäisen kerran vuonna 1998. Matti Leisolan toimittama suomennos julkaistiin ensimmäisen kerran ...

Funktioteoria (teos)

Funktioteoria on 1983 ilmestynyt Timo V. Lepistön teos kompleksisesta funktioteoriasta. Tämä on Tampereen teknillisessä korkeakoulussa käytetty teos kompleksilukuteorian perusteista. Lepistö oli TTKK:n matematiikan apulaisprofessori 1970–1971, pr ...

Funktioteoria I–II

Funktioteoria I–II on Olli Lehdon kirjoittama kirja, joka käsittelee funktioteoriaa. Kirja on kirjoitettu lähtökohdasta, että lukija ymmärtää analyysin, topologian ja algebran perusteet. Kirjassa ei ole selkeää jakoa osiin I ja II. Kirja nojaa He ...

Historian tuulet

Historian tuulet 7: Ranskan suuresta vallankumouksesta ensimmäisen maailmansodan loppuun Historian tuulet 7–8 yhteisnide Historian tuulet 8: Suomen itsenäistymisestä Euroopan unioniin Lisäksi on tehtäväkirjat, vastauskirjat sekä opettajan oppaat. ...

Johdatus tieteelliseen ajatteluun

Johdatus tieteelliseen ajatteluun on Leila Haaparannan ja Ilkka Niiniluodon oppikirja, joka käsittelee tieteellisen ajattelun ja tieteenfilosofian perusajatuksia. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaiseman kirjan ensimmäinen painos on ...

Koulun biologia

Koulun biologia on peruskoulun yläkoululaisille tarkoitettu biologian oppikirjasarja. Sarjan kustantaa Otava. Kirjojen uusimmat painokset sisältävät vuoden 2004 opetussuunnitelman mukaiset tiedot.

Kulkuri (kirjasarja)

Kulkuri on WSOY:n julkaisema peruskoulun äidinkielen opiskeluun suunnattu kirjasarja. Kirjasarja on tarkoitettu 3–6-luokkalaisille. Sarjaan kuuluu tekstikirjoja ja tehtäväkirjoja. Tehtäväkirja on nimeltään Kynäkulkuri. Kirjasarjan päähenkilöt ova ...

Laskutaito

Laskutaito on WSOY:n kustantama matematiikan oppikirjasarja peruskouluun. Laskutaito-kirjaa käyttävät 5. vuosiluokan oppilaat menestyvät tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin muiden kirjasarjojen käyttäjät.

Lukion taulukot

Lukion taulukot on sarja suomenkielisiä hakuteoksia. Se oli WSOY:n kilpailija Maolille. Kirjasta tehtiin erilaisia versioita alkaen 1979 ja niiden sivumäärät vaihtelivat. Kirjan viimeisin versio ilmestyi 1993.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →