ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?

Kaihtalampi

Lammen pinta-ala on 1.1 hehtaaria, se on 150 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Lammella ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 400 metriä.

Kajaslampi

Lammen pinta-ala on 6.6 hehtaaria, se on 800 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Lammella ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 1.7 kilometriä.

Kelkyttee

Järven pinta-ala on 102 hehtaaria eli 1.0 neliökilometriä, se on 1.4 kilometriä pitkä ja 1.3 kilometriä leveä. Järvellä on kartan mukaan kaksi saarta. Sen rantaviivan pituus on 5.8 kilometriä.

Luotikaslampi

Lammen pinta-ala on 2.9 hehtaaria, se on 300 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Lammella ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 750 metriä.

Muuraislampi (Pertunmaa)

Lammen pinta-ala on 16.6 hehtaaria, se on 850 metriä pitkä ja 350 metriä leveä. Lammella ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 2.1 kilometriä.

Pikonlampi (Hartola)

Lammen pinta-ala on 3.2 hehtaaria, se on 450 metriä pitkä ja 250 metriä leveä. Lammella ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 1.2 kilometriä.

Pirttijärvi (Hartola)

Järven pinta-ala on 100 hehtaaria eli 1.0 neliökilometriä, se on 2.2 kilometriä pitkä ja 950 metriä leveä. Järvellä on kartan mukaan kolme saarta. Sen rantaviivan pituus on 8.4 kilometriä.

Portama

Järven pinta-ala on 64 hehtaaria, se on 1.5 kilometriä pitkä ja 750 metriä leveä. Järvellä on kartan mukaan 18 saarta. Sen rantaviivan pituus on 6.0 kilometriä.

Raatteenlampi

Lammen pinta-ala on 4.9 hehtaaria, se on 600 metriä pitkä ja 350 metriä leveä. Lammella on kartan mukaan kaksi saarta. Sen rantaviivan pituus on 1.4 kilometriä.

Rautavesi (Hartola)

Rautavesi on järvi Hartolassa Sysmän reitillä. Rautavesi laskee Angesselän kautta Jääsjärveen. Rautavesi on Hämeen puhtaimpia ja vedenlaadultaan parhaita järviä. Sen vesi on kirkasta ja niukkaravinteista ja siinä on niukasti humusta.

Rekijärvi (Pertunmaa)

Järven pinta-ala on 10.7 hehtaaria, se on 800 metriä pitkä ja 250 metriä leveä. Järvellä on kartan mukaan yksi saari. Sen rantaviivan pituus on 2.1 kilometriä.

Saarijärvi (Pertunmaa)

Järven pinta-ala on 100 hehtaaria eli 1.0 neliökilometriä, se on 1.7 kilometriä pitkä ja 1.1 kilometriä leveä. Järvellä on kartan mukaan 5 saarta. Sen rantaviivan pituus on 7.5 kilometriä.

Salajärvi (järvi Hartolassa)

Järven pinta-ala on 606 hehtaaria eli 6.1 neliökilometriä, se on 4.9 kilometriä pitkä ja 3.7 kilometriä leveä. Sillä on 47 saarta, joiden yhteispinta-ala on 29.28 hehtaaria. Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Järven tilavuudeks ...

Sarkalampi (Hartola)

Lammen pinta-ala on 7.7 hehtaaria, se on 400 metriä pitkä ja 250 metriä leveä. Lammella ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 1.1 kilometriä.

Sikolampi (Hartola)

Lammen pinta-ala on 3.9 hehtaaria, se on 350 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Lammella ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 900 metriä.

Tevanti

Järven pinta-ala on 43 hehtaaria, se on 1.7 kilometriä pitkä ja 350 metriä leveä. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 5.2 kilometriä.

Vähä Ruokojärvi (Hartola)

Järven pinta-ala on 1.5 hehtaaria, se on 200 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 550 metriä.

Ahvenlammi (Hattula)

Lammen pinta-ala on 1.6 hehtaaria ja se on 200 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Se on syntynyt harjumuodostuman syvänteeseen. Sen rantaviivan pituus on 500 metriä ja sen rannat ovat suota. Lampi on autio.

Alajärvi (Hämeenlinna)

Alajärvi on Kanta-Hämeessä Hämeenlinnassa ja Hattulassa sijaitseva järvi. Hämeenlinnan kaupunkialueen taajaman lounainen reuna ulottuu järven koillisrantaan asti.

Alinen Savijärvi

Alinen Savijärvi on Kanta-Hämeessä Hattulan Hyrvälässä sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Oikolanjoen valuma-alueeseen. Alinen Savijärvi on osa Äimäjärven aluetta.

Armijärvi (Hattula)

Järvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Vanajanselän alueella. Siihen sisältyy kolmannen jakovaiheen Leteenojan valuma-alue, jonka alueella järvi on. Järven vedenpinnan korkeus on 88.0 metriä meren pinnan yläpuolella ...

Haaralammi (Hattula)

Lammen pinta-ala on 2.1 hehtaaria ja se on 300 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Se sijaitsee soistuneella metsäalueella Tuiskulammin kanssa samalla ojitetulla Pahasuolla. Sen rantaviivan pituus on 750 metriä ja sen rannat ovat soistunutta metsäm ...

Hepolammi (Hattula, Hyrvälä)

Lampi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajan reitin valuma-alueella Räikälänjoen valuma-alueeseen, johon Alajärven alue kuuluu. Lammen vedenpinnan korkeus on 117.1 metriä mpy. Lampeen on johdettu muutama metsäoja, joita pitkin tulee sinne myös ...

Hepolammi (Hattula, Myllykylä)

Lammen pinta-ala on 9.8 hehtaaria ja se on 500 metriä pitkä ja 300 metriä leveä. Se sijaitsee Kivistön kulmakunnalla Hepolamminsuon pohjoisosassa noin viisi kilometriä länteen Myllykylästä ja 2.5 kilometriä kaakkoon Renkajärven rannasta. Sen rann ...

Iso Tähilammi

Iso Tähilammi eli Iso Tähilampi on Kanta-Hämeessä Hattulassa ja Hämeenlinnassa sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistön Loimijoen valuma-alueella Pyhäjärven alueeseen. Järvi kuuluu Myllyjoen valuma-alueella Pehkijärveen laskevaan Teuro ...

Kakarilammi (Hattula, Myllykylä)

Lampi sijaitsee Kaivettusuolla Vaimaroisen luoteispuolella. Sen pinta-ala on 1.7 hehtaaria ja se on 200 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 500 metriä ja sen rannat ovat soistunutta kangasmetsää. Se on autio eikä sinne joh ...

Karhulammi (Hattula)

Lammen pinta-ala on 1.1 hehtaaria ja se on 200 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Se sijaitsee Pahasuon pohjoispuolella. Sen rantaviivan pituus on 450 metriä ja sen rannat ovat soistunutta metsämaata. Lampi on autio eikä sinne tule tietä, mutta Te ...

Kautiolammi

Lammen pinta-ala on 1.9 hehtaaria ja se on 250 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Lampi sijaitsee Renkajärvestä Rengon kautta Tunturivuorelle ja siitä edelleen kaakkoon jatkuvaan harjujakson jäätikköjokimuodostuman välittömässä läheisyydessä. Jääk ...

Keskilammi (Hattula)

Lammen pinta-ala on 8.2 hehtaaria ja se on 450 metriä pitkä ja 300 metriä leveä. Järvessä on yksi saari itärannan tuntumassa. Sen rantaviivan pituus on 1.3 kilometriä ja rannat ovat pääasiassa soistunutta metsämaata. Rantaan on rakennettu kolme v ...

Kuivajärvi (Hattula)

Kuivajärvi on Kanta-Hämeessä Hattulan Hyrvälässä sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Oikolanjoen valuma-alueeseen. Kuivajärvi on osa Äimäjärven aluetta.

Kynnösjärvi

Järven pinta-ala on 29 ha ja se on 1.2 kilometriä pitkä ja 750 metriä leveä. Järvi sijaitsee aivan Renkajärven kaakkoispäässä sen jatkeena ja sen erottaa siitä alle 30 metriä leveä kannas. Kannasta pitkin kulkee Myllykylästä lounaaseen johtava ti ...

Lehijärvi

Lehijärvi on Kokemäenjoen vesistöön kuuluva järvi, joka sijaitsee Hattulan kunnassa. Järvi on lähes ympyrän muotoinen ja pinta-alaltaan 700 hehtaaria, suurimman pituuden ollessa 3.5 kilometriä. Lehijärven vedet laskevat Leteenojan kautta Vanajave ...

Miekolammi (Hattula)

Lammen pinta-ala on 6.0 hehtaaria ja se on 400 metriä pitkä ja 250 metriä leveä. Järvi sijaitsee Renkajärvestä Rengon kautta Tunturivuorelle ja siitä edelleen kaakkoon jatkuvaan harjujakson jäätikköjokimuodostuman välittömässä läheisyydessä. Jääk ...

Mustalammi (Hattula, Hyrvälä)

Lampi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajan reitin valuma-alueella Räikälänjoen valuma-alueeseen, johon Alajärven alue kuuluu. Lammen vedenpinnan korkeus on 110.2 metriä mpy. Lammen laskuoja laskee Tömäjärveen.

Mustalammi (Hattula, Könnölä)

Lammen pinta-ala on 25 hehtaaria ja se on 750 metriä pitkä ja 650 metriä leveä. Se on syntynyt Vinjalamminharjun eteläpuolelle ja on muidenkin harjumuodostumien saartama. Sen rantaviivan pituus on 3.5 kilometriä ja sen rannat ovat metsämaata. Lam ...

Mustameri (Hattula)

Järvi kuuluu Kokemäenjoen vesistössä Vanajaveden–Pyhäjärven alueen Vanajanselän alueeseen, jossa se kuuluu Mervenselän alueeseen. Järven vedenpinnan korkeus on alle 80 metriä meren pinnan yläpuolella, joten se saattaa olla ohi virtaavan Mervensel ...

Omettalammi

Lampi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä Vanajan reitin valuma-alueella Räikälänjoen valuma-alueeseen, johon Alajärven alue kuuluu. Lammen vedenpinnan korkeus on 118.3 metriä mpy. Lammen laskuoja laskee metsäojien kautta Hepolammiin.

Onkilammi (Hattula)

Lammen pinta-ala on 10.7 hehtaaria ja se on 700 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Järven ympäristö sijaitsee Renkajärvestä Rengon kautta Tunturivuorelle ja siitä edelleen kaakkoon jatkuvaan harjujakson jäätikköjokimuodostumalla. Järvi on ilmeises ...

Pikku Tähilammi

Pikku Tähilammi on Kanta-Hämeessä Hattulassa sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistön Loimijoen valuma-alueella Pyhäjärven alueeseen. Järvi kuuluu Myllyjoen valuma-alueella Pehkijärveen laskevaan Teuronjoen valuma-alueeseen, jonka kesk ...

Pikku Valkealammi

Lammen pinta-ala on 2.0 hehtaaria ja se on 200 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Järvi sijaitsee Renkajärvestä Rengon kautta Tunturivuorelle ja siitä edelleen kaakkoon jatkuvaan harjujakson jäätikköjokimuodostuman välittömässä läheisyydessä. Jääk ...

Pitkälammi (Hattula)

Lammen pinta-ala on 1.6 hehtaaria ja se on 250 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Järvi sijaitsee Renkajärvestä Rengon kautta Tunturivuorelle ja siitä edelleen kaakkoon jatkuvaan harjujakson jäätikköjokimuodostuman välittömässä läheisyydessä. Lamp ...

Renkajärvi

Renkajärvi on Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan Kalvolassa ja Hattulassa Myllykylän, Vuohiniemen ja Rimmilän lähellä sijaitseva järvi. Järven eteläpäässä sijaitsee Kynnösjärvi, jonka vedenpinnan korkeus on sama kuin Renkajärven. Järviä erottaa kannas, ...

Sotkajärvi (Hattula)

Sotkajärvi on Kanta-Hämeessä Hämeenlinnassa ja Hattulassa sijaitseva järvi, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistön Loimijoen valuma-alueella Pyhäjärven alueeseen. Järvi kuuluu Myllyjoen valuma-alueella Pehkijärveen laskevaan Teuronjoen valuma-alueesee ...

Takajärvi (järvi Hattulassa)

Järven pinta-ala on 607 hehtaaria ja se on 4.4 kilometriä pitkä ja 2.6 kilometriä leveä. Järven pohjoisosat ovat muodostuneet harjujakson muodostumista. Takajärven kylässä kohoaa rannasta kaksi 25 metriä korkeaa mäkeä ja luoteispäässä saman korku ...

Takalammi (Hattula)

Lampi sijaitsee Vaimaroisen länsipuolella kangasmaastossa. Sen pinta-ala on 7.5 hehtaaria ja se on 500 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Sen rantaviivan pituus on 1.3 kilometriä ja sen rannat ovat alavaa metsämaata. Lammen etelärannalla sijaitsee ...

Tuiskulammi

Lammen pinta-ala on 1.3 hehtaaria ja se on 200 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Se on ojitetulla Pahasuolla sijaitsevasta kahdesta lammesta läntisin. Toinen lampi on Haaralammi. Sen rantaviivan pituus on 500 metriä ja sen rannat ovat kokonaan so ...

Tunturilampi

Lammen pinta-ala on 3.1 hehtaaria ja se on 350 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Lammen ympäristö sisältyy Renkajärvestä Rengon kautta Tunturivuorelle ja siitä edelleen kaakkoon jatkuvaan harjujakson jäätikköjokimuodostumaan. Lampi on ilmeisesti ...

Tuomisto (Hämeenlinna)

Järven pinta-ala on 16.0 hehtaaria ja se on 1.6 kilometriä pitkä ja 300 metriä leveä. Järvi ja sen ympäristö sijaitsee Renkajärvestä Rengon kautta Tunturivuorelle ja siitä edelleen kaakkoon jatkuvaan harjujakson jäätikköjokimuodostumalla. Järvi o ...

Tyvilammi

Lammen pinta-ala on 2.2 hehtaaria ja se on 200 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Se sijaitsee Tyvilamminnummella Heinisuon eteläpuolella. Sen rantaviivan pituus on 550 metriä ja sen rannat ovat soistunutta metsämaata.

Työjärvi (Hämeenlinna)

Järven pinta-ala on 2.7 hehtaaria ja se on 400 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria. Sen rantaviivan pituus on 850 metriä.